צפה בנתונים בזמן אמת
נתונים בעיכוב של 20 דקות
שלב מסחר ותאריך: סופי | 22/02/2018 17:24

ממשלתי שקלי 0324

117.88 -0.05%
 • תמורה כספית93,387,948
 • % החודש-0.77%
 • % השנה-1.2%
 • מח"מ5.45
 • תשואה ברוטו1.26
 • תשואה נטו0.67
 • מספר נייר:1130848
 • סוג נייר: אג"ח
 • ענף:
  ממשלתי שקלי ריבית קבועה
 • סקטור: ממשלתי
 • שיוך למדדים:

פרטי אג"ח

סוג הפדיון פדיון חד פעמי
סוג הצמדה שקלי
שיעור מס 15.0
תשלום קרן הבא --
תשלום קרן אחרון 31/03/24
דרוג מעלות + אופק --
דרוג מידרוג + אופק --
שיעור ריבית 3.75
סוג ריבית קבועה
תדירות ריבית שנתי
מנגנון ריבית --
תשלום ריבית הבא 31/03/18
תאריך אקס 20/03/18
סוג שעבוד ללא

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה 1.26
ערך מתואם ברוטו 103.37
מח"מ 5.45
נטו מקוזז 0.75
נטו להחזקה 0.67
ערך מתואם נטו 102.86
טווח לפדיון 6.11
מרווח ממשלתי 0
לגרף מורחב

גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)

עד

תזרים פירעונות

נתונים באלפי ₪
סה"כ 15,390,782 4,040,076 19,430,858

גרף פירעונות

נתונים באלפי ₪
 1. קרן
 2. ריבית