חדשות אינטרנט זהב

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • אינטרנט זהב - 20-F לשנת 2018
  • אנזהב:חו"ד מומחה מטעם במ"ש בנוגע לסרצWלייט לרכישת השליטה בבקומ
  • הצעה מעודכנת מטעם קבוצת זאבי להשקעה באנזהב ובקומ
  • אינטרנט זהב - מידרוג מורידה דירוג אגח ג+ד מ-בC ל-,C אופק יציב
  • אינטרנט זהב - מינוי משה לוסקי כיו"ר הדירקטוריון
  • אנזהב-התראה מNASDAQ בדבר אי עמידה בדרישה למחיר סף מניה,ניתנה..
  • אנזהב-תוצ אסיפת אג ג מ-26.2-לא לאשר דחיית מועד תשלום קרן+ריבית
  • בזק,בקום,אנזהב-עדכון תחזית הקבוצה לשנת 2018
  • אנזהב-זימון אסיפת אגח ג ל24.2.19-דחיית מועד תשלומי פידון סופי.
  • אנזהב-אסיפת אג"ח ד ל-24.2.19-דחיית מועד תשלום ריבית,כתב הצבעה

  חדשות סקטור תקשורת ומדיה