חדשות פריורטק

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • CHROMA תרכוש 20.5% בקמטק לפי $9.50 למניה מפרטק ובהקצאה פרטית
  • פריורטק- הודעת חברת הבת קטמטק בדבר תחזירת הכנסות לרבעון 1 2019
   | קישור ל-PDF
  • פריורטק - דוח רבעון 3 לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • פריורטק - עדכון בדבר הערכת מכירות של חברת אקסס(כ-25.5%)
  • פריורטק - דוח רבעון 2 לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • פריורטק - דוח רבעון 1 - דוח משלים
   | קישור ל-PDF
  • פריורטק - הושלמה עסקת השקעה של קרן פימי בפיסיבי(בת),פרטים
  • פריורטק - דוח רבעון 1 לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • פרטק-בת של קרן סינית השלימה עסקת השק באמיטק,אמיטק העבירה לחב..
  • פררטק-קרן סינית תשקיע באמיטק(בת):כ19.2מ$ כהלוואה+1מ$ כנגד33.5%

  חדשות סקטור אלקטרוניקה ואופטיקה