פרטי אג"ח

סוג הפדיון פדיון חד פעמי
סוג הצמדה שקלי
שיעור מס 15
תשלום קרן הבא 31/03/47
תשלום קרן אחרון 31/03/47
דרוג מעלות + אופק --
דרוג מידרוג + אופק --
שיעור ריבית 3.75
סוג ריבית קבועה
תדירות ריבית שנתי
מנגנון ריבית --
תשלום ריבית הבא 31/03/20
תאריך אקס 22/03/20
סוג שעבוד ללא

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה 2.85
ערך מתואם ברוטו 100.82
מח"מ 18.42
נטו מקוזז 2.35
נטו להחזקה 2.34
ערך מתואם נטו 100.7
טווח לפדיון 27.8
מרווח ממשלתי 0

תיאור אג"ח

אין נתונים להצגה

גרף תשואות(6 חודשים אחרונים)

נתונים באלפי ₪

תזרים פירעונות

מועד תשלום % ריבית % קרן תשלום קרן תשלום ריבית סה"כ תשלום
31/03/20 3.76 -- -- 438,641 438,641
31/03/21 3.75 -- -- 437,439 437,439
31/03/22 3.75 -- -- 437,439 437,439
31/03/23 3.75 -- -- 437,439 437,439
31/03/24 3.75 -- -- 437,439 437,439
31/03/25 3.75 -- -- 437,439 437,439
31/03/26 3.75 -- -- 437,439 437,439
31/03/27 3.75 -- -- 437,439 437,439
31/03/28 3.75 -- -- 437,439 437,439
31/03/29 3.75 -- -- 437,439 437,439
31/03/30 3.75 -- -- 437,439 437,439
31/03/31 3.75 -- -- 437,439 437,439
31/03/32 3.75 -- -- 437,439 437,439
31/03/33 3.75 -- -- 437,439 437,439
31/03/34 3.75 -- -- 437,439 437,439
31/03/35 3.75 -- -- 437,439 437,439
31/03/36 3.75 -- -- 437,439 437,439
31/03/37 3.75 -- -- 437,439 437,439
31/03/38 3.75 -- -- 437,439 437,439
31/03/39 3.75 -- -- 437,439 437,439
31/03/40 3.75 -- -- 437,439 437,439
31/03/41 3.75 -- -- 437,439 437,439
31/03/42 3.75 -- -- 437,439 437,439
31/03/43 3.75 -- -- 437,439 437,439
31/03/44 3.75 -- -- 437,439 437,439
31/03/45 3.75 -- -- 437,439 437,439
31/03/46 3.75 -- -- 437,439 437,439
31/03/47 3.76 100 11,665,051 438,638 12,103,689
סה"כ 11,665,051 12,250,703 23,915,754
נתונים באלפי ₪

גרף פירעונות