צפה בנתונים בזמן אמת
נתונים בעיכוב של 20 דקות
שלב מסחר ותאריך: רציף | 17/07/2018 09:58

פועלים הנ אגח 35

100.75 0.07%
 • תמורה כספית12,025
 • % החודש0.08%
 • % השנה--
 • מח"מ5.19
 • תשואה ברוטו0.66
 • תשואה נטו0.5
 • מספר נייר:1940618
 • סוג נייר: אג"ח
 • ענף:
  קונצרני צמוד מדד
 • סקטור: בנקים
 • שיוך למדדים:
 • שלב מסחררציף
 • שער בסיס 100.68
 • שער פתיחה 100.68 0%
 • גבוה יומי 100.75 0.07%
 • נמוך יומי 100.73 0.05%
 • שער ממוצע 100.73 0.05%
 • סה"כ עסקאות3
 • מחזור יומי11,938
 • מחזור פתיחה-- ₪
 • מחזור נעילה--
 • תמורה ממוצעת (90 יום)--
 • היקף סדרה2,224,145,000
 • שווי שוק סדרה(אלפי ₪)2,240,826
 • פקודה מזערית9,900
טווח 52 שבועות
--גבוה
נמוך--
12:33:36

ביקוש

שינוי% שווי כמות לימיט
-0.15 13,809 13,737 100.53
-0.16 251,300 250,000 100.52
-0.18 251,250 250,000 100.5
-0.29 50,195 50,000 100.39
-0.30 10,038 10,000 100.38
11:26:52

היצע

לימיט כמות שווי שינוי%
100.77 2,451,938 2,470,817 0.09
100.78 30,000 30,234 0.10
100.79 20,000 20,158 0.11
100.82 200,000 201,640 0.14
100.95 5,000,000 5,047,499 0.27
לצפייה בכל העסקאות למערכת מידע בזמן אמת

עסקאות אחרונות

שעהשער% שינוי מחזורתמורה כספית
09:58

100.75 0.07% 52 52
09:58

100.75 0.07% 6 6
09:53

100.73 0.05% 11,880 11,967

100.68 0%
לכל הנתונים

פרטי אג"ח

סוג הפדיון פדיון לשיעורין
סוג הצמדה מדד
שיעור מס 25.0
תשלום קרן הבא 29/04/19
תשלום קרן אחרון 29/04/28
דרוג מעלות + אופק יציב AAA
דרוג מידרוג + אופק יציב Aaa
שיעור ריבית 0.6
סוג ריבית קבועה
תדירות ריבית שנתי
מנגנון ריבית --
תשלום ריבית הבא 29/04/19
תאריך אקס 23/04/19
סוג שעבוד ללא
לכל הנתונים

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה 0.66
ערך מתואם ברוטו 101.04
מח"מ 5.19
נטו מקוזז 0.49
נטו להחזקה 0.5
ערך מתואם נטו 101.03
טווח לפדיון 5.29
מרווח ממשלתי 0.79
לעמוד פרופיל חברה

פרופיל חברה

מאז התאגדותה, החברה הינה "תאגיד עזר" כמשמעותו בחוק הבנקאות. עיקר עיסוקה של החברה - גיוס מקורות כספיים בדרך של הנפקת כתבי התחייבות נדחים או


לכל החדשות

חדשות

לכל בעלי העניין

בעלי העניין

לכל האירועים

ריביות ואירועים

שם הנייר סוג האירוע תשלום   תאריך אקס תאריך תשלום
פועלים הנ אגח 35 פדיון קרן 10 % 23/04/19
29/04/19
פועלים הנ אגח 35 ריבית 0.5145 % 23/04/19
29/04/19