חדשות אפריקה אגח כו

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • אפרק-OIL & GAS COLERIDGE ומיכאל שטיינברג משכו הצעתם להסדר בחב.
  • אפריקה השקעות - דוח רבעון 1 לשנת 2019
   | קישור ל-PDF
  • אפרק-הצעה מעודכנת להסדר מטעם OIL & GAS COLERIDGE ומיכאל ...
  • הצעה מעודכנת מטעם דראל לרכישת אחזקות אפרק ואלון בחב המפעיל
  • דראל-הגישה הצעה משופרת לרכישת זכויות חברות המפעיל,המשך,כפוף
  • אפרק-כו-דחיית מעודי תשלום קרן וריבית:קובע ,20.5.19תשלום 2.6.19
  • אפרק-אגח כו,כז-ביטול אקס עקב דחיית מועדים,המסחר יחודש לאחר ה"ק
   | קישור ל-PDF
  • אפריקה-הצעה נוספת לרכישת חברות המפעיל,מטעם דור אלון
  • אפרק-התכתבות אקסטרה והנאמנים בק"ע הצעה עדכנית ותיאורה בכ.ההצ..
  • אפריקה השקעות-הצעה מעודכנת לביצוע הסדר נושים מטעם אקסטרה-המשך

  חדשות סקטור נדל"ן ובינוי