אודות החברה

אלון רבוע כחול ישראל בע"מ
--
השקעה ואחזקות
1988
זיו האפט
---
2063
520042847
03-9284201
03-9284218
דרך מנחם בגין 132 (עזריאלי מגדל עגול), תל אביב 6702101
פעילותה העיקרית של החברה, אלון רבוע כחול ישראל בע"מ, הינה במגזר הנדל"ן, באמצעות חברת הבת רבוע כחול נדל"ן. בנוסף, עוסקת החברה בשני מגזרים נוספים:
- תחנות דלק וחנויות נוחות, באמצעות חברת הבת דור אלון אנרגיה.
- כלי בית וטקסטיל לבית, באמצעות חברת הבת נעמן.
בספט' 2016 הושלם הסדר, לפיו רכש מוטי בן משה באמצעות חברה בבעלותו, את כל מניותיה המונפקות של החברה (המהוות 100%). עד תאריך זה נשלטה החברה ע"י אלון חברת הדלק לישראל.
בתוך כך, הפכה אלון רבוע כחול לחברה פרטית. נציין כי אגרות החוב של החברה ממשיכות להיסחר בבורסה בתל אביב ומניות החברה ממשיכות להיסחר בניו יורק.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2017
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה