• מספר נייר 5650114
 • סוג נייר אג"ח
 • ענף קונצרני צמוד מדד
 • סקטור חיפושי נפט וגז
 • מחזור יומי --
 • מחזור פתיחה --
 • מחזור נעילה --
 • שלב מסחר סופי
 • שער בסיס 115.77
 • שער פתיחה -- 115.77
 • שער ממוצע -- --
 • היקף סדרה 126,710,500
 • שווי שוק סדרה(אלפי ₪) 146,693
 • פקודה מזערית 8,800
 • תמורה ממוצעת (90 יום) 94,221
 • סה"כ עסקאות --
טווח יומי
-- --
טווח 52 שבועות
115.92 108.65
 • יומי
 • שבועי
 • חודשי
 • רבעוני
 • חצי שנתי
 • שנתי
 • 5 שנים
 • --

ביקוש

היצע

% שינוי כמות שווי לימיט
-0.05 42,000 48,598 115.71
-0.06 188,747 218,380 115.7
-0.08 96,322 111,425 115.68
-- -- -- --
0.01 403,101 466,710 115.78
לימיט שווי כמות % שינוי
115.78 466,710 403,101 0.01
118.3 10,410 8,800 2.19
120 13,440 11,200 3.65
-- -- -- --
-- -- -- --

עסקאות אחרונות

שעה שער % שינוי מחזור (אלפי ₪) תמורה כספית
115.77 0% 116
115.77 0% 116
115.77 0%

פרטי אג"ח

סוג הפדיון פדיון בלתי מוסדר
סוג הצמדה מדד
שיעור מס 25
תשלום קרן הבא 02/12/18
תשלום קרן אחרון 02/12/18
דרוג מעלות + אופק --
דרוג מידרוג + אופק --
שיעור ריבית 5.15
סוג ריבית קבועה
תדירות ריבית שנתי
מנגנון ריבית --
תשלום ריבית הבא 02/12/18
תאריך אקס 02/12/18
סוג שעבוד קבוע ראשון

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה 11.24
ערך מתואם ברוטו 115.97
מח"מ 0.03
נטו מקוזז 8.32
נטו להחזקה -43.62
ערך מתואם נטו 114.22
טווח לפדיון 0.03
מרווח ממשלתי 11.71

פרופיל חברה

לוגו חברת דלק מערכות אנרגיה בע"מ

עיקר פעילותה של החברה, דלק מערכות אנרגיה בע"מ, הינו באמצעות השותפות המוגבלת דלק קידוחים. עיקר עיסוקה של השותפות הינו בחיפוש, פיתוח והפקה של גז טבעי, קונדנסט ונפט, ובכלל זה בהפקה ומכירה של גז טבעי וקונדנסט ממאגר תמר, בקידום הרחבת מערך ההפקה של פרויקט תמר, בפיתוח מאגר לוויתן ובקידום מסחור הגז הטבעי והקונדנסט ממנו, בקידום תוכנית הפיתוח של מאגר לוויתן לשווקי יעד נוספים, בקידום ותכנון של מסחור הגז הטבעי ופיתוח מאגר אפרודיטה, בבחינת חלופות תשתית שונות להזרמת גז טבעי לשווקי יעד נוספים, בפעילות חיפושים בנכסי הנפט בהם מחזיקה השותפות לרבות למטרות נפט, לצד בחינת כניסה לנכסי נפט נוספים בישראל ובאגן הים התיכון. באוק' 2018 נמחקו מניות דלק אנרגיה מהרישום למסחר בבורסה (אגרות החוב ממשיכות להיסחר כרגיל). זאת כתוצאה מהצעת רכש, שבעקבותיה מוחזקת החברה בבעלות מלאה ע ידי קבוצת דלק.

דוחות

תקופה Q2/2018 Q2/2017 Y/2017
הכנסות 343,000 451,000 1,544,000
רווח נקי 190,000 74,000 1,391,000
הון עצמי 1,679,000 1,150,000 1,432,000
סך מאזן 14,263,000 11,177,000 11,822,000
נתונים כספיים באלפי ₪

בעלי עניין

שם בעל העניין תאריך פעולה אחוזים בהון החזקות ע.נ. שווי אחזקות (אלפי ₪)
דלק-קבוצה 01/09/15 88.23 4,538,101 7,982,520
אקסלנס ת.סל 30/06/18 0.13 6,819 11,995
אקסלנס ק.נאמ 30/06/18 0.01 430 756