חדשות גניגר

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • גניגר - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • גניגר - דוח רבעון 3 לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • גניגר - דוח רבעון 2 לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • גניגר - דוח רבעון 1 לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • גניגר - מצגת לשוק ההון, רבעון 1 2018
  • גניגר - דוח רבעון 1 - תיקון דוח
   | קישור ל-PDF
  • גניגר - מצגת החברה - אפריל 2018
  • גניגר - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2017
   | קישור ל-PDF
  • גניגר-מ.הבנות לרכישת 25% ממניות מפיץ מוצרי החב בהודו תמורת 2מ$
  • גניגר - מצגת החברה

  חדשות סקטור כימיה, גומי ופלסטיק