• מספר נייר 1151000
 • סוג נייר אג"ח
 • ענף קונצרני צמוד מדד
 • סקטור בנקים
 • מחזור יומי --
 • מחזור פתיחה --
 • מחזור נעילה --
 • שלב מסחר סופי
 • שער בסיס 5,200,000
 • שער פתיחה -- 5,200,000
 • שער ממוצע -- --
 • היקף סדרה 5,034
 • שווי שוק סדרה(אלפי ₪) 261,768
 • פקודה מזערית 1
 • תמורה ממוצעת (90 יום) 147,246
 • סה"כ עסקאות --
טווח יומי
-- --
טווח 52 שבועות
 • יומי
 • שבועי
 • חודשי
 • רבעוני
 • חצי שנתי
 • שנתי
 • 5 שנים
 • --

ביקוש

היצע

% שינוי כמות שווי לימיט
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- 3 156,000 5,200,000
לימיט שווי כמות % שינוי
5,200,000 156,000 3 --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

עסקאות אחרונות

שעה שער % שינוי מחזור (אלפי ₪) תמורה כספית
5,200,000 0% 5,200,000
5,200,000 0% 5,200,000
5,200,000 0%

פרטי אג"ח

סוג הפדיון פדיון חד פעמי
סוג הצמדה מדד
שיעור מס 25
תשלום קרן הבא 12/07/24
תשלום קרן אחרון 12/07/24
דרוג מעלות + אופק חיובי A+
דרוג מידרוג + אופק חיובי A1
שיעור ריבית 2.2
סוג ריבית קבועה
תדירות ריבית שנתי
מנגנון ריבית --
תשלום ריבית הבא 12/07/19
תאריך אקס 07/07/19
סוג שעבוד ללא

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה 1.73
ערך מתואם ברוטו 101.5
מח"מ 5.28
נטו מקוזז 1.24
נטו להחזקה 1.14
ערך מתואם נטו 101.27
טווח לפדיון 5.59
מרווח ממשלתי 1.49

פרופיל חברה

החברה, הבינלאומי הראשון הנפקות בע"מ, עוסקת בתחום פעילות אחד: גיוס כספים בדרך של הנפקת אגרות חוב ו/או שטרי הון נדחים, שתמורתן מופקדת בבנק הבינלאומי. בינלאומי הנפקות הינה חברה פרטית, והיא חברה בת בשליטה ובבעלות מלאה של הבנק הבינלאומי הראשון. כמו כן, בינלאומי הנפקות הינה "תאגיד עזר" בנקאי, כהגדרתו בחוק הבנקאות. נציין כי בינלאומי הנפקות אינה מעסיקה עובדים, ומקבלת את שירותי כח האדם הדרושים לה מהבנק הבינלאומי.

חדשות

לא נמצאו חדשות להצגה

דוחות

תקופה Q3/2018 Q3/2017 Y/2017
הכנסות 28,541 5,927 122,016
רווח נקי -598 111 418
הון עצמי 29,207 33,537 33,627
סך מאזן 4,574,727 4,572,128 4,600,697
נתונים כספיים באלפי ₪

בעלי עניין

לא נמצאו החזקות בעלי עניין