חדשות מדד תל בונד גלובל

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • ספנסר אקוויטי - מצגת עדכון לאחר דוחות רבעון ראשון 2019
  • דזרס-מצגת עדכון לשוק ההון-ברקע אישור השינויים בחוקי השכירות...
  • אול-יר - מצגת עדכון לשוק ההון לאחר פרסום דוחות רבעון ראשון 19
  • דלשה-מעדכנת כי אושרו במדינת ניו יורק שינויים בחוקי השכירות....
  • נמקו ריאלטי - מצגת לשוק ההון, דוח רבעון ראשון 2019
  • קורנרסטון - מצגת משקיעים-דוחות 2019 Q1
  • נמקו ריאלטי - דוח רבעון 1 לשנת 2019
   | קישור ל-PDF
  • וורטון פרופרטיז - דוח רבעון 1 לשנת 2019
   | קישור ל-PDF
  • ווסטדייל אמריקה - דוח רבעון 1 לשנת 2019
   | קישור ל-PDF
  • אקסטל לימיטד - דוח רבעון 1 לשנת 2019
   | קישור ל-PDF