ארקו: ההכנסות צמחו בכ-27% לכ-2.5 מיליארד שקל

 | 
אריק קוטלר, צילום: יח"צ
חברת ארקו החזקות, שעיקר פעילותה הינה החזקתה בשליטה ב-GPM,  פרסמה היום את תוצאותיה לרבעון השני. 
הכנסות GPM ברבעון השני עלו בכ-35% לכ-698 מיליון דולר, בהשוואה לכ-516 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהכנסות נבע הן מעליית היקף הגאלונים שנמכרו ועליית מחיר המכירה הממוצע לגאלון והן מגידול בהכנסות ממכירת סחורות.
היקף הגאלונים שנמכר ברבעון השני עלה בכ-32% לכ-229 מיליון גאלונים, בהשוואה לכ-174 מיליון גאלונים ברבעון המקביל אשתקד. העליה הינה בעיקרה פועל יוצא של עסקאות הרכישה שהושלמו.
הכנסות חנויות הנוחות עלו בכ-34% לכ-276 מיליון דולר ברבעון השני 2017, לעומת כ-206 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. העליה בהכנסות נובעת גם היא בעיקרה מהשלמת עסקאות הרכישה שהושלמו.
הרווח הגולמי של GPM ברבעון השני 2017 עלה בכ-31% לכ-131 מיליון דולר, לעומת כ-100 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הגידול, כאמור נובע בעיקר מהשפעת עסקאות הרכישה שהושלמו כאמור במהלך 2016 ו-2017.
הרווח הגולמי ממכירת דלקים עלה בכ-48% לכ-46 מיליון דולר, בהשוואה לכ-31 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. העליה נובעת בעיקרה מגידול בהיקף הגאלונים שנמכרו בגין עסקאות הרכישה שהושלמו.
הרווח הגולמי מחנויות הנוחות ברבעון השני 2017 עלה בכ-23% לכ-75 מיליון דולר (27.2% מסך ההכנסות ממכירות בחנויות הנוחות), בהשוואה לכ-61 מיליון דולר (29.5% מסך ההכנסות ממכירות בחנויות הנוחות) ברבעון המקביל אשתקד. בנטרול השפעת האתרים שנרכשו במסגרת עסקת Admiral, אשר שיעור הרווחיות בהם נמוך באופן יחסי מזה של יתר חנויות הנוחות של GPM לאור השיעור הגבוה של מכירות מוצרי הטבק בהם (המהווים מעל 75% מהמכירות בחנויות), שיעור הרווח הגולמי ממכירת סחורות ברבעון השני של 2017 עומד על כ-29.4% מסך ההכנסות ממכירות בחנויות נוחות, בהשוואה לכ-29.5% כאמור ברבעון המקביל אשתקד.
במחצית הראשונה פעלה GPM להשלמת הטמעת העסקאות אשר הושלמו לאחרונה, וביניהן עסקת Admiral שכללה 170 אתרים, מהם כ-137 אתרים הכוללים חנויות נוחות ותחנות דלק שהושלמה בשלהי שנת 2016, ועסקת Roadrunner, הכוללת 92 חנויות נוחות ותחנות דלק בהפעלה עצמית ו- 7 מסעדות מזון מהיר, שהושלמה במהלך הרבעון השני של 2017.
GPM סיימה את הרבעון השני של שנת 2017 עם רווח תפעולי של כ-11.5 מיליון דולר, לעומת רווח תפעולי של כ-8 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
GPM סיימה את הרבעון השני של השנה עם רווח נקי בסך של כ-4.5 מיליון דולר (מתוכו רווח של כ-2.8 מיליון דולר המיוחס לבעלי המניות של GPM), לעומת רווח של כ-4.8 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד (רווח של כ-3.1 מיליון דולר מיוחס לבעלי המניות של GPM). הרבעון השני של 2017 התאפיין ברווחיות גולמית גבוהה ממכירת דלקים, אל מול הרבעון המקביל אשתקד, שנבעה בעיקרה מהשפעת התנודתיות הגבוהה יחסית שאפיינה את מחירי הדלקים ברבעון. בנוסף, הושפעו תוצאות הפעילות של GPM מגידול בהוצאות מימון בגין השפעת ירידת שער החליפין של הדולר ביחס לשקל ברבעון השני של 2017 (כ-3.7% ברבעון), מעליה בהוצאות הנהלה וכלליות כתוצאה מגידול במצבת העובדים שנועד לתמוך בצמיחה הנובעת מעסקאות הרכישה, מגידול בהוצאות פחת כפועל יוצא מהשקעות ברכוש קבוע שבוצעו בשנת 2016 ובמחצית הראשונה של 2017 והשפעת עסקאות הרכישה שהושלמו בשנת 2016 ובתקופת הדוח ומגידול בעלויות עסקה שנזקפו בקשר עם עסקאות הרכישה.

בנטרול השפעת עלויות חד פעמיות בגין עלויות עסקה והשפעת הפרשי שער (דולר/שקל) היה הרווח ברבעון מסתכם בכ-8.3 מיליון דולר, אל מול רווח של כ-5.3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
דו"חות ארקו:
הכנסותיה של ארקו ברבעון השני צמחו בכ-27% לכ-2.5 מיליארד שקל, לעומת 2 מיליארד שקל ברבעון המקבילה אשתקד (עלייה של כ-31% במחצית הראשונה של 2017 לכ-4.5 מיליארד שקל, לעומת כ-3.5 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד). העלייה מיוחסת הן לצמיחה בהכנסות מחנויות הנוחות והן לצמיחה בהכנסות ממכירת דלקים.
ברבעון השני הסתכם רווח הקבוצה בסך של כ-7 מיליון שקל (מתוכו הפסד של כ-1 מיליון שקל המיוחס לבעלי המניות של החברה) אל מול רווח של כ-14 מיליון שקל (מתוכו רווח של 5.4 מיליון שקל המיוחס לבעלי המניות של החברה ברבעון המקביל אשתקד). ההפסד במחצית הראשונה של 2017 הסתכם בכ-46 מיליון שקל (מתוכו הפסד של כ-46 מיליון שקל המיוחס לבעלי המניות של החברה), אל מול רווח של כ-1.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד (מתוכו, הפסד של כ-8.9 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות של החברה). ההפסד שיוחס לבעלי המניות של החברה נבע מכך שלצד חלקה של החברה בתוצאות של GPM כאמור לעיל, רשמה החברה הוצאות מימון בגין אגרות החוב של החברה ובגין השפעת ירידת שער החליפין של הדולר ביחס לשקל בתקופת הדוח וכן הפחתת עודפי עלות בגין ההשקעה ב-GPM, זאת בנוסף להוצאות הנהלה וכלליות שנזקפו ברמת ארקו.
תגובות לכתבה(0):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה