חדשות בזק

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • אנזהב:חו"ד מומחה מטעם במ"ש בנוגע לסרצWלייט לרכישת השליטה בבקומ
  • בזק - מועד פרסום דוח רבעון 1 לשנת 2019 ושיחת ועידה ביום 23.5.19
  • בזק-הוחלט להסיר את נושא הגדלת הון רשום למסחר מסדר יום האסיפה
  • בזק - הוחלט על ביטול מידיניות הדיבידנד של החברה
  • בזק-הגשת טיוטת תשקיף להנפקת אגח והחלפת אגח,הגדלת הון מניות...
  • בזק - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • בזק - מצגת לשוק ההון
  • בזק-נוכח עמדת רשות ני"ע בק"ע שווי בנות,תבצע המחיקה בדוח 2018
  • בזק-משרד התקשורת פרסם השימוע-הארכת תוקף תשלומים שוק סיטונאי...
  • בזק-עדכון בדבר אפשרות לירידת ערך בשווי חברות בנות,פרטים-המשך

  חדשות סקטור תקשורת ומדיה