חדשות קנאשור

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • קנאשור - סיום תוקף מזכר הבנות עם קניקה לאור אי השלמת גיוס הון
  • קנאשר-הסכם לרכישת תפרחות קנאביס רפואי מחוות דרך לחיים קנאביס..
  • קנשר-הבהרה לדיווח מ-7.5.19 בדבר הסכם לרכישת תפרחות קנאביס...
  • קנאשור-השלימה פיתוח של שיטות אנליזה לזיהוי 7 קנבינואידים,פרטים
  • קנאשור - מזכר הבנות להפצת מוצרי החברה בגרמניה,כפוף
  • קנאשור - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • קנאשור-מצגת למשקיעים באנגלית-פברואר 2019
  • קנשר-פתיחת מסחר ב-27.1.19-קנאשור אפ ,1קנאשור אפ ,2קנאשור אפ 3
   | קישור ל-PDF
  • קנאשור - מצגת משקיעים- ינואר 2019
  • קנשר-ש-יציאה מרשימת השימור והעברה לרשימה הראשית ב,7.1שינוי ענף
   | קישור ל-PDF

  חדשות סקטור פארמה