חדשות אל על

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • אל על - דוח תקופתי ושנתי - תיקון דוח
   | קישור ל-PDF
  • אלעל-מ.הבנות עם בנק יפני וגופים נוספים למימון רכישת מטוס 9-787
  • אל על-מ.הבנות למכירת מטוס מדגם בואינג 300-,ER767צפויה לרשום...
  • אל על - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • אל על - מצגת למשקיעים שנת 2018 ולרבעון רביעי 2018
  • אלעל-נכנס לתוקף ההסכם עם דיינרס קלוב ישראל להנפקת כרטיסי אשראי
  • אל על - מועד פרסום דוחות כספיים לשנת 2018 ושיחת ועידה ביום 12.3.19
  • אלעל-חתמה על הסכם עם פועלים אקספרס להנפקת CARD FLY לחברי...
  • אלעל-רשות ההגבלים העסקיים הודיעה על סגרית תיק חקירה נגד סאן דו
  • אלעל-נחתם הסכם העקרונות עם חברות כרטיסי האשראי להנפקת כרטיסי..

  חדשות סקטור שרותים