חדשות סלקום אגח ח

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • סלקום - דוח רבעון 1 לשנת 2019
  • סלקום-הסכם שת"פ עם נטפליקס בישראל
  • סלקום-נחתם הסכם קיבוצי חדש לשנים 2021-2019
  • סלקום - 20F לשנת 2018-תיקון טעות טכנית
  • סלקום - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018
  • סלקום - 20F לשנת 2018
  • סלקום-נחתם ההסכם להשקעה של השותפות שתוקם ב-IBC-המשך,כפוף
  • סלקום - מועד פרסום דוחות כספיים לשנת 2018 ושיחת ועידה ביום 18.3.19
  • סלקום - הסתדרות העובדים הודיעה על סכסוך עבודה בחברה
  • סלקם-דוח הצעת מדף להנפקת אגח יא-יב,הזמנות:9.12.18 ב30:17-30:10

  חדשות סקטור תקשורת ומדיה