אילן פלטו: "תיקון 20 הוא מיותר, גם בלעדיו רמות השכר כיום הולכות ויורדות - אח"כ מתפלאים למה חברות נמחקות"

3 חודשים לאישור מדיניות התגמול בחברות בבורסה ובעלי השליטה בלחץ. מנכ"ל איגוד החברות הציבוריות תוקף בכל הכח...
 |  (18)
אילן פלטו, צילום: יח"צ
השבוע פירסמה חברת רמי לוי -0.97% רמי לוי 18,330 -0.97% רמי לוי בסיס:18,510 פתיחה:18,510 גבוה:18,590 נמוך:18,300 תמורה:5,193,037 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: זימון לאספה כללית של בעלי המניות שלה בכדי לאשר את תנאי העסקת עדינה לוי, אשתו של הבוס. רמי לוי לא לבד, לפי תיקון 20 החברות בבורסה חייבות לאשר עד לספטמבר הקרוב את מדיניות התגמול של בכירי החברה והלחץ עליהן גדול. אילן פלטו מנכ"ל איגוד החברות הציבוריות, מותח ביקורת על הרגולציה הרבה ומקווה שלבסוף תהינה הקלות.

בשנים האחרונות גדלה הביקורת הציבורית על שכר הבכירים בחברות הציבוריות ורשות ניירות ערך ומשרד המשפטים קידמו חקיקה שנועדה להחליש את יכולת בעלי השליטה לקבוע את השכר שלהם ושל מקורביהם. הכוח הרב שעבר לבעלי מניות המיעוט גרם לחברות רבות להפחית את שכר הבכירים ואחרים, כמו חברת גזית גלוב, מחכים לדקה ה-90.
רמי לוי מנסה זמן רב לאשר את השכר של אשתו
רמי לוי מנסה זמן רב לאשר את השכר של אשתו

"מי שחושב שמיעוט יכול לנהל חברה לא יודע מה זה לנהל חברה"
אילן פלטו שנכנס לתפקידו אשתקד אומר כי "הבעיה הגדולה ביותר זה הליך האישור שנותן כוח לבעלי מניות המיעוט באספה הכללית. למעשה העבירו את האישור לידי אנטרופי שהיא המונופול ששולט על הייעוץ למוסדיים. אני קורא לדירקטורים לא להסס ובמקרים שזה לטובת החברה לקבל החלטה בניגוד למיעוט. בסופו של דבר מי שמנהל את החברה זה הדירקטורים ולא המיעוט. מי שחושב שמיעוט יכול לנהל חברה לא יודע מה זה לנהל חברה".

תיקון 20 לחוק החברות בעניין שכר הבכירים בחברות הציבוריות ובחברות אגרות חוב פורסם ברשומות חוק החברות בנובמבר אשתקד. תיקון החוק מבוסס על המלצות ועדה בראשות פרופ' יעקב נאמן והוא נכתב וקודם על ידי משרד המשפטים. התיקון מהווה נדבך משלים לתיקונים האחרונים בחוק החברות שנועדו להגביר את הממשל התאגידי בחברות ציבוריות ובחברות איגרות חוב (תיקונים 16 ו-17 משנת 2011) ומטרתו להביא לתהליך קבלת החלטות מושכל ושקוף בנושא השכר.
חברת גזית גלוב לא הצליחה עד היום לאשר את מדינות התגמול שלה
חברת גזית גלוב לא הצליחה עד היום לאשר את מדינות התגמול שלה

"אנו מאבדים את הבורסה ככלי להתפתחות וצמיחה במשק"
אילן פלטו: "זה תיקון מיותר. גם בלי התיקון בשנתיים האחרונות רמות השכר הולכות ויורדות בחברות הציבוריות ואח"כ מתפלאים למה חברות נמחקות או שחדשות לא מונפקות. אנו מאבדים את הבורסה ככלי להתפתחות וצמיחה במשק. גם ברשות ניירות ערך התחילו להבין, בינתיים רק בדיבורים ואנו רוצים לראות שגם במעשים".

אילן פלטו מתכוון לתוכניות שונות של רשות ניירות ערך, של הבורסה ושל שרת המשפטים ציפי לבני, להקל ברגולציה במטרה לעודד את הפעילות בשוק ההון. לאחר הארכת שעת המסחר לשעה 17:30 בחודש שעבר המחזור היומי במניות הסתכם בחודש יוני בכ-1.2 מיליארד שקל, לעומת כ-1.1 מיליארד שקל ביום בממוצע במחצית הראשונה של השנה ובכל שנת 2012.

משרד המשפטים בוחן הקלות
גם משרד המשפטים בוחן מספר הקלות ברגולציה באופן כללי וכעת בתיקון 20.
התיקון המקורי כולל שלושה חידושים עיקריים: ראשית - הקמת ועדת דירקטוריון שתדון בכל ענייני התגמול, שנית - קביעת מדיניות תגמול לכל חברה, שתתייחס לשיקולים המפורטים בחוק שעיקרה קשר בין ביצועי נושא המשרה לשכרו ושלישית - התוויית הליך אישור מדיניות התגמול מחייב להביא בחשבון את בעלי מניות המיעוט.

משרד המשפטים כתב לאחרונה טיוטת תקנות להקלות ביישום תיקון 20 והן:
1. דחיית המועד האחרון לקביעת מדיניות תגמול לחברות שאינן נכללות במדד ת"א 100 ב-4 חודשים עד ינואר 2014.
2. "מדיניות תגמול פטורה" – מבוססת על עלות העסקה של שכר מנכ"ל משרד ממשלתי, לגבי נושאי משרה שאינם דירקטורים וכן יו"ר פעיל, וגמול דירקטורים חיצוניים.
3. בונוס לסמנכ"ל (נושא משרה שאינו דירקטור ואינו מנהל כללי) – ניתן יהיה לקבוע כי יהיה בשיקול דעת ואישור המנכ"ל.
4. אם תנאי ביטוח אחריות נושאי משרה נכללו במדיניות תגמול שבפועל אושרה בידי האסיפה הכללית, ניתן יהיה לאשר התקשרות לפי תנאי המדיניות בועדת התגמול בלבד.

עד חודש ספטמבר החברות בבורסה אמורות לאשר את מדיניות התגמול, כולל חברות שרשומות כישראליות ונסחרות בחו"ל כמו למשל צ'ק-פוינט. השרה לבני משתפת את כל מי שרוצה להעיר על התיקון והמועד האחרון להערות וגם להצעות נוספות הוא ה-12 ביולי.
המנהלים שקיבלו אשתקד את השכר בעלות הגבוהה ביותר
המנהלים שקיבלו אשתקד את השכר בעלות הגבוהה ביותר

"לא כל מה שדורשים מטבע אפשר לדרוש מחברה במדד היתר"
אילן פלטו: "זה מעט מדי ומאוחר מדי. ביקשנו לפטור לחלוטין את החברות הקטנות והבינוניות (שלא כלולות במדד ת"א 100) ובסוף קיבלנו רק דחייה של 4 חודשים. זה אמנם יעזור להן, אך רוב הכסף כבר הושקע. הממשלה מתחילה להבין שצריך לעשות הבחנה ברגולציה בין חברות גדולות לחברות בינוניות וקטנות ולא כל מה שדורשים מ טבע +0.34% טבע 4,114 +0.34% טבע בסיס:4,100 פתיחה:4,126 גבוה:4,162 נמוך:4,070 תמורה:28,624,974 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: אפשר לדרוש מחברה במדד היתר. ההקלות הן לא מהפכה אלא תיקון קל. השכר הגבוה זה בדרך כלל במדד ת"א 100".

הדוברת של ציפי ליבני מסרה כי "שרת המשפטים סבורה כי קיומו של הליך לשימוע, שבו הציבור הרחב יוכל להביע את עמדתו על יוזמות ממשלה הוא מהלך ראוי ומניעתו לא דמוקרטית. שרת המשפטים סבורה כי אין להקל בשכר בכירים - אלא לחזק את העובדים שנאבקים יום יום כדי להתפרנס בכבוד, אך היא לא תקבע את עמדתה לפני שתינתן לציבור זכות להשמיע עמדתו בנושא״.

שכר 100 הבכירים ירד אשתקד ב-24%
אילן פלטו, בן 56, הוא כלכלן ועו"ד ולפני כן כיהן בתפקידים: סגן הממונה על התקציבים במשרד האוצר, היועץ הכלכלי לראש הממשלה רבין ופרס, סמנכ"ל במזרחי-טפחות ויועץ כלכלי ועסקי. סביר להניח שבחברות פרטיות וציבוריות הרוויח יותר מאשר כעובד מדינה, אך לא הגיע לרמות השכר של הבכירים בחברות הציבוריות.

חשיפת חמשת מקבלי השכר הגבוה ביותר בכל חברה ציבורית במסגרת תקנה 21 בדוחות השנתיים אינה מרתיעה ולהיפך. השינוי במגמת העליה בשכר הגיע אשתקד - בשנת 2012 הרוויחו מאה שיאני השכר בבורסה בת"א סכום מצרפי של 620 מיליון שקל, ירידה של 24% לעומת שנת 2011.

האם שכר המנהלים בבורסה לא גבוה מדי?
"המילה גבוה מדי היא יחסית. צריך לשאול מה התרומה של המנהלים?: מה הרווח ומה התשואה של החברה?. אם משקיע חושב שמשלמים למישהו שלא בהתאם לביצועי החברה אז שוק ההון משוכלל ואפשר עוד באותו היום למכור את המניה. עובדה שזה לא קורה כי משקיעים מסתכלים על הדברים האמיתים ולא נטפלים לשטויות".

אילן פלטו ואיגוד החברות הציבוריות נלחמים נגד הרגולציה שנחשבת לטענתם למחמירה מדי. האיגוד פועל מול רשות ני"ע, משרד המשפטים ועדות הכנסת והבורסה בת"א על מנת לקדם את האינטרסים של כלל החברות הציבוריות הנסחרות בבורסת ת"א, כולל חברות אג"ח.
תגובות לכתבה(18):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
 • 17.
  מאמר מביש של מי שרוצה להחזיר אותנו לאחור לימי השודדים (ל"ת)
  השכר עדיין גבוה מדי 07/07/2013 00:53
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • 16.
  לא להשקיע בחברות עם שיאני שכר ויש טבלה ורואים מי חזיר ש
  שודדי הקופה האבודה 05/07/2013 18:53
  הגב לתגובה זו
  2 0
  די לעשוק את המיעוט
  סגור
 • 15.
  לרשות ניירות ערך ולאנטרופי יישר כוח,ואתה תתבייש לך. (ל"ת)
  משקיע ותיק מאד. 05/07/2013 18:28
  הגב לתגובה זו
  3 1
  סגור
 • 14.
  פלטו תתבייש לך-50 שנה אתם שודדים אותנו-כל הכבוד לאנטרופ
  פלטו עוף הביתה! 05/07/2013 17:51
  הגב לתגובה זו
  5 1
  הדבר הכי טוב שקרה למשק ולמשקיעים הקטנים זה אנטרופי! הם חסכו עד היום 300 מיליון שקל מכספנו שהיו מתוכננים להיכנס לכיסם של השודדים האלה! כולם אינטרסנטים ומושחתים וחבל שאין עוד 10 חברות כמו אנטרופי שיחשפו את הגנבים - הדירקטורים, המנהלים ובעלי החברות הגנבים!
  סגור
 • 13.
  יש לחקור את אלו שגרמו לרגולציה עודפת ההורסת את המשק!
  פושעי הרגולציה לדין! 05/07/2013 14:11
  הגב לתגובה זו
  1 3
  מרוב רגולציה לא נותר שוק ומהשק נחנק!
  סגור
 • 12.
  הם לוקחים כי הם יכולים. ואין מי שיעצור (ל"ת)
  ניר גלעד 05/07/2013 14:02
  הגב לתגובה זו
  6 0
  סגור
 • 11.
  לאילן פלטו - אתה מדבר שטויות שמתאימות לאינטרסנט.
  בעלי השליטה חזירים. 05/07/2013 13:00
  הגב לתגובה זו
  9 1
  מאז 1990 נשדדו מאות חברות בורסאיות מהרשימה המקבילה לשעבר, והכל בגלל שוד וגזל של בעלי השליטה.גם היום נסחרות בבורסה חברות שלא משתפות את הציבור בהצלחת החברה.בחברות אלה אצביע נגד שכר בעלי השליטה גם אם הוא יהיה שקל אחד שכר חודשי.
  סגור
 • 10.
  אילן שומר על אינטרס הגזלנים
  אריה נ. 05/07/2013 12:23
  הגב לתגובה זו
  5 1
  ציטוט "אילן פלטו ואיגוד החברות הציבוריות נלחמים נגד הרגולציה שנחשבת לטענתם למחמירה מדי", הרגולטור חושב על טובת המשקיעים השבויים לכן הוא דורש הגבלה. אילן הוא נציגם של המנהלים החמדניים שלא מעניין אותם שמירת ערך ההשקעות של ציבור בעלי הפנסיה אלא קופת הגזל של המנהלים. הרי ברור לנו כי אין קשר לריווחי חברות ושכר המנהלים.
  סגור
 • 9.
  אתה יודע שכול הדת היהודית בנויה על העולם הבא,גן עדן
  בא 05/07/2013 12:21
  הגב לתגובה זו
  4 0
  וגיהינום ,אני רציני,שימו לב למה שקורה ביום כיפור , תעשה חשבון פלוטו ,נראלי שאתה מצויין בחשבון .
  סגור
 • 8.
  שאלה נוספת ,אתה חושב שנולדנו אתמול אדון פלוטו . (ל"ת)
  בא 05/07/2013 12:15
  הגב לתגובה זו
  7 0
  סגור
 • 7.
  שאלה לפלוטו,איך עושה דג . (ל"ת)
  בא 05/07/2013 12:13
  הגב לתגובה זו
  5 0
  סגור
 • 6.
  HIS MASTER VOICE
  קשקשן אמיתי 05/07/2013 12:01
  הגב לתגובה זו
  5 0
  למי אתה מספר ספורים.הרי אין קשר בין השכר הגבוה ובצועי החברות אלא קשר לקשרים ו/או לקוקי העכוז עם/ל בעל השליטה ובמקרים לא מעטים לכשלונות עסקיים ענקיים. דוגמאות יש למכביר. להפך צריך לנקוט באמצעים חמורים הרבה יותר כולל קנסות על רשלנות והחזרי בונוסים
  סגור
 • 5.
  אייל העים 580 בדרך
  דוד 05/07/2013 11:51
  הגב לתגובה זו
  1 0
  כול זמן שאייל מתעה אנשים צריך להזכיר לא את ה580 שהו אמר שהי בדרך על מדד 25
  סגור
 • 4.
  אני מצפה לתגובות מרצינים בלבד מי שמבין בבורסה
  דוד 05/07/2013 11:50
  הגב לתגובה זו
  2 0
  אך הוא יכול למר שכיל בתחתית חצי משויה בשוק אני גם עובד עים כיל הם עושים יבה כסף והוא אומר לא לקנות או שהו לא מבין או שהו לא ידעה מה זה בורסה מה שיורד בסוף גם עולה צריך רק סבלנות והכול חוזר לקדמתו
  סגור
 • 3.
  מי שרןצה לעשות כסף קונה כיל
  דוד 05/07/2013 11:47
  הגב לתגובה זו
  0 4
  היום לא שמעים לאייל הוא צריך ללמוד מה זה בורסה אני כבר 20 שנה היום זה הזמן לכיל לא לשמועה לאאיל כי הוא מתעה אנאשים עים הוא היהה עובד אצלי הוא היהה מחפש עבודה חדשה
  סגור
 • רק הגלל רמות שכר ושיאנים לא קונה אגח שלהם (ל"ת)
  השקיעו במנות ולא אגח 05/07/2013 18:54
  הגב לתגובה זו
  1 0
  סגור
 • 2.
  3 הערות
  אזרח 05/07/2013 11:46
  הגב לתגובה זו
  5 0
  1. אדם קרוב אצל עצמו וגו' 2. שכר הבכירים ירד ב24 אחוזים. שומו שמים. ממה ירד? כמה עלה בחמש השנים האחרונות כאשר השכר הממוצע נותר כשהיה? פלישתים עליך שמשון. 3. לקצץ עוד בשכרם. יש במקומותינו טובים לא-פחות אשר ישמחו להשתכר רבע מהכנסתם של הנ"ל ועוד להוסיף תשואה עודפת לפירמה.
  סגור
 • 1.
  די.
  אזרח 05/07/2013 11:42
  הגב לתגובה זו
  5 1
  מושחתים הביתה. די !.
  סגור