חדשות הרודיום השק

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • הרוד-פנקסיה חתמה 2 מ.הבנות לשת"פ לפיתוח של 2 תרופות...
  • הרוד-פאנקסיה חתמה על מ.עקרונות לייצורי מוצרי קוסמקטיקה עם קנאב
  • הרוד-פנאקסיה,בשיתוף עם רפא,סיימה שלב בנסוי קליני למתן קנאביס..
  • הרו-הסכם שת"פ בין פנאקסיה עם רפא+PLANTEXTליצור מוצרי קנאביס...
  • הרוד-פנאקסיה בשת"פ עם קנאבליס לייצור והפצת מוצריה בהתאם לאסד..
  • הרודיום השק - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • הרוד-בקשה לביהמ"ש לכינוס אסיפות לאישור עסקת המיזוג עם פנאקסיה
  • הרוד-פנאקסיה החלה בניסוי קליני בתמצית קנאביס ממוננת לשאיפה...
  • הרוד-חב התרופות רפא הגישה בשמה ובשם פנאקסיה בקשה לכלול....
  • הרוד-תיקון עולם-חוות הגידול קיבלה תעודת אישור ע"פ תקן GAP-IMC

  חדשות סקטור השקעה ואחזקות