חדשות בזן

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • בזן-פרטים בק"ע דוח מקינזי שנערך עבור המועצה הלאומית לכלכלה ...
  • בזן-החלטת בימ"ש:הצו הארעי בענין הזרמת MTBE יעמוד בתוקפו עד...
  • פטרו,בזן:דור קבלה סעד זמני המתיר הזרמת MTBE לבזן,יאפשר לבזן ..
  • בזן,פטרו-ערית חיפה הודיע לדור בין היתר על הפסקת הזרמת MTB לבזן
  • בתי זיקוק - דוח רבעון 1 לשנת 2019
   | קישור ל-PDF
  • בז"ן-ישר בן מרדכי-מנכל החב הודיע על בקשתו לסיים את תפקידו...
  • בזנ-חלוקת כספים-הסדר ביצוגית בק"ע להצגת הסכם להחזקת מלאי חירום
  • בתי זיקוק - מינוי יוחנן לוקר כיור דירקטוריון חלף עובדיה עלי
  • בתי זיקוק - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • בתי זיקוק - דוח רבעון 3 לשנת 2018
   | קישור ל-PDF

  חדשות סקטור אנרגיה