• מספר נייר 1940618
 • סוג נייר אג"ח
 • ענף קונצרני צמוד מדד
 • סקטור בנקים
 • מחזור יומי 299,375
 • מחזור פתיחה --
 • מחזור נעילה 115,415
 • שלב מסחר סופי
 • שער בסיס 100.56
 • שער פתיחה -- 100.56
 • שער ממוצע -0.1% 100.46
 • היקף סדרה 2,224,145,000
 • שווי שוק סדרה(אלפי ₪) 2,233,042
 • פקודה מזערית 10,000
 • תמורה ממוצעת (90 יום) 7,674,113
 • סה"כ עסקאות 78
טווח יומי
100.6 100.39
טווח 52 שבועות
 • יומי
 • שבועי
 • חודשי
 • רבעוני
 • חצי שנתי
 • שנתי
 • 5 שנים
 • --

ביקוש

היצע

% שינוי כמות שווי לימיט
-0.15 964,958 968,914 100.41
-0.16 1 1 100.4
-0.17 270,652 271,707 100.39
-0.26 25,507 25,583 100.3
-0.09 1 1 100.47
לימיט שווי כמות % שינוי
100.47 1 1 -0.09
100.53 5,909 5,878 -0.03
100.57 21,171 21,052 0.01
100.62 50,310 50,000 0.06
100.75 64,976 64,493 0.19

עסקאות אחרונות

שעה שער % שינוי מחזור (אלפי ₪) תמורה כספית
16:24 100.4 -0.16% 114,955 115,415
16:24 100.4 -0.16% 114,955 115,415
15:28 100.4 -0.16% 13,657 13,712
15:28 100.4 -0.16% 7,449 7,479
15:28 100.4 -0.16% 33,308 33,441
13:02 100.39 -0.17% 5,878 5,901
13:02 100.39 -0.17% 19,890 19,968
12:58 100.46 -0.1% 19,889 19,980
11:53 100.56 0% 14,349 14,429

פרטי אג"ח

סוג הפדיון פדיון לשיעורין
סוג הצמדה מדד
שיעור מס 25
תשלום קרן הבא 29/04/19
תשלום קרן אחרון 29/04/28
דרוג מעלות + אופק יציב AAA
דרוג מידרוג + אופק יציב Aaa
שיעור ריבית 0.6
סוג ריבית קבועה
תדירות ריבית שנתי
מנגנון ריבית --
תשלום ריבית הבא 29/04/19
תאריך אקס 23/04/19
סוג שעבוד ללא

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה 0.89
ערך מתואם ברוטו 101.78
מח"מ 4.77
נטו מקוזז 0.67
נטו להחזקה 0.72
ערך מתואם נטו 101.71
טווח לפדיון 9.4
מרווח ממשלתי 0.74

פרופיל חברה

מאז התאגדותה, החברה הינה "תאגיד עזר" כמשמעותו בחוק הבנקאות. עיקר עיסוקה של החברה - גיוס מקורות כספיים בדרך של הנפקת כתבי התחייבות נדחים או אגרות חוב והפקדת תמורתן בבנק הפועלים. הבנק אחראי כלפי החברה לתשלומי הריבית והקרן בגין כתבי ההתחייבות ואגרות החוב. החברה היא בבעלותו המלאה של בנק הפועלים, המחזיק בכל מניותיה במישרין ובאמצעות חברות בנות בבעלות מלאה שלו.

חדשות

לא נמצאו חדשות להצגה

דוחות

תקופה Q3/2018 Q3/2017 Y/2017
הכנסות 190,715 76,862 749,238
רווח נקי 246 13 49
הון עצמי 35,972 42,172 42,185
סך מאזן 25,052,720 24,961,614 24,840,306
נתונים כספיים באלפי ₪

בעלי עניין

לא נמצאו החזקות בעלי עניין