רעיונות השקעה: 3 ניירות סולידיים - עם פוטנציאל מעניין

זמן לגוון - האנליסטים באגוד, אקסלנס ופיוניר מספקים המלצות חמות על אג"חים להמרה עם פוטנציאל גבוה במיוחד
 |  (5)
מחוץ לקופסה
הירידות החדות שנראו בשוקי המניות ביום רביעי האחרון אולי הזכירו שהבורסה זה לא בהכרח כרטיס בכיוון אחד. אלו הגיעו ממש באותו היום שבו דויטשה בנק שלפו גרף שמראה שרמת השאננות בשווקים נמצאת בשיא מאז 2008. בכתבה זו אספנו המלצות של אנליסטים לגבי אפשרות ההשקעה באג"ח להמרה.
אג"ח להמרה הינה איגרת חוב רגילה, כלומר נושאת ריבית והצמדה וכזו המשלמת קופון תקופתי. עם זאת, היא כוללת גם אופציה להמיר אותה למניה של אותה חברה, לפי התנאים שנקבעו מראש. ההמרה עצמה יכולה להתבצע בכל יום מסחר עד לתאריך שנקבע גם הוא מראש. היתרון למשקיע הינו בכך שאג"ח להמרה מציעה לו אפשרות בחירה - להישאר במסלול האג"ח הרגיל ולהמתין לפדיון במועד שנקבע, או לעבור למסלול המנייתי ובעצם להמיר את האג"ח למניות החברה עצמה.
בכך למעשה, המשקיע שרוכש את המניה דרך האג"ח להמרה הנסחרת במסלול האג"חי יכול ליהנות מהגנה מסוימת מפני ירידת ערך ועדיין להיות חשוף לפוטנציאל שבמניה.
ההמלצות לפניכם:
שירן שגיא, אנליסטית בכירה במחלקת המחקר והאסטרטגיה באקסלנס
"ברן אג ב. ברן עוסקת מזה מספר עשורים במתן שירותים הנדסיים עבור מגוון ענפים: בינוי ותשתיות, תעשייה, אנרגיה, מערכות, חקלאות ומים. כמחצית מההכנסות החברה בישראל והיתרה בחו"ל. בשנים האחרונות צומצמה פעילותה של החברה בארץ ובחו"ל בעקבות עצירת פרויקטים בתחומי הגז הטבעי בישראל עקב אי הוודאות הרגולטורית ומצמצום השקעות בתחום הסלולר. בנוסף נפגעה הפעילות בחו"ל אשר לוותה בסגירת פעילות במספר מדינות בעקבות העדפת הלקוחות את חברות ההנדסה המקומיות או הבינלאומיות הגדולות. כמו כן, התמקדה החברה בשנים האחרונות בהשתתפות במגה מכרזים אשר אורכים זמן רב כדי למקסם את התשואה, אך מיקוד זה הגביל את פריסת הפרויקטים של החברה".
"בעקבות חילופים בהנהלת החברה נתקבלו שתי החלטות אסטרטגיות: חזרה ללקוחות מסורתיים ויישום תכנית התייעלות אגרסיבית מבחינה תפעולית. החברה החליטה להתמקד בביצוע פרויקטים בהיקפים נמוכים יותר, בלוחות זמנים מהירים יותר גם במידה והתשואה הצפויה נמוכה יותר. יישום החלטות אלו באו לידי ביטוי כבר בתוצאות הכספיות של החברה בשנה האחרונה, כאשר לראשונה מזה זמן רב הציגה החברה EBITDA חיובית. אנו מעריכים כי בשנת 2017 מגמה זו תימשך לאור זכייה של החברה במספר פרויקטים מהותיים (כולל במדינות באפריקה) ובזכות גידול חד בצבר ההזמנות לשנים הקרובות".
"אגרות החוב של החברה אינן מדורגות ונסחרות בתשואה של 5.37% למח"מ של פחות מ- 3 שנים, זאת לאחר ירידת תשואות חדה מתחילת השנה. עם זאת, המרווח מול המקביל הממשלתי עדיין גבוה יחסית ועומד על כ 4.8%. בנוסף אגרות החוב כוללות פרמיה להמרה של כ-30% בלבד לאור עלייה חדה במחיר מניית החברה מתחילת השנה בעקבות שיפור בתוצאות החברה ודיווח החברה על אפשרות לכניסת משקיע חדש. אנו מעריכים כי לאור פוטנציאל השבחת הפרויקטים הקיימים בברן, תשואת אגרות החוב עשויה להמשיך ולרדת. מכיוון שהפדיון הסופי של אגרות החוב הוא ב-2021, אגרות החוב עשויות להיכנס "לכסף" עם המשך מומנטום חיובי במניה, תסריט סביר בהחלט אך תלוי ביכולת הוצאה לפועל של הפרויקטים בלוחות זמנים ובמרווחי פעילות סבירים".
שמואל בן אריה, מנהל השקעות ראשי לשוק המקומי, קבוצת 'פיוניר'
סאטקום מער אג ו. "סאטקום מערכות עוסקת במתן שירותי תקשורת באמצעות לוויין וסיבים אופטיים באפריקה, ישראל ומזרח אירופה. בעשור הקודם החברה נהנתה ממגמת צמיחה חזקה בעקבות חיבורה של אפריקה לתשתית האינטרנט, ובשיאה הגיעה לשווי של כ-300 מיליון. בשנים 2010-2012 החברה סבלה משינוי הסביבה העסקית עם מעבר מתקשורת מבוססת לוויין לסיב אופטי, וזאת בזמן שלחברה היו חוזים יקרים מול חברות הלוויין לצד ניתוקים של לקוחות שעזבו את השירות. כיום, החברה נמצאת לאחר יישום שינוי אסטרטגי, שכלל קיצוץ הוצאות ושינוי מיקוד עסקי. המיקוד האסטרטגי סייע לחברה לחזור לפסים של רווחיות".
"לצורך ביצוע עסקאות חדשות סאטקום גייסה אג"ח להמרה בסדרה קטנה (כ-18 מיליון שקל). האג"ח נושא קופון של 6% (צמוד לדולר). שטר הנאמנות הינו חזק יחסית, וכולל שעבוד שלילי על חברת בת בעלת שווי משמעותי (וואיוק). למרות שלחברה מבנה תזרים מזומנים בעייתי, היקף החוב הפיננסי נמוך ביחס ל- EBITDA . כמו כן לחברה הון עצמי למאזן בהיקף משמעותי (כ-32%). בינתיים, סאטקום חתמה על עסקאות חדשות בישראל ובאפריקה, מה שהביא לעליות חדות במניית החברה ובאג"ח ו' אשר נסחר היום בשער של 105.9 אגורות, המגלם תשואה לפדיון של 2.8% למח"מ של 3.4 שנים. בעקבות השיפור במצב החברה, הפרמיה להמרה כיום איננה גבוהה ועומדת על 15%, כך שבמידה של עוד חדשות טובות סביר כי המניה תמשיך לעלות ואופציית ההמרה "תיכנס לכסף", מה שיביא לכדאיות המרה למניות עבור משקיע שיבחר בכך. כיום עומד יחס ההמרה של אג"ח למניות על 1.13, וב-1.7.2017 יחס ההמרה צפוי להשתנות ל-1.35".
"גם כאשר לא מסתכלים על אפשרות ההמרה, על פי הערכתנו, לחברה יכולת לשרת את חובותיה תוך מימוש האסטרטגיה העסקית, שמירה על רמותEBITDA ואף שיפורה, בתוספת הדיבידנדים והחלוקה ברווחים של וואיוק תוך הגדלת היקף ההכנסות. בנוסף, שייכותה של החברה לקבוצת יורוקום וגם הערבות של יורוקום לחוב הספק העיקרי מחזקים את יחס הסיכון / תשואה בהשקעה באג"ח החברה".
בני דקל, אנליסט אגוד ברוקראז'
SRC 3.75 - קרן ריט המשקיעה בנכסים מניבים בארה"ב. לקרן כ- 2,615 נכסים מניבים בתחומים שונים (כגון: חנויות שונות, מסעדות, קולנוע, בתי מרקחת, מכוני כושר ועוד) המושכרים לכ- 450 דיירים בתפוסה גבוהה של 98.2%. מיולי 2016 מניות הריט נפלו ממחיר של 13.88 דולר למניה למחיר של 10.33 דולר למניה כיום. ירידת מחיר המניה נבעה בעיקר לאור הציפיות להעלאת ריבית בארה"ב. היום לאחר שהריבית הקצרה בארה"ב עלתה אנו מוצאים כי התשואות הארוכות נשארות יציבות ולכן לדעתנו ייתכן והמשקיעים ימצאו שוב את מניית הריט כאטרקטיבית. הריט נסחרת היום במכפיל FFO של 11 בלבד ומחלקת דיבידנדים המשקפים תשואה של כ- 6.8%".
"לחברה אג"ח להמרה שנסחר היום במסלול האג"חי: SCR 3.75 05/15/21. על כל 1000 ע.נ אג"ח מקבלים 76.36 מניות של קרן הריט. פרמיית ההמרה עומדת על כ-30%. האג"ח נסחר בתשואה דולרית של 2.9%. חוב החברה מדורג בדירוג .BBB להערכתנו, האג"ח אטרקטיבי מאחר ובתשואה הנוכחית שווי אופציית ההמרה אינה כלולה במחיר האג"ח".

*** אין בסקירה זו משום המלצה לקנות או למכור את השוק או מניות ספציפיות או אג"חים. העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד. כמו כן אין ההמלצה מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין לכותב ו/או לבנק אגוד עניין אישי בהמלצה האמורה.
תגובות לכתבה(5):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
 • 4.
  שירן שגיא תותחית (ל"ת)
  איש 23/03/2017 21:16
  הגב לתגובה זו
  0 2
  סגור
 • 3.
  ברן לדעתי מאוד מסוכנת
  דן 23/03/2017 19:15
  הגב לתגובה זו
  3 0
  לטעמי האגח לא מצדיק את הסיכון בחברה . שוב זו דעתי האישית. לא מחזיק ולא ממליץ
  סגור
 • 2.
  זהירות !!!!
  ארכימדס 23/03/2017 17:30
  הגב לתגובה זו
  5 0
  אם זה היה טוב הם לא היו מכניסים אתכם לניירות הזבל האלו
  סגור
 • 1.
  בני דקל
  אלברז 23/03/2017 16:43
  הגב לתגובה זו
  2 0
  לא להקשיב לו עקץ אותי עם בבילון לא אשכח ולא אסלח
  סגור
 • אתה לא הקשבת מתי שהוריד המלצה- שלושה חודשים לפני הנפילה (ל"ת)
  המשקיע 26/03/2017 10:24
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור