כלכלני הפועלים: "שוק המניות המקומי נראה טוב, עדיף להשקיע בחב' הגדולות"

כלכלני מח' המחקר של בנק הפועלים ובנק לאומי מסכמים שבוע מעניין, ומביטים קדימה אל עבר שבוע חדש, ועונת דו"חות שתפתח בקרוב
 |  (14)
החליפו את צבע המשקפיים
להלן עיקרי הדברים כפי שנכתבו בסקירות השבועיות של שוק ההון הישראלי, בידי מחלקות המחקר של בנק לאומי ובנק הפועלים:

אירועי השבוע החולף

מדד ת"א 25 עלה 2% בשבוע שנגמר, כשהוא משלים עלייה של 6.2% מתחילת השנה. מדד ת"א 75 הוסיף 0.9% לערכו בשבוע שחלף, כשהוא בדרך לזינוק של 14.1% מתחילת 2012. מדד הבנקים ירד השבוע 1.5%, אך המדד עלה 7.5% מתחילת השנה. מדד הבלוטק 50 זינק השבוע 5.3%, כשהוא משלים טיסה של 22% מתחילת 2012.

במחלקת המחקר של בנק הפועלים סיכמו את השבוע במילים הבאות: "שוק המניות המקומי ממשיך להתנהל בעיקר בהשפעת הנעשה בשוקי העולם. לאחר שבשבוע הקודם שווקים אלו השפיעו לשלילה, השבוע נרשמו עליות שערים מתונות בבורסה המקומית על רקע עליות דומות בשווקים הגלובליים. זאת, כשמחזורי המסחר ממשיכים להיות נמוכים יחסית, ולהסתכם בפחות ממיליארד שקל ביום בממוצע".

לדברי כלכלני לאומי, "לאחר שמתחילת השנה בלט סקטור התקשורת לשלילה כמעט ברציפות, השבוע נרשם בענף תיקון כלפי מעלה. הגורם המרכזי לכך היה הודעת משרד התקשורת מיום שני. ביום שלישי, פורסם כי המסמך שגובש במשרד התקשורת עתיד לקבוע כי שירותי טריפל-פליי יהיו חייבים להיות מוצעים באופן הניתן לפירוק ולתקופה של חצי שנה לפחות עד להופעת שידורי IPTV של מתחרים. נכון להיום החברה היחידה המורשית לשווק שירותי טריפל מסובסדים המגלמים הנחה כוללת היא הוט, ועל כן הציפייה בשוק היא כי המהלך יפגע בעיקר בה. בתגובה לפרסום, רשמו מניות חברות הסלולאר עליות שערים ואילו בהוט חלו מימושים".

עוד סיכמו בלאומי את השבוע באומרם כי "גם השבוע רשם ענף הטכנולוגיה עליות שערים. בלטה בעליות מנית מלאנוקס אשר זינקה בעשרות אחוזים עם פרסום תוצאות מצויינות לרבעון הראשון של 2012 אשר היכו את התחזיות. . אנו צופים כי במידה והסנטימנט השלילי שמאפיין את ענף התקשורת מתחילת השנה יימשך ובמקביל ימשיכו מניות הטכנולוגיה להציג צמיחה בשוויין, נצפה בעליית נתח מניות הטכנולוגיה במדד המעו"ף. אנו ממליצים להגדיל את החשיפה לענף הטכנולוגיה מעל למשקלו במדד. זאת, בשל הערכה כי התוצאות הכספיות לרבעון השני צפויות להמשיך להיות טובות ובשל היותו של הסקטור פחות חשוף לסיכון גיאופוליטי. למרות האמור, נציין כי השקעה בענף אינה מתאימה למשקיע הסולידי".

מבחינת אגרות החוב, סיכמו את השבוע בלאומי בצורה הבאה: "אגרות החוב הממשלתיות נסחרו השבוע במגמה שלילית קלה אשר בלטה באפיק השקלי, על רקע פרסום מדד המחירים לצרכן לחודש מרץ. כך, מדד אגרות החוב הצמודות נותר כמעט ללא שינוי ומדד האגרות השקליות בריבית קבועה רשם ירידה של כ- 0.15%. פרמיית הסיכון (מרווח ה- CDSל- 5 שנים) של ישראל, נותרה ברמה של כ- 190 נ.ב., בניגוד לירידות שנרשמו בפרמיות הסיכון של מדינות בעלות דירוג אשראי דומה. פער התשואות בין אג"ח ממשלתית שקלית ל- 10 שנים לבין אג"ח ממשלת ארה"ב המשיך להתרחב וזה עומד על כ- 2.7% לעומת 2.6% בתום השבוע שעבר".

בבנק לאומי התייחסו לשוק מטבע החוץ בשבוע שחלף באומרם כי "השבוע נחלש השקל בשיעור קל מול הדולר. זאת, למרות שהמדד שפורסם לחודש מרץ היה כאמור גבוה מהצפוי, והביא חלק מהחזאים להעריך כי תיתכן אפשרות שבמהלך השנה יוחלט על העלאת ריבית נוספת. בעולם, שערו של הדולר נחלש השבוע בשיעור קל מול האירו. זאת, בעקבות ביקושים נאים שנרשמו בהנפקות של אג"ח ממשלת ספרד במהלך השבוע".

כלכלני מחלקת המחקר של בנק הפועלים ממליצים לשים לב לגורמים הבאים שאירעו השבוע: "מדד האווירה העסקית של מכון המחקר הכלכלי ZEW, עלה באופן מפתיע בחודש אפריל לרמה של 23.4 נקודות, מרמה של 22.3 נקודות בחודש מרץ. זאת, לעומת צפי לירידה לרמה של 20.0 נקודות". זאת ועוד, "הריאל הברזילאי נחלש השבוע מול הדולר, בניגוד למגמת המסחר של רוב המטבעות בשוק המט"ח הבינלאומי. הבנק המרכזי של ברזיל החליט השבוע, כצפוי, להפחית את הריבית המקומית בשיעור של 0.75%, לרמה של 9% בלבד, רק מעט מעל רמת השפל של כל הזמנים בברזיל – 8.75%. עם זאת, הפתיע הבנק המרכזי ורמז, כי ייתכנו הפחתות ריבית נוספות, במטרה לעודד את הפעילות הכלכלית".

מבט צופה עתיד - שוק מטבע החוץ

במחלקת המחקר של בנק לאומי סבורים כי "בטווח הקרוב צפוי השקל להיסחר בעיקר בהשפעת פרסום נתונים מאקרו כלכליים בארה"ב ובאירופה. התפתחויות משמעותיות בגזרה הגיאופוליטית, באם יחולו, עשויות להביא לירידה מהותית בשערו של השקל".

במחלקת המחקר של בנק הפועלים "ממליצים להחזיק מט"ח בשיעור שלכ- 10%, תוך פיזור מטבעי הכולל דולר ארה"ב, פרנק שווצרי וליש"ט, במטרה לצמצם את הסיכון. עם זאת, נראה כי גברו ההשפעות על השקל מגורמים מקומיים. זאת, על רקע ההאטה בצמיחה הכלכלית בישראל (למרות העלאת תחזית הצמיחה ע"י בנק ישראל), שבאה לידי ביטוי בין היתר בירידה בהיקף היצוא וצמצום העודף בחשבון השוטף. בנוסף, נמשכת הקטנת היקף הפעילות של משקיעים זרים בשוק הישראלי ומנגד, הגדלת החשיפה לאורך זמן של ישראלים לחו"ל".

מבט צופה עתיד - שוק המניות

כלכלני מחלקת המחקר של בנק הפועלים צופים כי "במבט לעתיד שוק המניות המקומי נראה טוב. שעריהן של מניות רבות ירדו בשנה האחרונה לרמות ראויות להשקעה בראיה ארוכת טווח, תוך הבנה כי התנודתיות בשוק תימשך להערכתנו בטווח הקרוב. בזירה המקומית, עונת הדוחות לרבעון הראשון תחל רק בעוד כשבועיים, כשההערכה הראשונית היא כי צפוי שיפור ביחס לשני הרבעונים הקודמים (קרי המחצית השניה של 2011), אולם מרבית החברות עדיין תהיינה רחוקות בתוצאותיהן מרמת השיא בפעילות העסקית, שנרשמה ב-2010."

כלכלני מחלקת המחקר של בנק לאומי מביטים קדימה ואומרים כי "אנו צופים כי המהלכים הרגולטוריים והשלכותיהם על חברות רבות הנסחרות בשוק המקומי ימשיכו לעמוד במוקד תשומת הלב של המשקיעים ויעיבו על ביצועי השוק המקומי. בהסתכלות ארוכת טווח, רמת המחירים הנוכחית נראית מעניינת עבור משקיעים שאינם חוששים מתנודתיות. במבט ענפי, להערכתנו מומלץ להחזיק בסקטור האנרגיה, הטכנולוגיה והנדל"ן מעל למשקל השוק".

בבנק הפועלים נותנים המלצה יותר 'ספציפית' ואומרים כי " מבחינת הרכב התיק, אנו רואים עדיפות להשקעה במניות החברות הגדולות, בעלות מדיניות דיבידנדים אגרסיבית, הפונות ליצוא וכן לחברות הפועלות בענפים הבסיסיים (כגון פארמה, כימיה ונדל"ן מניב), ופחות לחברות המוטות לצריכה הפרטית בישראל. כמו כן, אנו ממשיכים להמליץ על הגדלת הרכיב הגלובלי בתיק המנייתי, הן לשם פיזור הסיכון בתיק, והן לשם ניצול המומנטום החיובי בשווקים אלו."

מבט צופה עתיד - שוק אגרות החוב

כלכלני מחלקת המחקר של בנק לאומי מביטים קדימה ואומרים כי "העליות שחלו לאחרונה בסביבה האינפלציונית, קרבו את הריבית הריאלית במשק לרמה אפסית. בנוסף, אנו מעריכים כי הפתעות במדד, בדומה למדד האחרון, באם יחולו שוב, יהיו כלפי מעלה - זאת, על רקע המשך העלייה בלחצים האינפלציוניים. בשל האמור, ועל אף העליות שחלו בו לאחרונה, אנו מעדיפים עדיין את האפיק הצמוד על זה השקלי".

עוד מוסיפים בלאומי כי "השילוב של העלייה בסביבה האינפלציונית מחד והריבית הריאלית העומדת סביב רמה אפסית מאידך, מחזקים את ההערכה לעלייה בריבית המוניטארית כבר בחודשים הקרובים, כאשר ייתכן שהעלייה תהיה אף גבוהה מזו המתומחרת בשוק. בשל האמור, אנו סבורים כי יש להחזיק במח"מ בינוני בחלקו הממשלתי של תיק ההשקעה".

כלכלני בנק הפועלים ממליצים על "המק"מ ממשיך להיות אפיק השקעה מעניין לצורכי נזילות. יש לשים לב כי לאור הצפי למדדים קרובים גבוהים צפוי יתרון מס להשקעה בקרנות הכספיות. מומלץ להיחשף לריבית השקלית המשתנה באמצעות אגרות חוב קונצרניות בריבית משתנה ובעיקר בטווחים הארוכים, אשר נסחרות בתוספות תשואה גבוהות מעל המק"מ. לאור ציפיות האינפלציה הנגזרות מהשוק, שגבוהות מתחזית האינפלציה של הבנק, הצמודים הקצרים הממשלתיים פחות מעניינים להשקעה. את החשיפה לטווח הקצר ניתן לבצע באמצעות רכישת אגרות חוב קונצרניות בדרוגים גבוהים.
תגובות לכתבה(14):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
 • 10.
  דוחות שיקריים
  טרם נאמר 22/04/2012 07:07
  הגב לתגובה זו
  0 0
  הבנקים דיווח דוחות לא תקינים בלשון המעטה," שכחו" לציין חשיפתם לדלק נדל" ן שתיגרום נזק קטן של 50-70 מיליון שח," שכחו" לחלק דיבידנד כמובטח," שכחו" לציין חשיפה לספרד,פורטוגל,ומחיקות יוון," שכחו" לציין כמה מופסדים על אידיבי,דסק" ש,כיל,כור,בי קומניקשן,וחברות כמו אולמפיה,אזורים,אמפל ועוד,חכו,זה יגיע.
  סגור
 • 9.
  להשקיע במניות הקטנות , מניות ביומד שירדו 70%
  אם השוק טוב 21/04/2012 07:30
  הגב לתגובה זו
  0 0
  ביוקנסל, מיקרומדיק, הדסית, איתמר , כלל ביוטכנולוגיה לכולם אבא חזק
  סגור
 • 8.
  בחודש מאי יחל קידוח מירה ולאחריו שרה, ים חדרה
  גדי 20/04/2012 13:18
  הגב לתגובה זו
  0 0
  גבריאלה אביה, גל.....תחשבו לפוטנציאל לעליות מטאריות במודיעין אם יתגלה נפט /אן גז...
  סגור
 • 7.
  על חשבון העמלות נותנים בונוסים לפקידות סתומות
  פועלים 20/04/2012 12:14
  הגב לתגובה זו
  0 0
  בנק דפוק. שמקבל בוגרות סמינר למורות ולא בוגרי כלכלה
  סגור
 • 6.
  לכל החלשים ולירוקים בשוק המניות " חובה לקרוא"
  ימנה 20/04/2012 11:16
  הגב לתגובה זו
  0 0
  שלא יעבדו עליכם השוק הגלובלי לא ניראה טוב ביכלל מה שהיה עם יון זה רק הפרומו למה שאמור להיתחולל שלא יפתו אתכם בהמלצות קנייה מתופשות-הגדולים רוצים לצאת ולבניס אתכם במקומם. הם רק מחפשים פריירים במיוחד אלה שלא מבינים (ובדרך כלל אלו החלשים). תקשיבו לקולי ולו רק לשבועיים אתם תהיו הצופים בסרט ולא אלה שאוכלים אותה שבת שלום
  סגור
 • לימנה-יעל---נא לא למחזר הודעות עם שמות שונים (ל"ת)
  יובל 20/04/2012 16:12
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • צדקת השוק לא טוב רק אצלנו שמחה וששון האם זה
  כל מילה בסלע! 20/04/2012 12:15
  הגב לתגובה זו
  0 0
  בגלל עליית המס על הבורסה? בדיחה
  סגור
 • 5.
  לא להאמין להמלצות הבנקים{הם אנטרסנטים}.
  משה 20/04/2012 10:56
  הגב לתגובה זו
  0 0
  הבורסה עלתה על מנייה אחת מלנוקס{מנייה עם סיכון גבוהה}. מלנוקס תתרסק הבורסה תרד חזק. באירופה אין פטרון לטווח בינוני לכן לדעתי לא להתעסק עם הבורסה{חבל על הכסף}. שימו את הכסף בחיסכון עד שהמצב יתייצב.
  סגור
 • 4.
  שקרים ידועים מראש
  המחשב 20/04/2012 10:38
  הגב לתגובה זו
  0 0
  ברור שהשוק נימצא בלונג שיכול להימשך זמן רב לגבי שבועי.חודשי יתנהל לפי הרווחים רק על האופציות ולכן שכתוב זרים נכנסו יצאו הכוונה לפושעים שנקראים בנקים .כל מהלך שלהם ידוע לי לאחר שנים של מחקר ואלפי שעות
  סגור
 • 3.
  גז
  גי 20/04/2012 10:18
  הגב לתגובה זו
  0 0
  מנסים להרדים את ענף הגז ומכנ יסים את מלונקס שעלתה השבוע יפה כל הכבוד חברה מי שמשקיעה בענף לא לא לקחת ברצינות את כל הכתבות בעיתונים זה מה שהם רוצים שתימכרו להם בזול את יחידות ההישתתפות שלכם כי בקרוב מאוד עומדת לצאת הודעה חיובית אם המון כמויות של גז חוץ מ17 tcfשכבר גילו כך שעל תיתפטו ותימכרו
  סגור
 • גי מילים כדורבנות
  אלה 20/04/2012 18:00
  הגב לתגובה זו
  0 0
  מחזיקה ממך על הגישה להרדים זה לא מילה פשוט לחרוק שיניים שקט תעשייתי סביב ענף חיפושי הנפט והגז גם לדעתי שעת הש מתקרבת אם ינצלו את הזמן הקרוב לניעור אני מתכוונת לחזק לעניות דעתי אין להם עוד הרבה זמן לשחק משחקים ובע הסבלנות תישא פירות מתוקים בהצלחה
  סגור
 • 2.
  ושוב..ככל שבוע, אותם דברי הבל..
  איציק 20/04/2012 10:08
  הגב לתגובה זו
  0 0
  לעיתים אני רוצה להאמין שהתקשורת הכלכלית תשתפר, תפסיק להיות רדודה, לא מקצועית ומגוכחת. כמידי שבוע, אני מתבדה. להיפך, המצב נהיה גרוע יותר. אילו הייתי עורך כלכלי, לא הייתי מרשה לפרסם ניתוחים והמלצות שהמציאות מוכיחה בעיקביות שאין בהם מאום. בכל קורס של מתחילים בשוק ההון אוהבים להציג את השקף של המלצות הבנקים והיפוכן. הבעיה אינה בבנקים או במומחי בתי ההשקעות אלא בתקשורת הנותנת להם במה. אילו הייתי עורך כלכלי הייתי בוחן את ההמלצות לפני פירסומן, הייתי דואג לפרסם כתבות העוסקות בעיקר. לדוגמא, מדוע מחירי מניות רבות זולות משמעותית מערכן, כפי שמפרסמים כלכלני הבנקים כמעט שנה. האם לערך החברה יש קשר למחיר המניה או שגורמים אחרים משפיעים ברציפות על מחירה. האם המשפט " תקנו מניות של חברות גדולות בעלי מדיניות של חלוקת דיווידנדים אגרסיבית..." אינה המלצה לרכוש את בזק וסלקום שהן היחידות העונות לקריטריון זה? אז תעשו לנו טובה, עיתונאים כלכליים קטנים שלי, תשפרו את הרמה!!
  סגור
 • 1.
  זיקיות מפועלים . (ל"ת)
  בא 20/04/2012 10:03
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • אם כבר השוק שורי. אז ללכת על החברות הקטנות ש.
  פועלים בעיניים. 20/04/2012 13:46
  הגב לתגובה זו
  0 0
  שנפלו ללא סיבה כלכלית. זו שנת הביומד להערכתי. בהצלחה
  סגור