לגזור ולשמור: בתי ההשקעות בוחרים את 'אגרות החוב החמות' לשנת תשע"ד

חלק ב'. עם סיום שנת תשע"ג, אתר Bizportal ביקש מבתי ההשקעות המובילים את 'הנבחרות', כל גוף בחר 3 אג"חים מומלצות
 |  (3)
אג"ח - חלק ב', צילום: Getty images Israel
רגע לאחר ששנת תשע"ג מגיעה לסיומה, ושנת תשע"ד בפתח, Bizportal מפרסם היום את חלק ב' של רשימת אגרות החוב המומלצות של בתי ההשקעות הגדולים בישראל. כל בית השקעות התבקש לתת את 3 אגרות החוב החמות שלו שצפויות לבלוט בשנה העברית החדשה - הנה הרשימות:

הרשימה של בית ההשקעות אלטשולר שחם:

1. חג'ג' ד'

באלטשולר שחם ממליצים על {חג'ג' אגח ד}, שנסחרת בתשואה של 9% שקלי ומח"מ של 2.39 שנים. האג"ח מדורג Baa1 ע"י מידרוג. לדבריהם, "חג'ג' עוסקת בתחום ייזום נדל"ן ונדל"ן להשקעה בישראל, פרויקטי תמ"א 38 וארגון קבוצות רכישה באמצעות החברה הבת הציבורית רג'נסי. בפברואר 2013, ביצעה החברה הנפקת אג"ח ד' הכולל שיעבוד על SPC שיוקם ויחזיק בחברה היזמית של המגדל הצפוני בפרויקט הארבעה, כאשר סדרת אג"ח ג' קודמת ומחזיקה במניות חברת הפרויקט ובהלוואת בעלים שניתנה לחברה היזמית (בסך זהה ליתרת החוב)".

עוד הוסיפו באלטשולר שחם כי "שווי הבטוחה הינו הרווח או העודף לפני מס של הפרויקט והתזרים לפירעון האג"ח צפוי מהשלמת ומסירת המגדל הצפוני שמתוכנן להסתיים ברבעון השני של שנת 2015. נכון להיום, הפרויקט נמצא בשלב עבודות חפירה ודיפון ולאחרונה קיבלה החברה היתר בנייה למגדלים וכן היתר ניוד זכויות אשר צפוי לאפשר בניית 34 קומות (חלף 30 קומות כיום), מתוכם מכרה החברה 23 קומות תמורת כ- 400 מיליון שקל. פירעון האג"ח נסמך על השלמה מוצלחת של הפרויקט אולם לחברה כאמור פרויקטים רבים נוספים".

2. פטרוכימיים אג"ח ד'

אגרת החוב השנייה היא {פטרוכימיים אגח ד}, שנסחרת בתשואה של 13.5% ונושאת של 1.86 שנים. סדרת האג"ח מדורגת Ba1 ע"י מידרוג. לדבריהם, "פטרוכימיים נמצאת במגעים להסדר חוב. זה לא סוד. החברה מתקשה כיום, ותתקשה בעתיד להחזיר את התחייבויותיה. בין סדרות אגרות החוב של החברה קיימת שונות גבוהה, שמתבטאת בשיעור הכיסוי של הביטחונות שמוקצים להן (אם בכלל)".

עוד הוסיפו באלטשולר שחם כי "הביטחונות הינן מניות של חברת בזן +2.11% בזן 188.6 +2.11% בזן בסיס:184.7 פתיחה:182 גבוה:189.7 נמוך:181.4 תמורה:22,108,237 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: . כיוון שהחברה נמצאת בסיטואציה בעייתית הרי שאגרות החוב המגובות בביטחונות נסחרות בתשואות נמוכות משמעותית מאגרות החוב ללא אותם הביטחונות. אגרת חוב סדרה ד' מגובה בשעבוד על מניות בזן, כך שהביטחונות מהווים כ 95% משווי השוק. יש לציין, שאגרות החוב זכאיות לחלקן היחסי בנכסים הלא משועבדים ביחד עם החוב הנחות".

3. גזית גלוב אג"ח י"א

אגרת החוב השלישית היא גזית גלוב אגח יא +0.08% גזית גלוב אגח 120.91 +0.08% גזית גלוב אגח יא סגירה:120.81 פתיחה:120.73 גבוה:121.13 נמוך:120.73 מחזור:2,631,990 לעמוד ציטוט נתוני אג"ח חדשות גרפים פרופיל חברה ביצועים כתבות נוספות בנושא: , שנסחרת בתשואה של 3.75% צמוד למדד ונושאת מח"מ של 7.3 שנים. האג"ח מדורג AA- ע"י S&P מעלות. לדבריהם, " גזית גלוב +0.39% גזית גלוב 3,128 +0.39% גזית גלוב בסיס:3,116 פתיחה:3,069 גבוה:3,144 נמוך:3,069 תמורה:4,157,142 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: היא חברת החזקות בתחום הנדלן המניב הפועלת במספר אזורים בעולם באמצעות חברות בנות. רמת המינוף בחברות הבנות נמוכה וחלקן פועל במדינות היציבות בעולם כמו ארה"ב וקנדה".

"גזית גלוב מקפידה לשמור על רמות מינוף סבירות ועל פריסת חוב טובה שאמורה לאפשר לה להתמודד עם משברים.אגרת החוב י"א נושאת מרווח של כ-2.3% ביחס לאג"ח ממשלתי דומה, מרווח אשר נראה לנו סביר ביחס למצב התשואות בשוק ולסיכון החברה".

הרשימה של בית ההשקעות אפסילון:

1. ישראל קנדה אג"ח ד'

באפסילון ממליצים על {ישראל קנדה אגח ד} (לשעבר פאנגאיה נדל"ן), שנסחרת בתשואה של 4.3% ונושאת מח"מ של 2.44 שנים צמוד למדד. האג"ח אינו מדורג. לדבריהם, "ישראל קנדה עוסקת בתחום הנדל"ן בארץ וכמו כן היא בעלת קרקע בשווי מהותי בסנט פטרסבורג. עיקר פעילות ישראל קנדה מרוכזת בישראל, וספציפית בתל-אביב, כאשר פרוייקט הדגל הינו המידטאון בתל-אביב, המכיל מגדלי מגורים, משרדים ושטחי מסחר".

עוד הוסיפו באפסילון כי "ישראל קנדה הינה בעלת יכולות מכירה ושיווק יוצאות דופן. לראייה, החברה מכרה בתקופה של כחצי שנה למעלה משני שליש ממגדל המגורים ומעל 40% מהמשרדים. אג"ח סדרה ד' של החברה נהנה משעבוד הן על תקבולי שיווק בגין המכירות במידטאון והן מעודפי פרוייקט "לייב תל-אביב" שנמצא בגן החשמל. סך השעבודים מסתכמים לכ- 100 מיליון שקל בעוד שהיקף הסדרה עומד על כ- 60 מיליון שקל. היקפי המכירות הן במידטאון והן בלייב תל-אביב הופכות את נראות התזרים הנובע מהשעבוד לגבוהה מאוד".

2. חנן מור אג"ח ד'

אגרת החוב השנייה היא {חנן מור אגח ד}, שנסחרת בתשואה של 5.1% צמוד למדד ונושאת מח"מ של 2.41 שנים. האג"ח אינו מדורג. לדבריהם, "חנן מור פעילה בעיקר בתחום הנדל"ן היזמי בישראל, והיא מתבלטת לטובה בהיותה בעלת פרויקטים רבים בעלי פיזור גאוגרפי ואשר נמצאים בשיעורי מכירה גבוהים".

עוד מוסיפים באפסילון כי "עבור סדרה ד' של החברה משועבדים עודפי פרוייקט ארגמן (2-4) בנס ציונה, יבנה (א-ג) ואריאל הירוקה. שיעורי המכירות במרבית הפרויקטים גבוהים ועומדים על מעל 70%, כאשר יחס הכיסוי של העודפים בהתאם לתחזיות החברה עומד על מעל 120%. משכך, אנו רואים באגרת זו סיכון נמוך יחסית לתשואה אותה היא נותנת למשקיעים".

3. שיכון ובינוי אג"ח 5

אגרת החוב השלישית היא שיכון ובינוי אגח 5 +0.13% שיכון ובינוי 115.3 +0.13% שיכון ובינוי אגח 5 סגירה:115.15 פתיחה:115.15 גבוה:115.3 נמוך:115.3 מחזור:28,529 לעמוד ציטוט נתוני אג"ח חדשות גרפים פרופיל חברה ביצועים כתבות נוספות בנושא: , שנסחרת בתשואה של 3.16% צמוד למדד ונושאת מח"מ של 5.44 שנים. האג"ח מדורג A1 ע"י סוכנות הדירוג מידרוג. לדבריהם, "שיכון ובינוי פעילה במספר תחומים: נדל"ן למגורים בישראל, קבלנות תשתית בישראל ובחו"ל, תחום הזכיינות ובשוליים גם בתחום האנרגיה המתחדשת".

עוד מוסיפים באפסילון כי "לשיכון ובינוי עודף נכסי משמעותי והיא נשענת על פעילויות מרכזיות ויציבות – ייזום הנדל"ן למגורים בישראל (שהינה פעילות בנפח גבוה ובמרווחים גבוהים) ופעילות התשתית ובניה בחו"ל בעיקר במדינות מתפתחות. לשיכון ובינוי ניסיון רב בתחומים אלה והינה עתירת מוניטין. היא מצליחה לשמור על רווחיות יציבה ונזילות גבוהה לאורך שנים ארוכות. אלו הופכים את החברה למנפיק ראוי לראייתנו".

הרשימה של בית ההשקעות מגדל שוקי הון:

1. אדגר אג"ח ז'

במגדל ממליצים על אדגר אגח ז +0.02% אדגר אגח ז 111.44 +0.02% אדגר אגח ז סגירה:111.42 פתיחה:111.42 גבוה:111.45 נמוך:111.44 מחזור:36,233 לעמוד ציטוט נתוני אג"ח חדשות גרפים פרופיל חברה ביצועים כתבות נוספות בנושא: , שנסחרת בתשואה של 3.94% צמוד למדד ונושאת מח"מ של 3.45 שנים. האג"ח מדורג Baa1 ע"י סוכנות הדירוג מידרוג. לדבריהם, "אדגר הינה חברת החזקות הפועלת בתחום הנדל"ן המניב ומחזיקה ב -30 נכסים בשווי של כ- 3 מיליארד שקל. הנכסים מושכרים בשיעורי תפוסה גבוהים עם שיעור ממוצע של כ- 6%. אדגר הקטינה את רמת המינוף ושיפרה משמעותית את יכולת הכיסוי".

2. מישורים אג"ח ב'

אגרת החוב השנייה היא {מישורים אגח ב}, שנסחרת בתשואה של 3.56% צמוד למדד ונושאת מח"מ של של 2.67 שנים. האג"ח מדורג BBB ע"י סוכנות הדירוג S&P מעלות. לדבריהם, "מישורים פועלת בישראל, קנדה וארה"ב בנכסים מניבים, מלונאות ופיתוח בנק קרקעות. למישורים איתנות פיננסית ונזילות, שותפויות עם חברות גדולות וניסיון מוצלח בהשבחת נכסים וקרקעות".

3. אלבר אג"ח י"ג

אגרת החוב השלישית היא אלבר אגח יג -0.04% אלבר אגח יג 102.85 -0.04% אלבר אגח יג סגירה:102.89 פתיחה:102.89 גבוה:102.85 נמוך:102.85 מחזור:1,323 לעמוד ציטוט נתוני אג"ח חדשות גרפים פרופיל חברה ביצועים כתבות נוספות בנושא: , שנסחרת בתשואה של 2.98% צמוד ונושאת מח"מ של 2.79 שנים. האג"ח מדורג A3 ע"י סוכנות הדירוג מידרוג. לדבריהם, "אלבר עוסקת בתחום החכרת כלי רכב (ליסינג), ניהול ציי רכב, מימון רכישת כלי רכב ומכירת כלי רכב מליסינג. מדובר בחברה ותיקה בענף עם מיצוב עסקי גבוה ומותג חזק, תיק לקוחות מפוזר, איכותי ומגוון ושיעור שימור לקוחות גבוה. כמו כן, לחברה צמיחה מתונה ועקבית בצי הרכבים והיא מציגה יציבות ברווחיות לאורך זמן. בנוסף, לחברה תזרימי מזומנים חזקים לאורך זמן והינה בעלת גמישות פיננסית טובה ונגישות למקורות מימון".

הרשימה של בית ההשקעות אקסלנס:

1. נורסטאר אג"ח ח'

באקסלנס ממליצים על נורסטאר אגח ח -0.02% נורסטאר אגח ח 100.18 -0.02% נורסטאר אגח ח סגירה:100.2 פתיחה:100.2 גבוה:100.2 נמוך:100.16 מחזור:88,789 לעמוד ציטוט נתוני אג"ח חדשות גרפים פרופיל חברה ביצועים כתבות נוספות בנושא: , הנסחרת בתשואה של 3.49% שקלי (בריבית משתנה) ונושאת מח"מ של 4.67 שנים. האג"ח מדורג A ע"י סוכנות הדירוג S&P מעלות. לדבריהם, "תשואת האג"ח מגלמת מרווח של כ- 2.09% מעל אג"ח ממשלתי מקביל. הנכס העיקרי בו מחזיקה החברה הוא כ 50% ממניות גזית גלוב +0.39% גזית גלוב 3,128 +0.39% גזית גלוב בסיס:3,116 פתיחה:3,069 גבוה:3,144 נמוך:3,069 תמורה:4,157,142 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: . בשל כך, נורסטאר נהנית מתזרים דיבידנדים יציב ומשמעותי מההחזקה זו. להערכתנו, גזית גלוב הינה בעלת מיצוב עסקי גבוה הנובע מפורטפוליו נכסים בהיקף רחב ובפיזור גבוה המפיק תזרים יציב. כמו כן, נציין כי יחס חוב לשווי אחזקות של נורסטאר שהינו מתחת ל-40% בולט לטובה".

2. אלבר אג"ח י"ג

גם באקסלנס, כמו במגדל שוקי הון, ממליצים על אלבר אגח יג -0.04% אלבר אגח יג 102.85 -0.04% אלבר אגח יג סגירה:102.89 פתיחה:102.89 גבוה:102.85 נמוך:102.85 מחזור:1,323 לעמוד ציטוט נתוני אג"ח חדשות גרפים פרופיל חברה ביצועים כתבות נוספות בנושא: , שנסחרת בתשואה של 2.98% צמוד ונושאת מח"מ של 2.79 שנים. האג"ח מדורג A3 ע"י סוכנות הדירוג מידרוג.
לדבריהם, "אלבר היא השניה בגודלה בשוק הליסינג בישראל ונהנית מתיק לקוחות רחב ומגוון. בחינת דוחותיה הכספיים של אלבר מעידים כי לחברה חזק והיא בעלת גמישות תפעולית ופננסית גבוהה. נציין כי לטובת מחזיקי האג"ח רשום שיעבוד ראשון על רכבי החברה וכן על התזרים הנובע מהם".

3. דמרי אג"ח ד'

אגרת החוב השלישית היא דמרי אגח ד 0% דמרי אגח ד 104.7 0% דמרי אגח ד סגירה:104.7 פתיחה:104.7 גבוה:0 נמוך:0 מחזור:-- לעמוד ציטוט נתוני אג"ח חדשות גרפים פרופיל חברה ביצועים כתבות נוספות בנושא: , שנסחרת בתשואה של 5.5% שקלי, המגלמת מרווח של כ-3.06% מעל אג"ח ממשלתי מקביל. האג"ח נושאת מח"מ של 3.66 שנים, ומדורג A2 ע"י סוכנות הדירוג מידרוג.

לדבריהם, "דמרי עוסקת ביזום ובניה למגורים בישראל וזהו עיקר פעילותה מזה שנים רבות. דמרי בונה כ-1,900 יחידות הנפרשות על פני כ-20 פרוייקטים בשלבי ביצוע שונים המפוזרים באיזורים שונים בישראל. נראה כי לדמרי יכולת שיווקית גבוהה הנובעת, בין היתר, מהמוניטין לה זוכה. כל אלו מתבטאים ברווחיות גולמית גבוהה ביחס למקובל בענף ויציבות בתוצאות דמרי בשנים האחרונות".

כתבות מעניינות נוספות:

המניות החמות של בתי ההשקעות לשנת תשע"ד - חלק א'

המניות החמות של בתי ההשקעות לשנת תשע"ד - חלק ב'

אגרות החוב החמות של בתי ההשקעות לשנת תשע"ד - חלק א'


***אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עלולים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.
תגובות לכתבה(3):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
 • 3.
  לפי איך שהדירות נראות(זוועה) - החברה בטוח מרוויחה
  רוכש דירה מחנן מור - 15/09/2013 23:33
  הגב לתגובה זו
  1 0
  אני ממליץ לרכוש את האגו של חנן מור. ע״פ מה? ע״פ הרווח הגבוה מהפרוייקט ארגמן בנס ציונה. העלויות שלו נמוכות מאוד, ניתן להבין זאת ע״פ רמת הבניין הנמוכה מאוד, חיפוי עקום, קירות עקומים בדירות, רטיבויות בכל הבניין. תעברו בימים אלו ליד הפרוייקט בשכונת ארגמן בנס ציונה תראו מעל 10 שלטים למכירה. בנס ציונה כבר מכירים את הבניה הגרועה של חנן מור, אני כותב את התגובה הזו כדי שכולם ידעו, ושלא יעשו את אותה הטעות!!
  סגור
 • 2.
  עובדים עליכם (ל"ת)
  DSGUI 07/09/2013 21:52
  הגב לתגובה זו
  0 1
  סגור
 • 1.
  כמה שטויות ... (ל"ת)
  חליל 07/09/2013 17:49
  הגב לתגובה זו
  0 1
  סגור