פרטי אג"ח

סוג הפדיון פדיון חד פעמי
סוג הצמדה שקלי
שיעור מס 15
תשלום קרן הבא 31/03/27
תשלום קרן אחרון 31/03/27
דרוג מעלות + אופק --
דרוג מידרוג + אופק --
שיעור ריבית 2
סוג ריבית קבועה
תדירות ריבית שנתי
מנגנון ריבית --
תשלום ריבית הבא 31/03/20
תאריך אקס 22/03/20
סוג שעבוד ללא

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה 1.35
ערך מתואם ברוטו 100.48
מח"מ 7.25
נטו מקוזז 1.08
נטו להחזקה 1.05
ערך מתואם נטו 100.41
טווח לפדיון 7.77
מרווח ממשלתי 0

תיאור אג"ח

אין נתונים להצגה

גרף תשואות(6 חודשים אחרונים)

נתונים באלפי ₪

תזרים פירעונות

מועד תשלום % ריבית % קרן תשלום קרן תשלום ריבית סה"כ תשלום
31/03/20 2.01 -- -- 299,908 299,908
31/03/21 2 -- -- 299,085 299,085
31/03/22 2 -- -- 299,085 299,085
31/03/23 2 -- -- 299,085 299,085
31/03/24 2 -- -- 299,085 299,085
31/03/25 2 -- -- 299,085 299,085
31/03/26 2 -- -- 299,085 299,085
31/03/27 2 100 14,954,271 299,085 15,253,356
סה"כ 14,954,271 2,393,506 17,347,777
נתונים באלפי ₪

גרף פירעונות