חדשות מיטרוניקס

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • מיטרוניקס - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • מיטרוניקס - מועד פרסום דוחות לשנת 2018 ושיחת ועידה ביום 20.3.19
  • מיטרוניקס - מצגת לשוק ההון
  • מיטרוניקס - דוח רבעון 3 לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • מיטרוניקס-מצגת לשוק ההון באנגלית-ספטמבר 2018
  • מיטרוניקס - דוח רבעון 2 לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • מיטרוניקס - תיקון-המועד המתוכנן לפרסום דוחות כספיים ל,22.8.18שיחת וע
  • מטרן-הנציבות האירופית אישרה את מיזוג פלואידרה וזודיאק,כפוף...
  • מיטרוניקס - דוח רבעון 1 לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • מיטרוניקס - מועד פרסום דוח רבעון 1 לשנת 2018 ושיחת ועידה ביום 8.5.18

  חדשות סקטור אלקטרוניקה ואופטיקה