חדשות כיל

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • כיל - דוח רבעון 1 לשנת 2019
  • כיל - דוח רבעון 1 לשנת 2019
  • כיל - מצגת החברה, רבעון 1 2019
  • כיל - מתן פסק בוררות סופי בבוררות התמלוגים מפעל ים המלח,פרטים
  • כיל - דוח שנתי של החברה לשנת 2018 מתורגם לעברית
  • כיל - 20-F לשנת 2018
  • כיל - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018 ,דיבידנד-0.048 $ למניה, קובע-.2.19
  • כיל - אירועים ועסקאות
  • כיל-מצגת תוצאות רבעון 4 ושנתי 2018
  • כיל-פרסום דוח סופי-פעולות ממשלת ישראל בק"ע תום זכיון ים המלח..

  חדשות סקטור כימיה, גומי ופלסטיק