תחזיות 2015: בתי ההשקעות והבנקים מנתחים את כיוון הבורסות - דוב או שור?

באיזה סקטורים להתמקד? כמה להשקיע בחו"ל? ואיזה אג"חים לקנות? Bizportal ריכז תחזיות. "2 אירועים יקבעו את כיוון השווקים"
 |  (14)
בורסה 2015 שנה חדשה, צילום: Bizportal
רגע לפני פתיחת 2015, אתר Bizportal קיבל מבתי ההשקעות והבנקים השונים את התחזיות שלהם לשוקי ההון מסביב לעולם וגם בישראל.

נציין כי בשנה החולפת המעו"ף עלה 9.2%, מדד ת"א 75 איבד 11.5% ובחו"ל מדד ה-S&P500 קפץ 13% ומנגד הקאק הצרפתי איבד 1.2%. שנה מורכבת זו הייתה.

דיסקונט: "הפערים שנפתחו בין ת"א 25 לת"א 75 יצטמצמו"

- "מגמה עולמית (גם מקומית) - היעדר אלטרנטיבות חסרות סיכון (ריביות ותשואות אג"ח ממשלה נמוכות) ימשיך להכתיב את הטון בטעמי המשקיעים. לפיכך, משקיעים אשר יחפצו לנסות ולהשיג תשואות העבר בשווקי ההון, יידרשו להמשיך להגדיל סיכון וגם להפחית ציפיות. מגמה זו יצרה בשנים האחרונות "ניפוח" מחירים של ענפים / גיאוגרפיות מסוימות. 2015 תתאפיין בשונות גבוהה בביצועים של מדדי מניות בעולם. לא בטוח שהמנצחות של 2014 תמשכנה להוביל ב-2015. לכן, רצוי להגדיל את הפיזור בין השווקים - ענפים מתוך גישה שלפעמים רק "לשמור על הכסף" זו עבודה טובה."

- מגמה ישראלית: מדד ת"א 100 הניב (נכון ליום 24.12.2014) תשואה חיובית נאה של כ-8%. זאת, בעוד מדד ת"א 75 (הכלול במדד ת"א 100) הניב תשואה שלילית של כ-6%. במבט יותר ממוקד, רק 4-5 מניות מעו"ף משכו את כל ת"א 100 לתשואה החיובית הנאה. המניות שהובילו היו מניות גדולות, גלובאליות ויצואניות (מרביתן מעולם הפארמה – הענף שהוביל גם את שוק המניות בארה"ב) והיה בהן רציונאל - התחזקות הדולר ומצבה הטוב יחסית של ארה"ב, ביחס לשוק המקומי שגילה חולשה ואי וודאות ב-2014. במבט ל-2015, אנו מעדיפים גם כאן פיזור רחב (פחות משקל יתר ל-ת"א 25 מאשר בעבר) משום שייתכן כי הפערים שנפתחו בין ת"א 25 לת"א 75 יצטמצמו."

פסגות: "להשקיע 65% מהחלק המנייתי בחו"ל"

"תיק ההשקעות צפוי להיות מאתגר ותנודתי בשנה הבאה, בעקבות שינוי במתווה ההרחבות הכמותיות והריביות. סה"כ הנתונים האחרונים מראים על המשך התאוששות כלכלית, לדוגמא בארה"ב הצמיחה ברבעון האחרון עמדה על 4.9% ותוספת משרות גדלה ב321 א' משרות חדשות. בעקבות זאת האפיק המומלץ, הינו אפיק המניות. באפיק המניות אני ממליץ להשקיע כ-35% כאשר מתוך זה כ-60% מכך יושקעו בחו"ל, עם עדיפות לארה"ב. רכיב האג"ח צפויה להיות מושפע מתהליך העלאת הריביות בעולם, לכן אני ממליץ להשקיעה באג"ח במח"מ בינוני מכיוון שבאג"ח הארוכות יכול להיווצר הפסדי הון.

בתוך רכיב האג"ח אני ממליץ להשקיעה כ30% באג"ח קונצרניות עם דירוגים גבוהים ובטחונות. כמו במניות, גם באג"ח אני ממליץ להסיט חלק מההשקעות לאג"ח בחו"ל לצורך פיזור השקעות והורדת סיכונים מקומיים. את יתר ההשקעה אני ממליץ להשקעה באג"ח ממשלתיות ומזומן . שנה הבאה צפויה להיות שנה תנודתית, לכן חשוב לשמור מזומן לצורך ניצול הזדמנויות"

בנק פועלים: "צפויה שנה חיובית - אבל גדושה בתנודתיות"

"שנת 2015 מסתמנת כמאתגרת במיוחד עבור מנהלי השקעות. זאת, על רקע שורה של גורמים ובראשם: כלכלה גלובלית המתאפיינת בצמיחה מתונה, התמודדויות עם מגוון בעיות מבניות, סכנות גיאופוליטיות למכביר ותמחור לא זול של מרבית אפיקי ההשקעה."

"בבחינת נתוני היסוד בכלכלות ובשוקי ההון הגלובליים, האפיק המנייתי צפוי להמשיך לבלוט לחיוב בהשוואה לחלופות ההשקעה, על רקע סביבת מאקרו תומכת בכללותה (צמיחה חיובית הגם אם מתונה, ריבית ואינפלציה נמוכות) וביצועים איתנים של החברות, כאשר חברות עושות שימוש רב במזומנים שבאמתחתן לטובת בעלי המניות (באמצעות השקעות בציוד, מבנים ומו"פ, תשלומי דיווידנד, פעילות M&A ענפה ורכישות עצמיות). עם זאת, על רקע צפי לתחילת העלאות ריבית בארה"ב במהלך 2015 ותמחור גבוה, לא מן הנמנע כי נחזה במימוש רווחים כזה או אחר."

"להערכתנו, בסיכום שנתי, צפויה שנה חיובית אם כי גדושה בתנודתיות בשוקי המניות הגלובליים. לפיכך, אנו ממליצים על בניית תיק השקעות ארוך טווח תוך העדפה קלה לארה"ב, שטומנת בחובה הזדמנויות רבות יותר בשנת 2015 בהשוואה לשווקים מפותחים אחרים או מתפתחים."

"שוק המניות המקומי נהנה בחודשים האחרונים מרוח גבית חיובית, אשר הביאה את מדד ת"א 25 לרמות שיא חדשות, חרף סימני ההאטה במשק המקומי. זאת, במקביל לירידה במדד הפחד המקומי, אשר מצוי זו תקופה ארוכה בשפל חד ספרתי, על אף אירועי אי ודאות מקומיים ("צוק איתן", הקדמת הבחירות, הזעזועים הגיאופוליטיים במזה"ת ועוד)."

"במבט ל-2015, אנו לא פוסלים את האפשרות למימוש רווחים בתחילת השנה, על רקע העליות האחרונות. במבט לשנה כולה, צפי לצמיחה של כ- 2.8% במשק המקומי ב-2015, ולשיפור מסויים ברווחיות החברות הציבוריות המקומיות, לצד הריבית הנמוכה השוררת במשק, עשויים להעניק לשוק תמיכה מסויימת. עם זאת, אנו לא צופים כי עוצמת העליות של החודשים האחרונים תימשך, אלא באופן מתון למדי בסיכום שנתי."

אפסילון: "2 אירועים יקבעו את כיוון השווקים"

"שני אירועים עשויים לקבוע את כיוונם של השווקים בשנה הקרובה. בהקשר הגלובלי, האם הריבית בארה"ב תועלה ומתי. בהקשר המקומי, נמתין לראות מה יהיה הרכב הממשלה הבאה וכיצד ייראה תקציב 2015 ו 2016. ניתן להניח שבשנה הבאה נחזה בהיפרדות בין ארה"ב ושווקי המערב במובן שבארה"ב הריבית תועלה לאור השיפור במגמת הצמיחה שם. מנגד, ניתן לצפות לכך שהתשואות בשאר העולם תשארנה נמוכות לאור תחזיות צמיחה מתונות למדי."

"מבין הסקטורים המועדפים בשוק המקומי אנו סבורים שמניותיהן של חברות יציבות עם מדיניות דיבידנד קבועה ייהנו מסנטימנט חיובי אצל המשקיעים אשר יחפשו חלופה להשקעות סולידיות. עוד ראוי לציין את מניותיהן של החברות היצואניות שתידות ליהנות מהפיחות החד שחל בשקל"

אלומות: "ישיבה בצד וניסיון לתזמן את השוק כעת - זה פתרון גרוע"

"שנת 2015 הולכת להיות שנה מאתגרת הרבה יותר מקודמתה. הריבית כבר בסביבת אפס, שוקי המניות ברמות מחירים גבוהות והאפיק הקונצרני המחיש בדצמבר היטב מהי המשמעות של פרמיית סיכון נמוכה ואת הכאב שירידות מחירים עלולות להסב לתיק ההשקעות. יחד עם זאת, לדעתנו הפתרון הגרוע הוא ישיבה בצד בניסיון לתזמן את הירידות או העליות."

"למרות האתגרים, להערכתנו שוק המניות המקומי צפוי ליהנות מצמיחה גבוהה מהמתוכנן ועד סוף 2015 אנו צופים שמדד המעו"ף ירשום תשואה חיובית בשיעור של כ-7.25%. גם שוק המניות האמריקאי צפוי ליהנות מהמשך צמיחה, בעיקר בסקטור הקמעונאי ובטכנולוגיות הישנות, ולהערכתנו מדד הדאו ג'ונס יעלה בשנה הקרובה בכ-6.5%. לדעתנו לא תהיה עליית ריבית בישראל או בארה"ב עד שלהי 2015, למעט אולי העלאה סמלית של 0.25%. האינפלציה תישאר מדוכאת בתחתית יעדי המחירים."

IBI: "נוצרו הזדמנויות באג"ח הקונצרני"

"הדגש בהשקעה בישראל צריך להיות על מניות שיניבו תשואה גבוהה מאג"ח קונצרני. למשקיעי אג"ח כדאי להתמקד בכאלו שהן בדירוגים גבוהים, ולאחר בחינה קפדנית. יחד עם זאת, על רקע הירידות האחרונות נפתחו הזדמנויות באגרות חוב קונצרניות ולכן כדאי לשלב גם החזקות בדירוגים נמוכים יותר אבל בדגש על פיזור רחב בין מנפיקים."

"סקטורים מומלצים להשקעה בבורסת תל אביב: חברות המייצאות לשוק האמריקאי ולשוקי המזרח, על רקע התחזקות הדולר והתרוממות ביקושים; בנקים בישראל, הנסחרים מתחת לשוויים הכלכלי כאשר שיעור התשואה על ההון שלהם גבוה מ- 10% ביחס לשווי השוק שלהם; חברות נדל"ן מניב, בגלל הריבית הנמוכה המוזילה את הוצאות המימון שלהן. בנוסף, בגלל סביבת התשואות הנוכחית בישראל והתחזקות הדולר, יש צורך בהגדלת רכיב האג"ח בחו"ל."

ל-5 המניות המומלצות של 'אלומות בית השקעות' - לחץ כאן
ל-5 המניות המומלצות של בנק לאומי - לחץ כאן
ל-5 המניות המומלצות של בנק הפועלים - לחץ כאן ל-4 המניות המומלצות של פסגות - לחץ כאן
ל-5 המניות המומלצות של תמיר פישמן - לחץ כאן
תגובות לכתבה(14):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
 • 14.
  כן פייט המציאה של השוק , המלצה ל 27$ נסחרת 3.5$ (ל"ת)
  אנליסט 01/01/2015 06:39
  הגב לתגובה זו
  1 0
  סגור
 • 13.
  אהבתי את הצפי של "אלומות" :)
  עוילם גוילם 31/12/2014 21:15
  הגב לתגובה זו
  3 0
  הם חוזים שמדד המעו"ף יעלה ב - 7.25%. אהבתי את ה - 0.25. ממש גאונים, איזה דיוק......
  סגור
 • 12.
  ואני,יש לי הצעה מאד פשוטה
  מתבקש,לא ? 31/12/2014 21:02
  הגב לתגובה זו
  3 0
  לפני שאתם כותבים לי את דעת "המומחים החכמים" - מן הראוי היה שתספרו לנו מה חזו אותם חכמים בדיוק לפני שנה אודות 2014. שנדע באיזו רצינות להתייחס.......
  סגור
 • 11.
  בישראל לקנות אגח קונצרני מניות בארה"ב
  שלומי 31/12/2014 18:28
  הגב לתגובה זו
  1 0
  לאחר דצמבר נוצרו הזדמניות קניה באגח הקונצרני . קימים אגחים של חברות עם דירוג גבוה ועם תשואה גבוה לפעמים מתחת לפארי. לגבי מניות ישראליות השוק מתנהל כשוק . אין סחירות ואין מציעות . לגבי השוק האמריקאי יש לברור היטב ולנסות לתזמן את השוק ( מילה לא אהובה על בתי ההשקעות
  סגור
 • 10.
  ניתנה לשוטים. המניה היחידה ששווה היא כיל (ל"ת)
  הנבואה 31/12/2014 18:14
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • 9.
  רציו ואפריקה
  שי 31/12/2014 17:11
  הגב לתגובה זו
  1 1
  רציו ואפריקה האכזבה של השנה יהיו ההפתעה של השנה הבאה
  סגור
 • 8.
  תלמדו מנסדק פעם עולה ופעם יורדת פו רק עולה כי פו יש הרצ
  אבי 31/12/2014 16:32
  הגב לתגובה זו
  0 1
  חיבים חקירה בבורסה שלנו בגלל זה אין קונים ולו יכולים הציבור לכנס לבורסה הי לא עבדת היושר תלמדו מנסדקנסדק נפלת ופו רק עולה
  סגור
 • 7.
  לקנות בחול יותר טוב מישראל פו יש חזירים בבורסה (ל"ת)
  אבי 31/12/2014 16:26
  הגב לתגובה זו
  2 0
  סגור
 • 6.
  רוצו רוצו סחרי הקולים הם יודעים אך לעשות כסף כל (ל"ת)
  אבי 31/12/2014 16:24
  הגב לתגובה זו
  1 2
  סגור
 • 5.
  בורסה לספקלנטים בלבד לכו ליריחו יותר טוב שם יש כזינו (ל"ת)
  חברים 31/12/2014 16:22
  הגב לתגובה זו
  2 1
  סגור
 • 4.
  אני לא מבין את הבורסה מצד אחד אין מסחר מצד שני הבורסה ר
  חברים 31/12/2014 16:21
  הגב לתגובה זו
  2 1
  אני לא מבין אך מצד אחד צריך ארון מתים מצד שני הבורסה רק עולה על מה הי עולה בלי סיבה יש כמה ספקלנטים שהם מסחקים בנהם אך לעשות כסף קל והציבור רק מפסיד לכן אסור באיסור לסחור בבורסה הישראלית כי הכול דבש פו רק עולה כול הזמן בלי סיבה
  סגור
 • 3.
  האפיקים ברמות גבוהות יש העדיפות לאג״ח בריבית משתנה (ל"ת)
  אנליסט 31/12/2014 16:15
  הגב לתגובה זו
  0 2
  סגור
 • 2.
  2015
  מדיום 31/12/2014 15:58
  הגב לתגובה זו
  2 1
  תהיה השנה הטובה ביותר בבורסה.
  סגור
 • 1.
  ibi' צודקים הזדמנות בקונצרני (ל"ת)
  משקיע באג"ח 31/12/2014 15:44
  הגב לתגובה זו
  3 1
  סגור