אודות החברה

התעשיה האוירית לישראל בע"מ
--
ביטחוניות
1966
זיו האפט
1457
520027194
03-9358562
03-9354267
נמל תעופה בן גוריון, לוד 70100
החברה, התעשיה האוירית לישראל בע"מ, פועלת בחמישה תחומי פעילות עיקריים: מערכות טילים וחלל, כלי טייס צבאיים, אלקטרוניקה צבאית, כלי טייס אזרחיים ותחום בדק מטוסים. מוצרי התעשיה האוירית ושירותיה כוללים מגוון מוצרים, הן לשוק הצבאי/בטחוני והן לשוק האזרחי.
נציין כי התעשיה האוירית הינה בבעלות ממשלתית מלאה.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2017
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה