מצבת החזקות בעלי עניין

לא קיימים נתוני בעלי ענין לחברה זו

התפלגות בעלי עניין

קטגוריה % בהון מספר מחזיקים שווי החזקות (אלפי ₪)
מוסדים -- -- --
בעלי עניין -- -- --
ציבור -- -- --

סיכום תנועות בעלי עניין

  • 30 יום
  • 90 יום
  • 180 יום
  • 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו

ריכוז תנועות בעלי עניין

  • 30 יום
  • 90 יום
  • 180 יום
  • 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו

ריכוז קרנות מחזיקות

מספר קרנות % קרנות מחזיקות החזקות ע.נ שווי החזקות (אלפי ₪)
49 4.01 39,842,680 29,204.68

התפלגות קרנות מחזיקות

קטגוריה % בהון שווי החזקות (אלפי ₪)
פסגות 6.03 44,188
ילין לפידות 5.55 40,681
מגדל 2.59 18,991
הראל 2.08 15,264
אלומות 1.79 13,148

פירוט קרנות מחזיקות

לא נמצאו נתונים להצגה