צפה בנתונים בזמן אמת
נתונים בעיכוב של 20 דקות
שלב מסחר ותאריך: סופי | 16/08/2018 17:24

ממשלתי שקלי 0324

113.95 0.28%
 • תמורה כספית155,589,213
 • % החודש0.22%
 • % השנה-1.39%
 • מח"מ5.15
 • תשואה ברוטו1.42
 • תשואה נטו0.86
 • מספר נייר:1130848
 • סוג נייר: אג"ח
 • ענף:
  ממשלתי שקלי ריבית קבועה
 • סקטור: ממשלתי
 • שיוך למדדים:

פרטי אג"ח

סוג הפדיון פדיון חד פעמי
סוג הצמדה שקלי
שיעור מס 15.0
תשלום קרן הבא 31/03/24
תשלום קרן אחרון 31/03/24
דרוג מעלות + אופק --
דרוג מידרוג + אופק --
שיעור ריבית 3.75
סוג ריבית קבועה
תדירות ריבית שנתי
מנגנון ריבית --
תשלום ריבית הבא 31/03/19
תאריך אקס 20/03/19
סוג שעבוד ללא

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה 1.42
ערך מתואם ברוטו 101.43
מח"מ 5.15
נטו מקוזז 0.95
נטו להחזקה 0.86
ערך מתואם נטו 101.21
טווח לפדיון 5.63
מרווח ממשלתי 0
לגרף מורחב

גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)

עד

תזרים פירעונות

נתונים באלפי ₪
סה"כ 15,706,986 3,537,303 19,244,289

גרף פירעונות

נתונים באלפי ₪
 1. קרן
 2. ריבית