• פער שחר US-10--0.99
  • מרווח תל בונד 20-1.29
  • ציפיות אינפלציה-0.67
  • תחזית ריבית לפי תלבור-1.74
  • מק"מ שנה-0.18

אג"ח ממשלתי

שם נייר שער % שינוי מחזור
ממשלתי שקלי 0825 102.09 0.11 530
ממשלתי צמוד 1025 105.52 0.08 176
גליל 5903 154.07 0.07 56
ממשלתי צמוד 0527 104.66 0.07 193
ממשלתי שקלי 0142 146 0.07 10
ממשלתי שקלי 0347 111.68 0.07 5
שם נייר שער % שינוי מחזור
גליל 5903 154.07 0.33 47,271
ממשלתי צמוד 1020 102.74 0.31 58,584
ממשלתי צמוד 1019 117.87 0.29 63,874
ממשלתי צמוד 0922 119.69 0.23 76,914
ממשלתי צמוד 0923 113.61 0.14 47,796
ממשלתי משתנה 0520 99.96 0.03 26,282
שם נייר שער % שינוי מחזור
ממשלתי צמוד 1020 102.74 1.03 89,221
ממשלתי צמוד 1019 117.87 0.98 110,599
גליל 5903 154.07 0.92 79,340
ממשלתי צמוד 0922 119.69 0.61 98,325
ממשלתי צמוד 0923 113.61 0.5 78,489
גליל 5904 158.41 0.3 62,335
שם נייר שער % שינוי מחזור
ממשלתי צמוד 0536 176.84 -0.21 32
גליל 5904 158.41 -0.13 145
ממשלתי צמוד 0841 141.02 -0.1 3
ממשלתי צמוד 0922 119.69 -0.1 200
ממשלתי משתנה 1121 99.77 -0.07 3
ממשלתי צמוד 0923 113.61 -0.07 46
שם נייר שער % שינוי מחזור
ממשלתי צמוד 0536 176.84 -0.51 46,133
שם נייר שער % שינוי מחזור
ממשלתי שקלי 0347 111.68 -2.22 29,362
ממשלתי שקלי 0142 146 -1.8 89,326
ממשלתי שקלי 0327 101.11 -1.67 233,044
ממשלתי שקלי 1026 138.33 -1.59 162,927
ממשלתי שקלי 0825 102.09 -1.46 90,752
ממשלתי שקלי 0324 114.14 -1.24 116,804
שם נייר שער % שינוי מחזור
ממשלתי שקלי 0323 115.59 -0.01 580
ממשלתי שקלי 0825 102.09 0.11 530
ממשלתי צמוד 1020 102.74 -0.04 411
ממשלתי שקלי 0122 118.75 -0.04 226
ממשלתי צמוד 0922 119.69 -0.1 200
ממשלתי צמוד 0527 104.66 0.07 193
שם נייר שער % שינוי מחזור
ממשלתי שקלי 0327 101.11 -1.67 210,654
ממשלתי שקלי 1122 101.68 -0.94 106,664
ממשלתי שקלי 1026 138.33 -1.59 104,893
ממשלתי שקלי 0121 100.01 -0.43 84,212
ממשלתי צמוד 0922 119.69 0.61 76,914
ממשלתי שקלי 0825 102.09 -1.46 72,436
שם נייר שער % שינוי מחזור
ממשלתי שקלי 0327 101.11 -1.67 233,044
ממשלתי שקלי 1026 138.33 -1.59 162,927
ממשלתי שקלי 0323 115.59 -0.99 135,691
ממשלתי שקלי 0122 118.75 -0.72 117,517
ממשלתי שקלי 0324 114.14 -1.24 116,804
ממשלתי צמוד 1019 117.87 0.98 110,599

מדדי אג"ח

שם המדד שער % שינוי מחזור (אלפי ₪) תשואה פנימית מח"מ
מדד תל בונד 20 345.78 -0.07 4,654 1.01 4.46
מדד תל בונד 40 322.93 -0.03 4,456 0.86 3.5
מדד תל בונד 60 335.3 -0.05 9,110 0.94 3.99
מדד תל בונד גלובל 362.8 0.03 2,460 5.24 3.43
מדד תל בונד לא צמודות 346.92 -0.03 12,234 2.82 3.91
מדד תל בונד מאגר 342.65 -0.02 29,328 2.17 3.9
מדד תל בונד צמודות 336.76 -0.05 13,051 0.95 3.99
מדד תל בונד צמודות-נדל"ן 336.82 -0.04 7,723 1.48 4.58

אג"ח קונצרני

שם נייר שער % שינוי מחזור
אנקור אגח ב 99.99 3.67 1
אפריקה אגח כו 83.5 1.97 185
טמפו משק אגח ב 105.03 1.5 112
אפריקה אגח כז 77.61 1.45 88
הכשרת ישוב אגח 16 107.56 1.26 36
ברוקלנד אגח ב 108.17 1.22 10
שם נייר שער % שינוי מחזור
אפריקה אגח כח 58.3 7.08 111
אפריקה אגח כז 77.61 5.37 579
אפריקה אגח כו 83.5 4.91 591
סאות'רן אגח ב 100.5 4.76 483
אבגול אגח ד 97.16 4.27 314
דלשה קפיטל אגח א 103.02 4.24 1,363
שם נייר שער % שינוי מחזור
ארזים אגח 4 108.48 21.12 15
ארזים אגח 2 54 12.52 4
פולאר השק אגח ו 127.21 11.17 50
נאויטס מימון אגח א 104.52 10.17 397
נאויטס מימון אגח ב 107.35 9.21 1,163
ספיר קורפ אגח יח 105.1 6.24 86
שם נייר שער % שינוי מחזור
חלל תקש אגח טז 89 -1.25 62
סלקום אגח יב 94.5 -0.37 682
דיסקונט מנ התח ב 133.77 -0.37 20
הראל הנפקות אגח ד 116.51 -0.33 80
מז טפ הנפק 44 104.49 -0.3 134
אול-יר אגח ד 102.97 -0.28 52
שם נייר שער % שינוי מחזור
קרדן אן.וי אגח ב 58.28 -12.99 453
בזן אגח א 123.94 -0.12 556
לאומי ש"ה נד 201 101.83 -0.05 1,042
שם נייר שער % שינוי מחזור
קרדן אן.וי אגח א 42.99 -34.63 172
אידיבי פת אגח ט 92.88 -22.79 4,569
קרדן אן.וי אגח ב 58.28 -14.2 362
פטרוכימיים אגח 1 31.41 -12.18 393
פלאזה סנט אגח ב 71 -10.63 213
אפריקה אגח כח 58.3 -10.57 183
שם נייר שער % שינוי מחזור
נורסטאר אגח ח 99.63 -- 1,547
גזית גלוב אגח ט 120.6 -- 1,327
אלבר אגח טו 100.33 -0.16 736
גזית גלוב אגח יא 120.2 0.05 706
סלקום אגח יב 94.5 -0.37 682
נאוי אגח ד 100.73 0.03 618
שם נייר שער % שינוי מחזור
דה זראסאי אגח ג 104.39 -1.94 19,237
ספנסר אגח ג 100.08 14,925
שיכון ובינוי אגח 8 102.3 -7.54 14,814
אדמה אגח ב 149.83 -0.4 12,023
אקסטל אגח א 95.76 0.69 11,136
אינטרנט זהב אגח ד 100.4 -5.25 11,056
שם נייר שער % שינוי מחזור
גזית גלוב אגח יב 109.91 -0.66 16,621
ספנסר אגח ג 100.08 14,925
גזית גלוב אגח יג 102.85 14,221
אדמה אגח ב 149.83 -0.4 14,021
מויניאן אגח ב 93.01 13,553
דה זראסאי אגח ג 104.39 -1.94 13,351

מרווחים מדדי תל בונד

מרווחים מדדי תל בונד

תחזית ארועים אג"ח

שם האג"ח סוג הארוע תאריך תשלום תאריך אקס שיעור תשלום
מנורה הון אגח א ריבית 01/07/18 19/06/18 4.05
מנורה הון אגח א פדיון קרן 01/07/18 19/06/18 19.9999
פלאזה סנט אגח א ריבית 01/07/18 19/06/18 1.5
פלאזה סנט אגח א פדיון קרן 01/07/18 19/06/18 0.9573
פלאזה סנט אגח ב ריבית 01/07/18 19/06/18 1.725
פלאזה סנט אגח ב פדיון קרן 01/07/18 19/06/18 1.0511

הנפקת אג"ח קרובות

שם האג"ח תאריך המכרז תאריך פדיון שיעור ריבית היקף גיוס (אלפי ₪)
אודם מימון אגח א 28/04/18 05/01/26 0.8 1,800,000

אינדיקטורים אג"ח

שם שער שינוי חודשי שינוי השנה שינוי 12 חודשים
מדד המחירים הסיטוניים 94.2 0.4 2.39 4.55
מדד המחירים לצרכן 101.2 0.5 0.8 0.5
מדד תשומות הבניה 112.5 0.1 1.26 2.65
ריבית בנק ישראל 0.1 -- -- --
ריבית פריים 1.6 -- -- --