פרטי אג"ח

סוג הפדיון פדיון חד פעמי
סוג הצמדה מדד
שיעור מס 25
תשלום קרן הבא 30/05/36
תשלום קרן אחרון 30/05/36
דרוג מעלות + אופק --
דרוג מידרוג + אופק --
שיעור ריבית 4
סוג ריבית קבועה
תדירות ריבית שנתי
מנגנון ריבית --
תשלום ריבית הבא 30/05/20
תאריך אקס 20/05/20
סוג שעבוד ללא

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה 0.68
ערך מתואם ברוטו 121.12
מח"מ 13.52
נטו מקוזז -0.06
נטו להחזקה -0.1
ערך מתואם נטו 121.03
טווח לפדיון 16.94
מרווח ממשלתי 0

תיאור אג"ח

אין נתונים להצגה

גרף תשואות(6 חודשים אחרונים)

נתונים באלפי ₪

תזרים פירעונות

מועד תשלום % ריבית % קרן תשלום קרן תשלום ריבית סה"כ תשלום
30/05/20 4.01 -- -- 785,598 785,598
30/05/21 4 -- -- 783,443 783,443
30/05/22 4 -- -- 783,443 783,443
30/05/23 4 -- -- 783,443 783,443
30/05/24 4 -- -- 783,443 783,443
30/05/25 4 -- -- 783,443 783,443
30/05/26 4 -- -- 783,443 783,443
30/05/27 4 -- -- 783,443 783,443
30/05/28 4 -- -- 783,443 783,443
30/05/29 4 -- -- 783,443 783,443
30/05/30 4 -- -- 783,443 783,443
30/05/31 4 -- -- 783,443 783,443
30/05/32 4 -- -- 783,443 783,443
30/05/33 4 -- -- 783,443 783,443
30/05/34 4 -- -- 783,443 783,443
30/05/35 4 -- -- 783,443 783,443
30/05/36 4 100 19,586,077 783,443 20,369,520
סה"כ 19,586,077 13,320,687 32,906,764
נתונים באלפי ₪

גרף פירעונות