צפה בנתונים בזמן אמת
נתונים בעיכוב של 20 דקות
שלב מסחר ותאריך: טרום פתיחה | 16/07/2018 --

חג'ג' אגח ה

104.53 0.05%
 • תמורה כספית--
 • % החודש2.75%
 • % השנה1.69%
 • מח"מ1.42
 • תשואה ברוטו2.99
 • תשואה נטו2.08
 • מספר נייר:8230161
 • סוג נייר: אג"ח
 • ענף:
  קונצרני שקלי
 • סקטור: נדל"ן ובינוי
 • שיוך למדדים:
 • שלב מסחרטרום פתיחה
 • שער בסיס 104.48
 • שער פתיחה 104.53 0.05%
 • גבוה יומי -- 0%
 • נמוך יומי -- 0%
 • שער ממוצע -- 0%
 • סה"כ עסקאות--
 • מחזור יומי--
 • מחזור פתיחה10,062 ₪
 • מחזור נעילה--
 • תמורה ממוצעת (90 יום)142,429
 • היקף סדרה93,096,300
 • שווי שוק סדרה(אלפי ₪)97,314
 • פקודה מזערית9,800
טווח 52 שבועות
104.84גבוה
נמוך98.26
09:10:18

ביקוש

שינוי% שווי כמות לימיט
0.05 26,230 25,094 104.53
-0.36 33,312 32,000 104.1
-0.45 104,010 100,000 104.01
-1.24 34,692 33,623 103.18
-1.41 10,301 10,000 103.01
09:24:37

היצע

לימיט כמות שווי שינוי%
104.53 10,062 10,517 0.05
104.8 100,000 104,800 0.31
105.49 11,190 11,804 0.97
-- -- -- 0
-- -- -- 0
לכל הנתונים

פרטי אג"ח

סוג הפדיון פדיון בלתי מוסדר
סוג הצמדה שקלי
שיעור מס 15.0
תשלום קרן הבא 30/06/19
תשלום קרן אחרון 30/06/20
דרוג מעלות + אופק יציב BBB+
דרוג מידרוג + אופק --
שיעור ריבית 6.0
סוג ריבית קבועה
תדירות ריבית חצי שנתי
מנגנון ריבית --
תשלום ריבית הבא 31/12/18
תאריך אקס 19/12/18
סוג שעבוד שלילי
לכל הנתונים

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה 2.99
ערך מתואם ברוטו 100.25
מח"מ 1.42
נטו מקוזז 2.46
נטו להחזקה 2.08
ערך מתואם נטו 100.21
טווח לפדיון 1.46
מרווח ממשלתי 2.67
לעמוד פרופיל חברה

פרופיל חברה

החברה, קבוצת חג'ג' ייזום נדל"ן בע"מ, במישרין ובאמצעות חברות בנות פועלת בתחום הנדל"ן בישראל. פעילות קבוצת חג'ג' כוללת ארגון קבוצות רכישה, ייזום


לכל החדשות

חדשות

לכל בעלי העניין

בעלי העניין

לכל האירועים

ריביות ואירועים

שם הנייר סוג האירוע תשלום   תאריך אקס תאריך תשלום
חג'ג' אגח ה פדיון קרן 50 % 18/06/19
30/06/19
חג'ג' אגח ה ריבית 3 % 19/12/18
31/12/18