חדשות כלל עסקי ביטוח

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • אדוארדו אלשטיין הגיש לממונה בקשה להיתר שליטה בכלל ביטוח
  • כלל עסקי ביטוח - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • כלל עסקי ביטוח - מצגת לשוק ההון-דוחות כספיים 2018
  • אדפ-התייחסות לעמדת רשות ני"ע בק"ע עסקאות ההחלף של אדפ וכללבט,פ
  • אדבפ פנתה לדסקש בהצעה לפתוח במו"מ לרכישת השליטה בכלל בטוח,המשך
  • אדבפ מכרה כ4.5% מהון כללבט ב50.8שח למנ הסתיימה עסקת החלף לכ..5
  • אדבפ בהסכמות עם הממונה ביחס למכירת כ-4.5% ממניות כללבט וביחס..
  • כלל עסקי ביטוח - דוח רבעון 3 לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • כללבט-מצגת לשוק ההון-סקירה לאנליסטים,דוחות כספיים ספטמבר 2018
  • כלל עסקי ביטוח - דוח רבעון 2 לשנת 2018
   | קישור ל-PDF

  חדשות סקטור ביטוח