אודות החברה

נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ
--
שרותים
2003
בריטמן אלמגור זהר ושות'
1418
513436394
03-6270400
03-5611320
מגדל עתידים 8, תל אביב 6159101
החברה, נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ, הוקמה על פי החלטת ממשלה לפיה יוענק לחברה רשיון למערכת הולכת גז טבעי לתקופה של 30 שנה, הצפויה להסתיים ב-2034, והכל לפי חוק משק הגז.
בתוך כך עוסקת נתיבי הגז בתכנון, מימון, הקמה, הפעלה ותחזוקה של מערכת הולכת הגז הטבעי בלחץ גבוה בישראל. מערכת ההולכה כאמור, כוללת קווי צינורות להולכה של גז טבעי ביבשה ובים וכן את המתקנים הקשורים אליהם, לרבות מתקנים למדידת הגז ולהפחתת לחץ הגז ותחנות הגפה לאורך התוואים של חלקי המערכת.
בהתאם להוראות החלטת הממשלה והרשיון, פועלת נתיבי הגז בעיקר וככל הניתן במתכונת של חברת ניהול ולא כחברה מבצעת, בכל הנוגע לתכנון ולהקמת מערכת ההולכה.
נציין כי נתיבי הגז הינה בבעלות מלאה של מדינת ישראל, ולפיכך הינה חברה ממשלתית.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2017
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה