חדשות חלל תקשורת

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • חלל תקשורת - דוח רבעון 1 לשנת 2019
   | קישור ל-PDF
  • חלל תקשורת - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • חלל תקשורת - התייחסות להודעת "בזק" בעניין ףוש ,פרטים
  • חלל תקשורת - עדכון בדבר המועד הצפוי לשיגור הלוויין עמוס 17
  • חלל תקשורת - נושאים שעלו בשיחת ועידה שהתקיימה ביום 18.12.18
  • YES(בת בזק)מסרה לחלל-לא תפעל לתיקון הסכם 2017 בקע עמוס ,8פרטים
  • חלל-שיחת ועידה ב18.12-עדכון מצב עסקי החב,עמוס 8 וההסכם עם YES
  • חלל תקשורת - דוח רבעון 3 לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • חלל-ביטול הסכם עם לוראל,ביטול הסכם שיגור לווין עמוס8 עם SPACEX
  • חלל תקשורת - דוח רבעון 2 לשנת 2018
   | קישור ל-PDF

  חדשות סקטור תקשורת ומדיה