פרטי אג"ח

סוג הפדיון פדיון חד פעמי
סוג הצמדה מדד
שיעור מס 25
תשלום קרן הבא 30/10/20
תשלום קרן אחרון 30/10/20
דרוג מעלות + אופק --
דרוג מידרוג + אופק --
שיעור ריבית 0.1
סוג ריבית קבועה
תדירות ריבית שנתי
מנגנון ריבית --
תשלום ריבית הבא 30/10/19
תאריך אקס 22/10/19
סוג שעבוד ללא

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה -0.83
ערך מתואם ברוטו 102.47
מח"מ 1.35
נטו מקוזז -0.85
נטו להחזקה -0.86
ערך מתואם נטו 102.46
טווח לפדיון 1.35
מרווח ממשלתי 0

תיאור אג"ח

אין נתונים להצגה

גרף תשואות(6 חודשים אחרונים)

נתונים באלפי ₪

תזרים פירעונות

מועד תשלום % ריבית % קרן תשלום קרן תשלום ריבית סה"כ תשלום
30/10/19 0.1 -- -- 15,520 15,520
30/10/20 0.1 100 15,520,134 15,520 15,535,654
סה"כ 15,520,134 31,040 15,551,174
נתונים באלפי ₪

גרף פירעונות