חדשות בי קומיוניקיישנס

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • בי קומיונקיישנס - 20F לשנת 2018
  • אנזהב:חו"ד מומחה מטעם במ"ש בנוגע לסרצWלייט לרכישת השליטה בבקומ
  • ביקומ-מצגת של היועץ הכלכלי לאגח ג לקראת אסיפת מחזיקים ב14.5.19
  • בקומ-פנית החב לנאמן אגח ב בק"ע אסיפה מ15.5 בנושא עצירת תשלומים
  • בקומ-אגח ב-דחיית מועדי תשלום ריבית ופדיון סופי ליום 26.5.19 כד
  • בי קומיונקיישנס-אגח ב-דחיית מועד פדיון סופי וריבית ל-15.5.19
  • בקומ-אגח ב-לאור דחיית מועד הפדיון הסופי-היום לא יום מסחר אחרון
   | קישור ל-PDF
  • בקום-אגח ב-דחייה טכנית של מועד הפדיון הסופי וריבית ליום 6.5.19
  • הצעה מעודכנת מטעם קבוצת זאבי להשקעה באנזהב ובקומ
  • בקומ-מבקשת לעכב את הגדלת ההון של בזק,ביקשה נתוני והברות

  חדשות סקטור תקשורת ומדיה