חדשות קופיקס גרופ

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • קופיקס גרופ - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • קופיקס גרופ - מצגת למשקיעים-30.9.18
  • קופיקס גרופ - מינוי מנכ"ל-גרייבר אירם אפרים
  • קופיקס גרופ - דוח רבעון 2 לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • קפקס-מחיקת בקשה למינוי בורר בק"ע תביעה נגד החברה מטעם ספק ...
  • קופיקס גרופ - דוחות סקורים לרבעון 1 2018
  • קופקס-במ"ש נעתר לבקשת חב הבנות להמיר את העיקולים בערבות בנקאית
  • קפקס-לבקשת התובעת,הוטל צו עיקול במעמד צד אחד על נכסים וכספים..
  • קופיקס גרופ - חדל לכהן כמנכ"ל-יקי (יעקב) ודמני
  • הושלמה עסקת קופיקס-רמי לוי,הסכם בעמ"נ בקופיקס בתוקף מ 1.4.18

  חדשות סקטור מסחר