חדשות ישראכרט אגח א

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • ישראכרט-הסכם להארכת רשיון למותג ףףוענרE מבדיעוםA בישראל-המשך
  • ישראכרט - דוח רבעון 1 לשנת 2019
   | קישור ל-PDF
  • ישראכרט - מצגת משקיעים - רבעון 1 2019
  • ישראכרט - פתיחת מסחר ביום 17.4.19-ישראכרט אגח א
   | קישור ל-PDF
  • ישכט-דוח ה.מדף להנפקת אגח א ע"פ ת.מדף מ,10.3.19הזמנות:15.4.19
   | קישור ל-PDF
  • ישראכרט - פתיחת מסחר ביום 14.4.19-ישראכרט
   | קישור ל-PDF

  חדשות סקטור שירותים פיננסיים