מדור אג"ח

  • פער שחר US-10--0.72
  • מרווח תל בונד 20-1.26
  • ציפיות אינפלציה-1.2
  • תחזית ריבית לפי תלבור-1.93
  • מק"מ שנה-0.23

אג"ח ממשלתי

שם נייר שער % שינוי מחזור
ממשלתי צמוד 0841 142.09 0.56 42
ממשלתי שקלי 0142 146.05 0.52 24,776
ממשלתי שקלי 0347 111.69 0.48 4,134
ממשלתי שקלי 0928 101.03 0.27 20,130
ממשלתי שקלי 0324 113.94 0.27 24,915
ממשלתי שקלי 1122 101.52 0.26 26,774
שם נייר שער % שינוי מחזור
ממשלתי צמוד 0545 90.11 0.62 8,598
ממשלתי צמוד 0536 177.63 0.53 18,835
ממשלתי צמוד 0923 114.17 0.5 55,290
ממשלתי צמוד 1025 105.6 0.49 72,578
גליל 5904 154.33 0.49 28,244
גליל 5903 149.53 0.48 46,490
שם נייר שער % שינוי מחזור
ממשלתי צמוד 1020 103.38 1.74 85,784
ממשלתי צמוד 1019 118.47 1.65 111,592
גליל 5903 149.53 1.59 76,034
ממשלתי צמוד 0922 120.36 1.23 99,778
ממשלתי צמוד 0923 114.17 1.09 76,522
גליל 5904 154.33 0.93 60,206
שם נייר שער % שינוי מחזור
ממשלתי צמוד 0527 104.86 -0.23 19,716
ממשלתי צמוד 1019 118.47 -0.22 18,614
ממשלתי צמוד 1025 105.6 -0.21 9,581
גליל 5904 154.33 -0.19 18,286
ממשלתי צמוד 0922 120.36 -0.16 4,390
ממשלתי צמוד 0923 114.17 -0.16 1,336
אין נתונים להצגה
שם נייר שער % שינוי מחזור
ממשלתי שקלי 0347 111.69 -2.61 30,196
ממשלתי שקלי 0142 146.05 -2.21 82,354
ממשלתי שקלי 0825 101.53 -2.06 90,663
ממשלתי שקלי 1026 137.99 -2.03 164,672
ממשלתי שקלי 0327 101.05 -1.91 239,129
ממשלתי שקלי 0324 113.94 -1.67 115,456
שם נייר שער % שינוי מחזור
ממשלתי שקלי 0219 105.93 -- 80,154
ממשלתי שקלי 0122 118.73 0.21 62,193
ממשלתי שקלי 0120 109.52 0.05 60,585
ממשלתי צמוד 1020 103.38 -0.12 59,987
ממשלתי שקלי 0121 100.06 0.15 56,862
ממשלתי משתנה 0520 100.04 -- 41,587
שם נייר שער % שינוי מחזור
ממשלתי שקלי 1026 137.99 -2.03 151,921
ממשלתי שקלי 0327 101.05 -1.91 147,447
ממשלתי שקלי 0219 105.93 0.08 137,793
ממשלתי שקלי 0122 118.73 -0.99 106,195
ממשלתי שקלי 1122 101.52 -1.34 100,373
ממשלתי צמוד 1020 103.38 1.74 96,316
שם נייר שער % שינוי מחזור
ממשלתי שקלי 0327 101.05 -1.91 239,129
ממשלתי שקלי 1026 137.99 -2.03 164,672
ממשלתי שקלי 0323 115.26 -1.48 129,420
ממשלתי שקלי 0324 113.94 -1.67 115,456
ממשלתי צמוד 1019 118.47 1.65 111,592
ממשלתי שקלי 0122 118.73 -0.99 108,861

מדדי אג"ח

שם המדד שער % שינוי מחזור (אלפי ₪) תשואה פנימית מח"מ
מדד תל בונד 20 348.08 -0.14 16,894 0.82 4.31
מדד תל בונד 40 325.19 -0.1 21,821 0.62 3.39
מדד תל בונד 60 337.6 -0.12 38,715 0.72 3.86
מדד תל בונד גלובל 353.85 0.18 9,015 6.3 3.26
מדד תל בונד דולר 347.83 -0.07 7,744 5.38 4.05
מדד תל בונד לא צמודות 343.7 0.13 60,102 3.17 3.8
מדד תל בונד מאגר 342.76 0.01 124,978 2.24 3.8
מדד תל בונד צמודות 338.97 -0.11 53,093 0.75 3.88

אג"ח קונצרני

שם נייר שער % שינוי מחזור
אפריקה מג אגח ד 97 2.21 5
מליבו אגח ג 104.44 2.21 --
הכשרת ישוב אגח 22 101.99 1.41 10
ברם אגח א 105.36 1.31 10
אקסטל אגח ב 82 1.31 205
אלומיי אגח ב 99.37 1.09 10
שם נייר שער % שינוי מחזור
פטרוכימיים אגח 1 41.05 20.53 1,266
אידיבי פת אגח ט 92.6 8.92 3,455
פטרוכימיים אגח ג 70.37 8.26 119
פטרוכימיים אגח ב 77.5 8.03 103
מדלי אגח א 100.53 8.02 1,956
אנקור אגח ב 98.5 5.69 125
שם נייר שער % שינוי מחזור
ארזים אגח 4 106.13 20.57 12
פטרוכימיים אגח 1 41.05 15.21 490
נאויטס מימון אגח א 106.78 12.59 384
ארזים אגח 2 54.01 12.54 4
פטרוכימיים אגח ג 70.37 11.89 41
נאויטס מימון אגח ב 104.77 11.28 1,023
שם נייר שער % שינוי מחזור
ברוקלנד אגח ב 86.12 -3.2 214
פטרוכימיים אגח ב 77.5 -0.88 22
אברות אגח ד 102.5 -0.82 8
אלעזרא אגח ד 96 -0.59 72
ספיר קורפ אגח ד 105.5 -0.52 13
סלע נדלן אגח א 107.55 -0.5 --
שם נייר שער % שינוי מחזור
קרדן אן.וי אגח ב 53.32 -9.8 318
אגוד הנ שה נד 2 103.6 -0.11 49
לאומי ש"ה נד 201 102.08 -0.07 1,246
דיסקונט מנ התח ב 134.39 -0.04 147
שם נייר שער % שינוי מחזור
קרדן אן.וי אגח א 32.44 -50.45 147
פלאזה סנט אגח א 48.04 -33.3 69
פלאזה סנט אגח ב 55.91 -27.56 163
אידיבי פת אגח ט 92.6 -23 4,270
קרדן אן.וי אגח ב 53.32 -21.51 312
ווטרסטון אגח א 86.75 -15.55 5,354
שם נייר שער % שינוי מחזור
נכסים ובנ אגח ט 99.8 0.16 7,239
פתאל אירו אגח ב 100.2 -0.25 6,594
כללביט אגח י 107.09 0.11 5,606
לאומי אגח 177 102.2 -0.15 3,640
דלק קב אגח לא 97.6 0.41 3,564
פועלים הנ אגח 34 104.4 -0.14 2,327
שם נייר שער % שינוי מחזור
אלעד קנדה אגח א 102.39 -- 20,922
דלק קב אגח לא 97.6 -6.78 14,109
תמר פטרו אגח ב 100.37 -- 11,759
תמר פטרו אגח א 98.6 1.53 11,043
בזק אגח 9 105.14 -2.45 10,763
גזית גלוב אגח יא 122.48 1.8 9,643
שם נייר שער % שינוי מחזור
אלעד קנדה אגח א 102.39 -- 20,922
גזית גלוב אגח יב 111.57 0.97 14,425
אדמה אגח ב 148.61 -1.16 12,379
דה זראסאי אגח ג 102.6 -3.69 11,912
מויניאן אגח ב 91.82 -- 11,806
דלק קב אגח לא 97.6 -6.78 11,286

מרווחים מדדי תל בונד

מרווחים מדדי תל בונד

תחזית ארועים אג"ח

שם האג"ח סוג הארוע תאריך תשלום תאריך אקס שיעור תשלום
טמפו משק אגח א ריבית 31/08/18 19/08/18 2.775
הראל הנפקות אגח ג ריבית 31/08/18 19/08/18 0.5011
ארפורט אגח ד ריבית 31/08/18 19/08/18 0.82
ארפורט אגח ד פדיון קרן 31/08/18 19/08/18 5.1095
פז נפט אגח ד ריבית 31/08/18 19/08/18 0.4411
יוניטרוניקס אגח 5 ריבית 31/08/18 19/08/18 2.9

הנפקת אג"ח קרובות

שם האג"ח תאריך המכרז תאריך פדיון שיעור ריבית היקף גיוס (אלפי ₪)
פריון נטוורק אג ב 08/07/18 -- 150,000
דמרי אגח ח 15/08/18 -- 220,000

אינדיקטורים אג"ח

שם שער שינוי חודשי שינוי השנה שינוי 12 חודשים
מדד המחירים הסיטוניים 94.9 -0.3 3.15 4.85
מדד המחירים לצרכן 101.3 -- 0.9 1.4
מדד תשומות הבניה 112.9 0.3 1.62 2.09
ריבית בנק ישראל 0.1 -- -- --
ריבית פריים 1.6 -- -- --