אודות החברה

טמפו משקאות בע"מ
--
מזון
2005
סומך חייקין/מועלם גלזר ענבר חוניו ושות'
1535
513682625
09-8630530
09-8630750
רח' גיבורי ישראל 2, נתניה 42101
החברה, טמפו משקאות בע"מ, הוקמה במסגרת פיצול מבני שביצעה החברה האם טמפו תעשיות, אשר כלל פיצול פעילותה בתחום המשקאות. כיום טמפו משקאות מייצרת, מייבאת, משווקת ומפיצה משקאות שונים ללקוחותיה בישראל, תוך התמקדות בשלושה תחומי פעילות:
- משקאות אלכוהוליים קלים: בירות ומשקאות אלכוהוליים מוכנים לשתיה.
- יינות ומשקאות חריפים, באמצעות חברת הבת ברקן.
- משקאות קלים: משקאות מוגזים, מיצים, מים מבקבוקים, משקאות אנרגיה ומשקאות מאלט.
נציין כי החברה האם טמפו תעשיות, הינה חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2017
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה