X

צפה בנתונים בזמן אמת
נתונים בעיכוב של 20 דקות
שלב מסחר ותאריך: רציף | 23/11/2014 11:07

פטרוכימיים אגח ו

25 -1.19%
 • תמורה כספית40,012
 • % החודש0.48%
 • % השנה24.26%
 • מח"מ0.96
 • תשואה ברוטו193.27
 • תשואה נטו186.64
 • מספר נייר:7560097
 • סוג נייר: אג"ח
 • ענף:
  קונצרני שקלי ריבית משתנה
 • סקטור: כימיה, גומי ופלסטיק
 • שיוך למדדים:
 • שלב מסחררציף
 • שער בסיס 25.3
 • שער פתיחה 25.5 0.79%
 • גבוה יומי 25.5 0.79%
 • נמוך יומי 25 -1.19%
 • שער ממוצע 25.26 -0.16%
 • סה"כ עסקאות6
 • מחזור יומי158,431
 • מחזור פתיחה78,431 ₪
 • מחזור נעילה--
 • תמורה ממוצעת (90 יום)429,769
 • היקף סדרה312,096,000
 • שווי שוק סדרה(אלפי ₪)78,024
 • פקודה מזערית40,000
טווח 52 שבועות
31.86גבוה
נמוך16.98
11:08:00

ביקוש

שינוי% שווי כמות לימיט
-1.19 1,000 4,000 25
-4.35 9,999 41,322 24.2
-4.74 12,050 50,000 24.1
-5.14 13,999 58,333 24
-5.97 12,411 52,173 23.79
11:07:36

היצע

לימיט כמות שווי שינוי%
25.39 40,000 10,156 0.36
25.4 499,825 126,955 0.40
25.42 59,009 15,000 0.47
25.44 58,962 14,999 0.55
25.46 80,000 20,368 0.63
לצפייה בכל העסקאות למערכת מידע בזמן אמת

עסקאות אחרונות

שעהשער% שינוי מחזורתמורה כספית
11:07

25 -1.19% 36,000 9,000
11:05

25 -1.19% 40,000 10,000
11:05

25.3 0% 4,000 1,012

25.5 0.79% 78,431
לכל הנתונים

פרטי אג"ח

סוג הפדיון פדיון לשיעורין
סוג הצמדה שקלי
שיעור מס 15.0
תשלום קרן הבא --
תשלום קרן אחרון 01/06/18
דרוג מעלות + אופק --
דרוג מידרוג + אופק יציב C
שיעור ריבית 6.0
סוג ריבית משתנה
תדירות ריבית רבעוני
מנגנון ריבית מק"מ שנה + 5.7
תשלום ריבית הבא 01/03/15
תאריך אקס --
סוג שעבוד ללא
לכל הנתונים

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה 193.27
ערך מתואם ברוטו 100.0
מח"מ 0.96
מקדם תשואה ברוטו 1.04
נטו להחזקה 186.64
ערך מתואם נטו 100.0
טווח לפדיון 2.02
מרווח ממשלתי 193.05
לעמוד פרופיל חברה

פרופיל חברה

מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ

החברה, מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ, הינה חברת החזקות שהחזקותיה העיקריות הינן: - כרמל אולפינים: העוסקת


לכל החדשות
לדוחות המלאים
לכל בעלי העניין
לכל האירועים

ריביות ואירועים

שם הנייר סוג האירוע תשלום   תאריך אקס תאריך תשלום
פטרוכימיים אגח ו ריבית 0 % 18/12/14
30/12/14
פטרוכימיים אגח ו פדיון קרן 20 % 18/12/14
30/12/14
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.