חדשות סומוטו

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • סומוטו - דוח רבעון 1 לשנת 2019
   | קישור ל-PDF
  • סומוטו - מצגת לשוק ההון
  • סומוטו - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • סומוטו-מצגת-תוצאות מקדמיות לשנת 2018 ולרבעון 4 לשנת 2018
  • סמטו-הערכות מקדמיות ביחס לתוצאות רבעון 4 2018
  • סומוטו - התקשרות עם לקוח אסטרטגי חדש בתחום הפצת האפליקציות
  • סומוטו-מצגת לשוק ההון-תחומי פעילות,תוצאות 18 Q3-נובמבר 18
  • סומוטו - דוח רבעון 3 לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • סומוטו - מצגת לשוק ההון
  • סומוטו - הערכות מקדמיות לרבעון 3 לשנת 2018

  חדשות סקטור תוכנה ואינטרנט