כוננות ספיגה: 3 מניות בת"א שעלולות לחטוף חזק מהמשבר הרוסי-אוקראיני

אתמול דיווחה סנו כי ייתכן ותרשום הפסד של 6 מיליון שקלים עקב המשבר ברוסיה. האם זהו רק הפרומו? בדיקת Bizportal
 |  (18)
פסל השור של וול סטריט, צילום: Getty images Israel
המתיחות בין אוקראינה לרוסיה לא קרובה לפיתרון, וההשפעה ניכרת כבר בדוחות של מספר חברות בינלאומיות, כולל ענקית כרטיסי האשראי ויזה. גם כאן בישראל מתחילים להגיע דיווחי חברות על הפסדים צפויים בגין הפעילות באוקראינה וברוסיה.

ביום ד' דיווחה חברת סנו 0% סנו 17,680 0% סנו בסיס:17,680 פתיחה:0 גבוה:0 נמוך:0 תמורה:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: על הפסד צפוי של כ-6 מיליון שקל ברבעון הראשון של השנה בגין הפעילות באוקראינה, אבל היא ממש לא היחידה. לפי הערכות האנליסטים, שלוש החברות שעשויות להיות מושפעות הכי הרבה מהמשבר הזה הן אפריקה 0% אפריקה 13.5 0% אפריקה בסיס:13.5 פתיחה:0 גבוה:0 נמוך:0 תמורה:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: ישראל של לב לבייב, מבני תעשיה 0% מבני תעשיה 529.6 0% מבני תעשיה בסיס:529.6 פתיחה:0 גבוה:0 נמוך:0 תמורה:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: של אליעזר פישמן וחברת הנדל"ן סקורפיו.

אפריקה - "הרעה בתנאי האשראי ברוסיה עלולה ליצור אילוצי נזילות חמורים"

כל פעילותה של אפריקה ברוסיה היא באמצעות חברת הבת אפי פיתוח. החברה מתכננת, מפתחת ובונה נכסים מסחריים להשכרה ויחידות דיור למכירה בחבר המדינות, כשהפרויקט הגדול והמרכזי שלה הוא ה'אפימול' במוסקבה. הכנסות הקבוצה מפעילות זו נובעת בעיקר מפיתוח ומכירה של נכסים למסחר ולמגורים, וכן מהשכרת הנכסים המניבים של החברה.

מתוך הדוחות השנתיים של אפריקה עולה כי הכנסות החברה ב-2013 בחבר המדינות ובמזרח אירופה יחד הסתכמו ב-1.087 מיליארד שקל. החברה מצפה להכיר בהכנסות בגין חוזי שכירות חתומים של 118.2 מיליון שקלים ברבעון הראשון של 2014 ו-110.9 מיליון שקל ברבעון השני, כשחלק גדול מתוך החוזים האלו מגיע מהפרויקטים השונים ברוסיה.

בדוחות החברה אזהרות רבות לגבי הנעשה בין רוסיה לאוקראינה, בדגש על המשבר בחצי האי קרים, שהתפשט מאז פרסום הדברים לאיזורים נוספים. וכך נכתב בדו"חות החברה - "למצב הגיאו פוליטי בחצי האי קרים עשויות להיות מספר תוצאות שעלולות להשפיע על הקבוצה, כגון הפסקת מסחר ו/או סנקציות אחרות מצידן של ארה"ב ומדינות האיחוד האירופי כנגד רוסיה, ירידה בהשקעות הזרות ברוסיה ופיחות של הרובל כנגד הדולר."

עוד נכתב כי "אי יציבות בתנאים הכלכליים ובשוק הנדל"ן ברוסיה עלולה להקטין את הביקוש לפרויקטים של הקבוצה... הרעה בתנאי האשראי ברוסיה והמשבר הפיננסי עלולים ליצור אילוצי נזילות חמורים על עסקי הקבוצה. לחברה תלות גבוהה בבנק הרוסי VTB אשר העניק קו אשראי לנכסים אפימול ואוזרקובסקיה בסך כולל של למעלה מ-800 מיליון דולר."

לפי הודעת VTB, הבנק השני בגודלו ברוסיה, בתחילת חודש אפריל, לסנקציות של מדינות המערב על רוסיה לא צפויה להיות השפעה מהותית על הבנק, אך היחלשות הרובל עשויה לפגוע בו.

מדוח הדירקטוריון של אפריקה עולה כי 50% מהנדל"ן להשקעה של אפריקה הוא ברוסיה, וכ-77% מהנדל"ן להשקעה בהקמה הוא ברוסיה.

הרובל נחלש ב-6.3% מול השקל ברבעון הראשון

"פיחות של הרובל עשוי להוות השפעה שלילית על ההון העצמי של החברה. ההשפעה על הקבוצה עלולה להיות בפגיעה בהכנסות בכל הנוגע לפעילותה ברוסיה, ירידה בשווי נכסי הנדל"ן כתוצאה מפגיעה בהכנסות ו/או עליית פרמיית הסיכון של המשק וכתוצאה מכך עלייה בשיעור ההיוון, עלייה בהוצאות המימון ו/או פגיעה במקורות המימון הזמינים", נכתב בדוחות החברה.

מבדיקת Bizportal עולה כי לחברה עודף התחיבויות על נכסים עם חשיפה לרובל, כלומר אם הרובל נחלש מול השקל, עודף ההתחיבויות יהפוך לנטל קטן יותר, אך צריך לזכור שסביר להניח שההאטה הכלכלית ברוסיה תגבה מחיר גם כן. בצד הנכסים, לחברה הלוואות לחברות מוחזקות בשווי 33.5 מיליון שקל, רכוש קבוע בסך 81.4 מיליון שקל, חייבים ויתרות חובה בסך 136.2 מיליון שקל, ו-457.7 מיליון שקלים במזומן - ובסך הכל 719.4 מיליון שקל מתוך הנכסים עם חשיפה לרובל.

בצד ההתחיבויות, לאפריקה התחיבויות כוללות (שוטפות ובלתי שוטפות) בסך 1.23 מיליארד שקל. עודף התחיבויות על נכסים עומד על 515.2 מיליון שקל. עוד נציין כי מניית אפי פיתוח, שנסחרת בבורסה בלונדון, איבדה כ-15% מערכה מאז ה-15 בינואר השנה.

מבני תעשיה - "הגדלת רמת הסיכון באוקראינה עלולה להשפיע על הערכות השווי לפרויקט בקייב"

ל מבני תעשיה 0% מבני תעשיה 529.6 0% מבני תעשיה בסיס:529.6 פתיחה:0 גבוה:0 נמוך:0 תמורה:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: של אליעזר פישמן חשיפה למשבר בעיקר באמצעות שתי חברות בנות - פעילות בנדל"ן מניב ופרויקטים למגורים ברוסיה באמצעות חברת הבת מירלנד, ופעילות השקעה וייזום של פרויקטים של נדל"ן במדינות בריה"מ למעט רוסיה באמצעות סויטלנד.

לפי דוחות החברה ל-2013, הנכסים ברוסיה ואוקראינה אינם מהווים אחוז מהותי מנכסי החברה ומההכנסות שלה, אך עם זאת מציינים בדוחות כי "למצב הגיאו פוליטי בין אוקראינה לרוסיה עשויות להיות מספר תוצאות שעלולות להשפיע על מירלנד, כגון הפסקת מסחר ו/או סנקציות נוספות מצידן של ארה"ב ומדינות האיחוד האירופי כנגד רוסיה, ירידה בהשקעות הזרות ברוסיה ואף פגיעה בשער החליפין של הרובל".

בנוסף, "תקופת אי הוודאות משפיעה על הכלכלה האוקראינית ומאופיינת בין היתר בירידה בצריכה הפרטית ובתנודות המטבע המקומי. להערכת החברה, הגדלת רמת הסיכון במדינה עשויה להשפיע על הערכות השווי הניתנות לפרויקט בקייב אולם מעבר לאמור אין ביכולתה של החברה להעריך את ההשפעה כאמור וכן את משך והשפעת המשבר הפוליטי על הכלכלה האוקראינית והפרויקט בפרט".

סקורפיו - הערת 'עסק חי' בגלל המשבר

חברת הנדל"ן סקורפיו, שהאג"ח שלה {סקורפיו אגח א} נסחר בבורסה בתל אביב, עוסקת פיתוח וייזום נדל"ן למגורים וכן בהשקעות ארוכות טווח בנכסי נדל"ן להשקעה במרכז ובמזרח אירופה, בדגש על רומניה, אוקראינה ורוסיה.

לא צריך לנבור עמוק מדי בדוחות החברה כדי להבין שהמצב ברוסיה ובאוקראינה משפיע ישירות על המצב הפיננסי שלה. דוח רואה החשבון המבקר מסמן את המצב הנפיץ במזרח אירופה כגורם סיכון מהותי.

"לאור התפתחויות שליליות בחודשים האחרונים ובמיוחד בשל אי הבהירות במצב באוקראינה, לרבות לגבי השלכת אירועים אלו על המצב הגיאופוליטי וכנגזרת על שוק הנדל"ן באוקראינה וכן ברוסיה, אשר גרמו, בין היתר, לעצירת עסקאות נדל"ן ולהאטה משמעותית במכירת דירות למגורים, בשלב זה קיימת אי וודאות בבר הסבירות וההיתכנות של מכירת יחדיות הדיור ומימוש הקרקעות באוקראינה וברוסיה ולכן... למועד זה קיימים ספקות משמעותיים בנוגע להמשך פעילותה שלך החברה כ'עסק חי' ויכולתה של החברה לפרוע את התחיבויותיה במעדן ובמלאן", נכתב בדוחות החברה.

אגרות החוב של החברה נסחרות נכון להיום בתשואה ברוטו של כ-36%, במח"מ של 1.79 שנים.

בעקבות המשבר - ירידה של 50% ביצוא מישראל לאוקראינה

מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שפורסמו השבוע עולה כי סחר החוץ של ישראל עם רוסיה ואוקראינה נפגע ברבעון הראשון של השנה. היקף היצוא לאוקראינה ירד בכ-50% בהשוואה לרבעון הראשון של 2013, והיקף היצוא לרוסיה ירד ב-8%. היקף היבוא מאוקראינה ירד בכ-31% ברבעון הראשון, היקף היבוא מרוסיה דווקא עלה ב-16%.

בד בבד, ביום ד' הודיעה קרן המטבע העולמית שכלכלת רוסיה נכנסה רשמית למיתון. הקרן חתכה את תחזית הצמיחה של רוסיה לשנה הקרובה מ-1.3% ל-0.2%, וציינה כי הסנקציות שהוטלו על מוסקבה פוגעות בכלכלת המדינה ומאיימות על ההשקעות.
תגובות לכתבה(18):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
 • 14.
  כל הקשור ברוסיה וסין
  איתי 04/05/2014 05:55
  הגב לתגובה זו
  2 1
  כל ירידה זה לצורך עליה, הלוואי וכך היה גם לגבי כל מה שקשור בארה"ב היקרה
  סגור
 • 13.
  וממתי סקורפיו "ענקית"?
  משקיע 02/05/2014 15:30
  הגב לתגובה זו
  1 0
  ...
  סגור
 • 12.
  אפריקה קנייה חזקה
  משקיע 02/05/2014 15:30
  הגב לתגובה זו
  5 0
  ואף אחד לא יבהל מקצת פוטין בסלט
  סגור
 • 11.
  לברוח ממנית אפריקה זה יגמר רע מאוד (ל"ת)
  שלמה מעוז 01/05/2014 15:00
  הגב לתגובה זו
  1 14
  סגור
 • 10.
  תשכחו מעליות.רק פוטים (ל"ת)
  סאמי 01/05/2014 10:05
  הגב לתגובה זו
  0 8
  סגור
 • אתה בוודאי מתכוון רק פוטין (ל"ת)
  סוסו 01/05/2014 15:37
  הגב לתגובה זו
  4 1
  סגור
 • 9.
  אפריקה - לא תצליחו לקנות בזול
  משקיע לא נאיבי 01/05/2014 10:01
  הגב לתגובה זו
  20 2
  לא יעזרו כל ההפחדות , מי שמחזיק במניות אפריקה לא ימכור את המניות ( למרות ההפחדות) , הכיוון של מניות אפריקה - צפונה וחזק !!!!! ( לדעתי כמובן)
  סגור
 • 8.
  מרוב שאתה גאון- אתה אחלה טיפש (ל"ת)
  שוקי לגאון 01/05/2014 10:01
  הגב לתגובה זו
  2 1
  סגור
 • 7.
  השוק שייך לנו השורטיסטים, אתם לוניגסטים תקבלו זובור (ל"ת)
  שוקי 01/05/2014 10:01
  הגב לתגובה זו
  4 8
  סגור
 • 6.
  לא יעזור לכם
  גאון 01/05/2014 08:57
  הגב לתגובה זו
  13 3
  כל יום כותרת חדשה כדי לקנות בזול. עליות עליות עליות.
  סגור
 • 5.
  וכיל המרוויחה הגדולה!!!!!!!! (ל"ת)
  יופיטר שוקי הון 01/05/2014 07:54
  הגב לתגובה זו
  3 3
  סגור
 • 4.
  האם השגעון שלו יהרוס את הכלכלה הרוסית? הוא עד כדי כך
  פוטין 01/05/2014 07:32
  הגב לתגובה זו
  7 3
  אדיוט? העם הרוסי זה לא עם ישראל שישתוק כל הדרך כשרומסים אותו ועוד יגיד תודה למנהיג ויבחר בו שנית. הרוסים יעיפו את פוטין בטיל.
  סגור
 • טעות זה בדיוק עם טיפש שיבחר רודן עוד פעם ועוד פעם (ל"ת)
  גג 01/05/2014 08:40
  הגב לתגובה זו
  5 5
  סגור
 • אז התגלית הגדולה מתגובתך היא שיש זהות גנטית
  מה??????? 01/05/2014 09:09
  הגב לתגובה זו
  3 2
  בין ההבלות היהודים להבלות הרוסים. הם טיפשים כמונו?
  סגור
 • 3.
  עוברים ממניה למניה ומורידים אותה בכתבות זוועה
  שימו לב 01/05/2014 07:30
  הגב לתגובה זו
  20 2
  התחילו ממניות הביו עברו למניות הטכנולוגיה ועכשיו השאר בנקים, בנין, נייר טואלט, הכרישים עומדים בצד עם מזומנים וקונים מכל הבא ליד. המתעשרים החדשים בדרך.
  סגור
 • 2.
  אפריקה
  ארז 01/05/2014 07:23
  הגב לתגובה זו
  22 5
  צוות ביזפורטל,מה לא תעשו כדי להמשיך ולהשחיר את המניה? זה כבר מצחיק,כתבה שלילית אחרי כתבה שלילית.......
  סגור
 • מה שלילי? שהפיחות ברובל מביא לצמצום החובות?
  ערו 01/05/2014 09:56
  הגב לתגובה זו
  7 1
  מי שקורא בין השורות מבין שזה רק טוב לחברה (-:
  סגור
 • 1.
  מגיע להם. שיפסיקו לשתף פעולה עם האימפריה התוקפנית. (ל"ת)
  מיכאל בוטביניק 01/05/2014 07:05
  הגב לתגובה זו
  3 2
  סגור