פרטי אג"ח

סוג הפדיון פדיון חד פעמי
סוג הצמדה שקלי
שיעור מס 15
תשלום קרן הבא 31/03/24
תשלום קרן אחרון 31/03/24
דרוג מעלות + אופק --
דרוג מידרוג + אופק --
שיעור ריבית 3.75
סוג ריבית קבועה
תדירות ריבית שנתי
מנגנון ריבית --
תשלום ריבית הבא 31/03/19
תאריך אקס 20/03/19
סוג שעבוד ללא

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה 1.48
ערך מתואם ברוטו 102.36
מח"מ 4.9
נטו מקוזז 0.99
נטו להחזקה 0.89
ערך מתואם נטו 102.01
טווח לפדיון 5.38
מרווח ממשלתי --

תיאור אג"ח

אין נתונים להצגה

גרף תשואות(6 חודשים אחרונים)

נתונים באלפי ₪

תזרים פירעונות

מועד תשלום % ריבית % קרן תשלום קרן תשלום ריבית סה"כ תשלום
31/03/19 3.76 -- -- 590,630 590,630
31/03/20 3.75 -- -- 589,012 589,012
31/03/21 3.75 -- -- 589,012 589,012
31/03/22 3.75 -- -- 589,012 589,012
31/03/23 3.75 -- -- 589,012 589,012
31/03/24 3.76 100 15,706,986 590,625 16,297,611
סה"כ 15,706,986 3,537,303 19,244,289
נתונים באלפי ₪

גרף פירעונות