• פער שחר US-10--0.9
  • מרווח תל בונד 20-1.26
  • ציפיות אינפלציה-0.89
  • תחזית ריבית לפי תלבור-1.83
  • מק"מ שנה-0.17

אג"ח ממשלתי

שם נייר שער % שינוי מחזור
ממשלתי צמוד 0527 104.6 0.09 20,940
ממשלתי צמוד 0545 89.52 0.08 14,372
ממשלתי צמוד 0841 140.85 0.04 2,937
ממשלתי משתנה 1121 99.88 0.04 1,532
ממשלתי צמוד 1025 105.63 0.03 29,815
ממשלתי שקלי 0219 105.91 0.02 19,210
שם נייר שער % שינוי מחזור
ממשלתי צמוד 1019 118.22 0.58 122,550
ממשלתי צמוד 1020 103 0.53 57,333
גליל 5903 154.25 0.52 65,297
ממשלתי צמוד 0922 120.02 0.46 103,752
ממשלתי צמוד 0923 113.83 0.32 70,135
גליל 5904 159.07 0.21 59,783
שם נייר שער % שינוי מחזור
ממשלתי צמוד 1019 118.22 1.27 116,424
ממשלתי צמוד 1020 103 1.25 88,034
גליל 5903 154.25 1.12 80,534
ממשלתי צמוד 0922 120.02 0.85 100,988
ממשלתי צמוד 0923 113.83 0.68 80,273
גליל 5904 159.07 0.62 64,273
שם נייר שער % שינוי מחזור
ממשלתי שקלי 0347 111.27 -0.3 1,143
ממשלתי שקלי 1026 137.53 -0.12 67,678
ממשלתי שקלי 0327 100.44 -0.11 73,698
ממשלתי שקלי 0323 114.94 -0.11 47,414
ממשלתי שקלי 0142 145.46 -0.1 36,118
ממשלתי שקלי 0825 101.39 -0.09 34,012
שם נייר שער % שינוי מחזור
ממשלתי צמוד 0536 177.09 -0.54 45,631
שם נייר שער % שינוי מחזור
ממשלתי שקלי 0347 111.27 -2.22 30,036
ממשלתי שקלי 0327 100.44 -2.15 239,155
ממשלתי שקלי 1026 137.53 -2.03 167,358
ממשלתי שקלי 0142 145.46 -2 90,572
ממשלתי שקלי 0825 101.39 -1.94 90,722
ממשלתי שקלי 0324 113.49 -1.74 119,702
שם נייר שער % שינוי מחזור
ממשלתי צמוד 1019 118.22 -0.05 133,805
ממשלתי שקלי 0327 100.44 -0.11 73,698
ממשלתי שקלי 0120 109.33 -0.01 70,817
ממשלתי שקלי 1026 137.53 -0.12 67,678
ממשלתי צמוד 1020 103 -- 66,503
ממשלתי שקלי 0324 113.49 -0.05 66,264
שם נייר שער % שינוי מחזור
ממשלתי שקלי 0327 100.44 -2.15 265,102
ממשלתי שקלי 1026 137.53 -2.03 155,520
ממשלתי צמוד 1019 118.22 1.27 122,550
ממשלתי שקלי 1122 101.07 -1.51 115,683
ממשלתי שקלי 0121 99.82 -0.61 110,203
ממשלתי צמוד 0527 104.6 -0.44 104,469
שם נייר שער % שינוי מחזור
ממשלתי שקלי 0327 100.44 -2.15 239,155
ממשלתי שקלי 1026 137.53 -2.03 167,358
ממשלתי שקלי 0323 114.94 -1.44 137,979
ממשלתי שקלי 0324 113.49 -1.74 119,702
ממשלתי שקלי 0122 118.27 -1.08 116,645
ממשלתי צמוד 1019 118.22 1.27 116,424

מדדי אג"ח

שם המדד שער % שינוי מחזור (אלפי ₪) תשואה פנימית מח"מ
מדד תל בונד 20 347.15 0.08 83,383 0.9 4.44
מדד תל בונד 40 324.01 0.07 92,534 0.73 3.52
מדד תל בונד 60 336.53 0.08 175,917 0.82 3.99
מדד תל בונד גלובל 361.12 -0.02 67,529 5.41 3.42
מדד תל בונד לא צמודות 345.84 0.01 285,767 2.9 3.92
מדד תל בונד מאגר 342.86 0.03 581,083 2.13 3.91
מדד תל בונד צמודות 337.93 0.07 260,555 0.84 3.99
מדד תל בונד צמודות-נדל"ן 338.13 0.08 111,735 1.39 4.61

אג"ח קונצרני

שם נייר שער % שינוי מחזור
ארזים אגח 2 62 7.55 59
קרדן אן.וי אגח ב 57.24 4.24 263
קרדן אן.וי אגח א 40.46 2.64 103
אמות אגח א 124.46 2.3 1,338
פלאזה סנט אגח ב 71.82 1.87 12
פתאל אירו אגח ב 103.36 1.01 37
שם נייר שער % שינוי מחזור
אפריקה אגח כח 59.64 11.07 161
אפריקה אגח כו 84.18 8.89 696
אפריקה אגח כז 78.11 7.78 481
ארזים אגח 2 62 5.26 3
אקסטל אגח ב 85.93 5.12 4,000
סאות'רן אגח ב 100.75 4.95 372
שם נייר שער % שינוי מחזור
ארזים אגח 4 108.28 21.1 15
ארזים אגח 2 62 20.13 4
נאויטס מימון אגח א 105.18 11.23 410
פולאר השק אגח ו 127 10.99 50
נאויטס מימון אגח ב 107.02 10.21 1,138
אדרי-אל אגח ב 107 6.8 13
שם נייר שער % שינוי מחזור
מירלנד אגח ז 67.93 -2.9 831
רוטשטיין אגח ו 95.81 -2.04 334
בוני תיכון אגח יב 95.83 -1.71 42
אידיבי פת אגח ט 93.45 -1.22 1,886
אפריקה אגח כו 84.18 -0.96 656
פטרוכימיים אגח 1 29.99 -0.96 242
שם נייר שער % שינוי מחזור
קרדן אן.וי אגח ב 57.24 -18.02 399
שם נייר שער % שינוי מחזור
קרדן אן.וי אגח א 40.46 -39.79 178
אידיבי פת אגח ט 93.45 -21.42 4,492
קרדן אן.וי אגח ב 57.24 -19.17 358
פטרוכימיים אגח 1 29.99 -15.34 393
פלאזה סנט אגח ב 71.82 -8.66 207
אידיבי פת אגח יד 91.44 -8.52 3,812
שם נייר שער % שינוי מחזור
עמידר אגח א 98.53 -- 65,088
פועלים הנ אגח 35 100.85 0.01 24,142
לאומי אגח 177 101.64 -0.04 21,807
מז טפ הנפק 45 102.45 0.05 20,964
לאומי אגח 179 99.69 -- 18,429
פועלים הנפ הת י 131.08 0.07 14,445
שם נייר שער % שינוי מחזור
פועלים הנ אגח 35 100.85 62,824
דה זראסאי אגח ג 103.36 -2.86 17,252
ספנסר אגח ג 99.9 12,714
שיכון ובינוי אגח 8 102.64 -7.24 12,143
לאומי אגח 177 101.64 1.27 11,170
אדמה אגח ב 150.29 -0.4 11,052
שם נייר שער % שינוי מחזור
פועלים הנ אגח 35 100.85 62,824
גזית גלוב אגח יב 110.51 -0.25 16,320
אדמה אגח ב 150.29 -0.4 13,831
גזית גלוב אגח יג 102.6 13,792
מויניאן אגח ב 92.4 13,305
דה זראסאי אגח ג 103.36 -2.86 13,298

מרווחים מדדי תל בונד

מרווחים מדדי תל בונד

תחזית ארועים אג"ח

שם האג"ח סוג הארוע תאריך תשלום תאריך אקס שיעור תשלום
דור אלון אגח ה ריבית 01/07/18 25/06/18 2.275
דור אלון אגח ה פדיון קרן 01/07/18 25/06/18 16.6667
אלעזרא אגח ד ריבית 01/07/18 25/06/18 3.125
סאפיינס אגח ב ריבית 01/07/18 25/06/18 1.685
מנרב אגח ב ריבית 01/07/18 25/06/18 1.3
מנרב אגח ב פדיון קרן 01/07/18 25/06/18 3.0272

הנפקת אג"ח קרובות

שם האג"ח תאריך המכרז תאריך פדיון שיעור ריבית היקף גיוס (אלפי ₪)
אודם מימון אגח א 28/04/18 05/01/26 0.8 1,800,000

אינדיקטורים אג"ח

שם שער שינוי חודשי שינוי השנה שינוי 12 חודשים
מדד המחירים הסיטוניים 94.2 0.4 2.39 3.86
מדד המחירים לצרכן 101.2 0.5 0.8 0.5
מדד תשומות הבניה 112.5 0.1 1.26 2.83
ריבית בנק ישראל 0.1 -- -- --
ריבית פריים 1.6 -- -- --