צפה בנתונים בזמן אמת
נתונים בעיכוב של 20 דקות
שלב מסחר ותאריך: סופי | 20/09/2018 17:24

חג'ג' אגח ה

104.5 0.21%
 • תמורה כספית53,897
 • % החודש--
 • % השנה1.71%
 • מח"מ1.23
 • תשואה ברוטו3.46
 • תשואה נטו2.42
 • מספר נייר:8230161
 • סוג נייר: אג"ח
 • ענף:
  קונצרני שקלי
 • סקטור: נדל"ן ובינוי
 • שיוך למדדים:
 • שלב מסחרסופי
 • שער בסיס 104.28
 • שער פתיחה 104.28 0%
 • גבוה יומי 104.5 0.21%
 • נמוך יומי 104.3 0.02%
 • שער ממוצע 104.45 0.16%
 • סה"כ עסקאות5
 • מחזור יומי51,600
 • מחזור פתיחה-- ₪
 • מחזור נעילה--
 • תמורה ממוצעת (90 יום)159,402
 • היקף סדרה93,096,300
 • שווי שוק סדרה(אלפי ₪)97,286
 • פקודה מזערית9,600
טווח 52 שבועות
104.84גבוה
נמוך99.58
17:08:28

ביקוש

שינוי% שווי כמות לימיט
0.20 15,673 15,000 104.49
0.12 36,540 35,000 104.4
0.02 32,515 31,175 104.3
-0.26 104 100 104.01
-0.27 196,723 189,157 104
17:22:53

היצע

לימיט כמות שווי שינוי%
104.5 6,857 7,165 0.21
104.68 4,945 5,176 0.38
104.79 51,574 54,044 0.49
104.96 102,466 107,548 0.65
105 100,000 105,000 0.69
לצפייה בכל העסקאות למערכת מידע בזמן אמת

עסקאות אחרונות

שעהשער% שינוי מחזורתמורה כספית
17:24

104.5 0.21% 15,000 15,675
17:24

מנ

104.5 0.21% 15,000 15,675
16:17

104.5 0.21% 15,000 15,675
16:17

104.5 0.21% 15,000 15,675
13:35

104.49 0.2% 9,600 10,031
09:59

104.3 0.02% 11,627 12,127
09:53

104.3 0.02% 373 389

104.28 0%
לכל הנתונים

פרטי אג"ח

סוג הפדיון פדיון בלתי מוסדר
סוג הצמדה שקלי
שיעור מס 15.0
תשלום קרן הבא 30/06/19
תשלום קרן אחרון 30/06/20
דרוג מעלות + אופק יציב BBB+
דרוג מידרוג + אופק --
שיעור ריבית 6.0
סוג ריבית קבועה
תדירות ריבית חצי שנתי
מנגנון ריבית --
תשלום ריבית הבא 31/12/18
תאריך אקס 19/12/18
סוג שעבוד שלילי
לכל הנתונים

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה 3.46
ערך מתואם ברוטו 101.33
מח"מ 1.23
נטו מקוזז 2.85
נטו להחזקה 2.42
ערך מתואם נטו 101.13
טווח לפדיון 1.28
מרווח ממשלתי 3.19
לעמוד פרופיל חברה

פרופיל חברה

החברה, קבוצת חג'ג' ייזום נדל"ן בע"מ, במישרין ובאמצעות חברות בנות פועלת בתחום הנדל"ן בישראל. פעילות קבוצת חג'ג' כוללת ארגון קבוצות רכישה, ייזום


לכל החדשות

חדשות

לכל בעלי העניין

בעלי העניין

לכל האירועים

ריביות ואירועים

שם הנייר סוג האירוע תשלום   תאריך אקס תאריך תשלום
חג'ג' אגח ה פדיון קרן 50 % 18/06/19
30/06/19
חג'ג' אגח ה ריבית 3 % 19/12/18
31/12/18