הסכם קיבוצי במנורה: השכר ההתחלתי יעלה ל-6,000 שקלים

 |  (2)
תלוש שכר, צילום: אייס
יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן ומנכ"ל חברת מנורה מבטחים ביטוח, מוטי רוזן, חתמו היום (ב') על הסכם קיבוצי ראשון בחברת הביטוח, שיחול על כ-1,500 מעובדיה שהתאגדו בהסתדרות בתחילת 2016.
בין היתר, נקבע בהסכם כי השכר ההתחלתי לעובדים הקיימים בחברה ולעובדים קבועים שייקלטו לאחר מועד חתימת ההסכם לא יפחת מ-6,000 שקל. לצד זאת, נקבע כי שכר העובדים יועלה לאורך תקופת ההסכם בארבע פעימות, כאשר בפעימה הראשונה שתשולם בסמוך למועד חתימת ההסכם - בשיעור של 4% בממוצע - תינתן עדיפות משמעותית לבעלי השכר הנמוך בחברה ובעלי הוותק הגבוה. שלוש הפעימות שלאחריה יהיו בשיעור 3% כל אחת ותהיינה תלויות בביצועי החברה. הפעימה האחרונה של העלאת השכר תביא בחשבון את העובדים אשר טרם קיבלו העלאת שכר דיפרנציאלית קודם לכן.
בנוסף להעלאות השכר הוסכם כי עובדי החברה יקבלו כבר בשנה הראשונה להסכם בונוס שנתי שיחולק באופן דיפרנציאלי, ובשאר שנות ההסכם יקבלו עובדי החברה בונוס באם החברה תעמוד ביעדי הרווח שהוגדרו מראש.
בכך מנורה מבטחים מצטרפת לשורת חברות הביטוח הגדולות בישראל, שעובדיהן כבר נהנים מהעסקה תחת הסכם קיבוצי, בהן: כלל, מגדל, AIG, הפניקס ושירביט. תוקפו של ההסכם שנחתם הוא עד לסוף שנת 2020. 
עם החלת ההסכם, מספר ימי החופשה בחברה יהיה מ-12 ימי עבודה בשנה לעובדים בעלי הוותק הנמוך ביותר ועד ל-23 ימי עבודה לעובדים בעלי ותק של תשע שנים ומעלה. בנוסף לימי החופשה, ההסכם מעניק לכל עובד שני ימי בחירה בשנה וימי חופשה בגין אירועים מיוחדים (נישואים, הולדת ילד וכיוב'). תשלום על ימי מחלה יינתן החל מהיום הראשון בערך של 100% לעובדים קבועים, והעובדים אף יהיו זכאים לשני ימי הצהרה בשנה. בנוסף, ההסכם מסדיר פיצוי לעובדים בגין קריאות פתע.
כחלק מההסכם שופר התעריף לכל אחד מימי ההבראה שיקבלו העובדים אחת לשנה. לעובדים קבועים בעלי ותק של עד 6 שנים הוגדל התעריף ל-424 שקל ליום ועד ל-500 שקל לעובדים להם ותק של 13 שנים ומעלה.
בסעיף ההפרשות הפנסיוניות נקבע כי מדי חודש יופרשו לעובדים 6.5% משכרם ע"ח החברה, 6% ע"ח העובד ו-8.33% ע"ח החברה, לטובת פיצויי פיטורים. ההסכם מסדיר גם הפרשות פנסיוניות בגין רכיב שעות נוספות גלובליות. כמו כן, החל מוותק של שנה, תיפתח לכל עובד קרן השתלמות שההפרשות אליה יהיו בגובה 2.5% ע"ח העובד ו-2.5% ע"ח המעסיק. עם קבלת מעמד של קביעות בחברה יגדל שיעור ההפרשות מצד המעסיק ל-7.5%.
כמו כן, לראשונה בחברה, העובדים הקבועים אשר ישלימו 8 שעות עבודה, יקבלו השתתפות בהוצאות עבור ארוחת צהריים, בסכום של 15 שקל ליום.
עובדים קבועים אשר הינם הורים לילדים בני שנתיים עד חמש, יהיו זכאים לתשלום תוספת גני ילדים, בגובה 300 שקל לילד לחודש. עובדים ותיקים ימשיכו ליהנות מההסדר הקיים. עובדים קבועים אשר הינם הורים לילדים בני ארבע עד עשר, יקבלו אחת לשנה תוספת קייטנות בגובה 350 שקל לכל ילד.
בתחום הרווחה, הוסדר כי גובה השי שיקבלו העובדים בפסח ובראש השנה יעמוד על 500 שקל בכל חג. תקציב הרווחה לכלל עובדי החברה יעמוד על כ-5.7 מיליון שקל בשנה, והוא ינוהל באמצעות ועדה משותפת להנהלה ולוועד. תקציב הרווחה כולל בין היתר נופשים משפחתיים לעובדי החברה, ימי גיבוש וימי כיף.
סעיפים נוספים בהסכם קובעים כי החברה תממן את תשלום אגרת הרישיון המקצועי השנתית לעובדיה, וכי היא תרחיב את רמת כיסוי ביטוח הבריאות, נוסף לזה שהעניקה לעובדיה ערב חתימת ההסכם. בהתאם לשיקול דעת ההנהלה, החברה אף תשתתף בעלות לימודים חיצוניים הרלוונטיים לתחומי עיסוקם של העובדים.
יש לציין כי ההסכם מעגן באופן ייחודי גם את זכויותיהם של עובדי מוקדי החברה, ובין היתר נקבע כי כל עובד מוקד שישלים שנת עבודה יהיה זכאי לקרן השתלמות ולאחר חצי שנת עבודה יועבר להעסקה במתכונת של עובד חודשי. כמו כן העובד יהיה זכאי לימי בחירה ולאחר שישלים 15 חודשי עבודה יוכל להגיש מועמדות לתפקידים אחרים בחברה.
העבודה והמו"מ לגיבוש ההסכם לווה מצד ההסתדרות וועד העובדים על ידי ראש חטיבת עובדי חברות הביטוח ובתי השקעות בהסתדרות המעו"ף מירי גרגיר, עו"ד יובל ברוק, עו"ד גלי שטיינברג מהלשכה המשפטית באגף לאיגוד מקצועי, בני כהאן מאגף הכלכלה בהסתדרות ויניב וייס מאגף הפנסיה. מצד הנהלת מנורה מבטחים ניהלו את המו"מ המשנה למנכ"ל החברה ומנהל אגף מערכות מידע משה מורגנשטרן, סמנכ"ל בכיר ומנהלת אגף משאבי אנוש הדס מרגלית והמשנה למנכ"ל ומנהל אגף עסקים אלעד שלף. צוות המו"מ של החברה לווה ע"י עו"דנחום פיינברג ועו"ד נטלי קמחי ממשרד עורכי הדין פיינברג ושות'.
יו"ר דירקטוריון מנורה מבטחים החזקות, ערן גריפל, אמר בחתימת ההסכם: "עובדי הקבוצה הינם הנכס המשמעותי והחשוב ביותר שהביא להצלחה ושגשוג לאורך כל השנים. הדאגה לרווחתם ולרווחת משפחותיהם הינה נר לרגלינו. אנו מודים ומעריכים את הסתדרות העובדים והעומדים בראשה, את נציגות העובדים ואת הנהלת החברה על ההליך שנוהל בהגינות ובמקצועיות ע"י כל הצדדים. אנו משוכנעים שההסכם יאפשר את המשך התנופה בה נמצאת החברה".
מנכ"ל מנורה מבטחים, מוטי רוזן, הוסיף: "אנו שמחים כי לאחר כ-28 חודשים מאז החלו התארגנויות העובדים בחברה, ולאחר משא ומתן ארוך של כשנה וחצי, ממועד ההכרה של החברה בהסתדרות כגוף היציג של עובדי מנורה מבטחים בפברואר 2016, נחתם היום הסכם קיבוצי מיוחד בין הנהלת החברה לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה וועד העובדים במנורה מבטחים ביטוח בע"מ. המו"מ על ההסכם נוהל לכל אורכו בהגינות רבה ובהוגנות מלאה ע"י כל הצדדים להסכם, תוך שמירה על שקט תעשייתי למופת. בעיני הנהלת החברה, עובדי החברה הנם המשאב החשוב ביותר והיחיד להצלחתה של החברה. דאגנו ותמיד נדאג לרווחתם של עובדינו המסורים ולרווחת משפחותיהם. טובת עובדי החברה עמדה לנגד עינינו במהלך המשא ומתן, ואכן, ההסכם מיטיב ומשפר את תנאי העסקתם של העובדים ואנו מברכים על כך. אנו משוכנעים כי ההסכם הקיבוצי יתרום משמעותית להמשך הצלחתה של החברה".
יו"ר ועד עובדי מנורה מבטחים, ניסים טורקיה: "אני גאה בהסכם ובהישגים הרבים שבו, אולם יותר מכל אני גאה בדרך שבחרנו להשגתו. על כך, שידענו להניח את משקעי תקופת ההתאגדות מאחורינו, ללמוד את הצרכים והחששות של הצד השני ולהגיע להבנות והסכמות מתוך ראייה כוללת של טובת עובדי החברה, זאת אף ללא צורך בסכסוך עבודה , אלא מתוך הדברות עניינית, שקופה וכנה. בהסכם הבאנו בשורה לכל סוגי האוכלוסייה בחברה וחשבנו על כולם, אבל בעיקר חשבנו על העובדים המוחלשים. חשבנו על העובד בעל השכר הנמוך, העומד מול אתגרי יוקר המחייה ופרנסת משפחתו וילדיו. חשבנו על כבודו של האדם העובד ועל כך שעובדי מנורה מבטחים ביטוח יהיו גאים במקום עבודתם וישמחו להגיע בבוקר למשרדי החברה".
תגובות לכתבה(2):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
 • 2.
  2017 וההסתדרות עוד כאן. מה זה אומר עלינו (ל"ת)
  אלף 01/08/2017 06:49
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • 1.
  חברה חרא על הפנים כל המנהלים שם מושחטים (עליזה השמנה)
  אנונימי 31/07/2017 16:15
  הגב לתגובה זו
  0 1
  חברה חרא על הפנים כל המנהלים שם מושחטים (עליזה השמנה) היא הכי זבלה שיש ביחד עם יואב הורוביץ והלקקן רוני שילא רק יהודה אסיאג נורמלי
  סגור