חדשות אלביט הדמיה

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • אלבהד-הבהרה-פדיון מוקדם חלקי אגח ט כפוף לאישור אסיפה לתיקון...
  • אלביט הדמיה - 20-F לשנת 2018
  • אלביט הדמיה - מצגת למשקיעים- מאי 2019
  • אלבהד-מניות החברה ימחקו מהנאסדק בתחילת יום המסחר של 13.5.19
  • פלאזה, אלבהד- עדכון להסכם מכירת החזקות בפרויקט בנגלור ,הודו
  • אלביט הדמיה-השלימה שלב ראשון בהסכם-מכירת 1.6% מניות אלמדט-המשך
  • אלבהד- עדכון בנוגע לעסקה למכירת מגרש בהודו(ע"י אלבהד ופלאזה)
  • אלבהד-הודעה מנאסד"ק על מחיקה והשעיית מסחר מיום ,11.2.19ימשיכו
  • אלבהד בהסכם למכירת בין 1.6% ל-25% מניות אלמדט ל-,SPVפרטים
  • אלבהד-תציג תוכנית לעמידה בכללי הרישום בנאסדק בשימוע ב-31.1.19

  חדשות סקטור השקעה ואחזקות