חדשות אנרג'יקס

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • אנרג-עדכון אנליזה(פרוסט)בגין אירוע מהותי-אין שינוי במחיר היעד
  • אנרג-זכיה בהספק של 80MW במסגרת הליך תחרותי 3 להקמת מתקני ...PV
  • אנרג-ות"ל החליטה על קידום פרויקט ארן,כפוף להשלמת הליך הסטטוטור
  • אנרג-השלימה חיבור של המתקן האחרון בהספק כולל של נ...90MW
  • אנרג-עדכון אנליזה(פרוסט)עקב דוחות כספיים-מחיר עולה ל4.05 שח
  • אנרג-עדכון אנליזה(פרוסט)בעקבות דווח מהותי,מחיר היעד עלה ל3.91ש
  • אנרג-זכתה במכרז להקמת מתקני ייצור פוטו-וולטאים בהספק 40MW
  • אנרג-עדכון אנליזה עקב דיווח מיידי,מחיר היעד נותר ל3.82שח למניה
  • אנרג-עדכון אנליזה(פרוסט)בגין דוחות,מחיר היעד עלה ל-3.82שח למ..
  • אנרג-עדכון אנליזה בעקבות דווח על אירוע מהותי,עליה במחיר ל-3.5ש

  חדשות סקטור קלינטק