אודות החברה

חברת החשמל לישראל בע"מ
--
אנרגיה
1923
סומך חייקין
600
520000472
04-8184700
04-8184710
רח' נתיב האור 1, חיפה 3508510
החברה, חברת החשמל לישראל בע"מ, פועלת כמערכת אחת משולבת ומתואמת העוסקת באספקת חשמל לצרכנים, החל משלב ייצורו של החשמל, הולכתו, חלוקתו, אספקתו של החשמל וכן בסחר בו. חשמל עוסקת גם בהקמת תשתיות הנדרשות לפעילויות האמורות.
פעילותה של חשמל כוללת שלושה תחומי פעילות עיקריים: ייצור חשמל, הולכה והשנאה של חשמל, וחלוקת חשמל. החברה מספקת חשמל למרבית צרכני החשמל במדינה, ופיזור הלקוחות הוא כזה שאין לה תלות בהם.
חשמל הינה בבעלות מדינת ישראל, המחזיקה בכ-99.85% ממניות החברה. לפיכך כפופות חשמל ופעילותה להוראות חוק החברות הממשלתיות.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2017
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה