חדשות דלק קבוצה

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • דלקקב-קידוח ץבT-לאור תנאים גיאומכניים מורכבים הוחלט לנטוש...
  • דלקקב-עסקת בחמןT עבףבוC במפרץ מקסיקו בוטלה עקב זכות סירוב...
  • הבוקר תחודש הפקת הגז הטבעי ממאגרי תמר וים תטיס
  • דלק קבוצה - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • דלק קבוצה - מועד פרסום דוח תקופתי ושנתי 2018 ושיחת ועידה ביום 1.3.19
  • דלקד:אלון D/367-התקשה עם אתיקה(ע"י דלקקב)לפיו תשמש כמפעיל..
  • דלקקב-הושלמה העסקה למכירת 30% ממניות חב ,IDEתחזיק ,20%השלכות..
  • נחתם מזכר הבנות למכירת אחזקות דלקקב (30%) בהפניקס,המשך,כפוף
  • מו"מ למכירת אחזקות דלקקב(30%) בפנקס תמורת כ1.6מיליארד שח
  • דלקב-שינויים במבנה ותכנית קידוח ,TAUנדרשת תוספת תקציב,חלק החב

  חדשות סקטור השקעה ואחזקות