פרטי אג"ח

סוג הפדיון פדיון לשיעורין
סוג הצמדה מדד
שיעור מס 25
תשלום קרן הבא --
תשלום קרן אחרון 10/05/19
דרוג מעלות + אופק --
דרוג מידרוג + אופק יציב C
שיעור ריבית 4.45
סוג ריבית קבועה
תדירות ריבית חצי שנתי
מנגנון ריבית --
תשלום ריבית הבא 10/05/19
תאריך אקס --
סוג שעבוד ללא

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה --
ערך מתואם ברוטו --
מח"מ --
נטו מקוזז --
נטו להחזקה --
ערך מתואם נטו --
טווח לפדיון --
מרווח ממשלתי --

תיאור אג"ח

• האג"ח אינן מובטחות בבטוחות או בשעבוד כלשהוא.
• עילות לפירעון מיידי:
-אם החברה לא תפרע סכום כלשהוא שיגיע ממנה בקשר לאג"ח בתוך 14 יום לאחר שהגיע מועד פירעונו.
-אם יוטל עיקול, תבוצע פעולה של הוצאה לפועל או ימונה כונס נכסים

גרף תשואות(6 חודשים אחרונים)

תזרים פירעונות

לא נמצאו נתונים להצגה
נתונים באלפי ₪

גרף פירעונות

לא נמצאו נתונים להצגה