חדשות שפיר הנדסה

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • שפיר הנדסה - מצגת-סיכום שנת 2018
  • שפיר הנדסה - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • שפהנ-פנית OLAF על פתיחת חקירה בק"ע פעולות הונאה לכאורה בפרו..
  • דרישת ממשרד האנרגיה לבקשת גלבר ושפהנ לקבלת רשיון לחיפוש נפט..
  • שפהנ-המרצת פתיחה דחופה בק"ע פרויקט נמל הדרום,פרטים,לומדת,המשך
  • שפיר הנדסה - דוח רבעון 3 לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • שפהנ-בהמ"ש אישר הסדר פשרה בין החב לבין רשות מקרקעי ישראלי...
  • שפיר הנדסה - דוח רבעון 2 לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • שפהנ-דוח הוועדה הבלתי תלויה לבחינת סוגיית הנגזרת בק"ע הליכי..
  • שפהנ-פס"ד לפיו מנהל לשעבר זוכה בהליך פלילי ברומניה מאישום ...

  חדשות סקטור מתכת ומוצרי בניה