חדשות יונט קרדיט

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • יונט קרדיט-ש - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • יונט קרדיט-ש - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2017- דוח משלים
   | קישור ל-PDF
  • ינקר-ש-שי פנסו,שלמה אייזיק וצחי עזר(ב.שליטה) בהסכם בעמ"נ,פרטים
  • יונט קרדיט-ש - דוח רבעון 2 לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • ינקר-ש-קיבלה רישיון מורחב למתן אשראי מרשות שוק ההון ...
  • ינקר-ש-הגישה בקשה לרשיון מורחב למתן אשראי בהתאם לחוק...
  • יונט קרדיט-ש - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2017
   | קישור ל-PDF
  • ני"ע של החברה יחזרו להיסחר ברשימה הראשית החל מיום 6.8.17
   | קישור ל-PDF

  חדשות סקטור מעטפת