מדור אג"ח

  • פער שחר US-10--0.48
  • מרווח תל בונד 20-1.19
  • ציפיות אינפלציה-0.69
  • תחזית ריבית לפי תלבור-1.29
  • מק"מ שנה-0.31

אג"ח ממשלתי

שם נייר שער % שינוי מחזור
ממשלתי צמוד 0536 184.18 0.07 43,599
ממשלתי משתנה 0520 99.99 0.01 16,188
שם נייר שער % שינוי מחזור
ממשלתי צמוד 0841 146.4 2.45 37,022
ממשלתי צמוד 0536 184.18 1.94 56,671
ממשלתי שקלי 1026 138.64 0.58 134,952
ממשלתי שקלי 0122 114.92 0.18 72,766
ממשלתי צמוד 1019 115.08 0.1 64,049
ממשלתי שקלי 0120 104.83 0.07 66,193
שם נייר שער % שינוי מחזור
ממשלתי צמוד 0841 146.4 9.91 27,121
ממשלתי צמוד 0536 184.18 9.48 47,051
ממשלתי שקלי 1026 138.64 5.14 104,010
ממשלתי שקלי 0122 114.92 1.69 85,099
ממשלתי צמוד 1019 115.08 0.65 91,885
ממשלתי שקלי 0120 104.83 0.43 70,830
שם נייר שער % שינוי מחזור
ממשלתי שקלי 1026 138.64 -0.12 172,803
ממשלתי שקלי 0122 114.92 -0.03 31,870
שם נייר שער % שינוי מחזור
ממשלתי משתנה 0520 99.99 -0.03 25,750
אין נתונים להצגה
שם נייר שער % שינוי מחזור
ממשלתי שקלי 1026 138.64 -0.12 172,803
ממשלתי צמוד 1019 115.08 0 64,730
ממשלתי צמוד 0536 184.18 0.07 43,599
ממשלתי שקלי 0122 114.92 -0.03 31,870
ממשלתי צמוד 0841 146.4 0 20,355
ממשלתי משתנה 0520 99.99 0.01 16,188
שם נייר שער % שינוי מחזור
ממשלתי שקלי 1026 138.64 0.58 134,952
ממשלתי שקלי 0122 114.92 0.18 72,766
ממשלתי שקלי 0120 104.83 0.07 66,193
ממשלתי צמוד 1019 115.08 0.1 64,049
ממשלתי צמוד 0536 184.18 1.94 56,671
ממשלתי צמוד 0841 146.4 2.45 37,022
שם נייר שער % שינוי מחזור
ממשלתי שקלי 1026 138.64 5.14 104,010
ממשלתי צמוד 1019 115.08 0.65 91,885
ממשלתי שקלי 0122 114.92 1.69 85,099
ממשלתי שקלי 0120 104.83 0.43 70,830
ממשלתי צמוד 0536 184.18 9.48 47,051
ממשלתי משתנה 0520 99.99 0.06 32,582

מדדי אג"ח

שם המדד שער % שינוי מחזור (אלפי ₪) תשואה פנימית מח"מ
מדד תל בונד 20 362.73 0.07 102,076 0.69 4.3
מדד תל בונד 40 337.5 0.01 89,016 0.42 3.91
מדד תל בונד 60 351.12 0.04 191,091 0.56 4.11
מדד תל בונד גלובל 346.39 0.54 86,230 7.34 3.05
מדד תל בונד דולר 357.74 0.33 15,156 5.17 3.62
מדד תל בונד לא צמודות 352.55 0.2 330,345 2.87 3.73
מדד תל בונד מאגר 353.77 0.15 687,559 2.06 3.81
מדד תל בונד צמודות 352.78 0.07 305,736 0.58 4

אג"ח קונצרני

אין נתונים להצגה
שם נייר שער % שינוי מחזור
אביב ארלון אגח ה 103.6 0.11 2
שם נייר שער % שינוי מחזור
אביב ארלון אגח ו 101.9 8.21 49
אביב ארלון אגח ה 103.6 3.49 51
אין נתונים להצגה
שם נייר שער % שינוי מחזור
אביב ארלון אגח ו 101.9 -0.82 16
אין נתונים להצגה
אין נתונים להצגה
שם נייר שער % שינוי מחזור
אביב ארלון אגח ו 101.9 -0.82 16
אביב ארלון אגח ה 103.6 0.11 2
שם נייר שער % שינוי מחזור
אביב ארלון אגח ה 103.6 3.49 51
אביב ארלון אגח ו 101.9 8.21 49

מרווחים מדדי תל בונד

מרווחים מדדי תל בונד

תחזית ארועים אג"ח

שם האג"ח סוג הארוע תאריך תשלום תאריך אקס שיעור תשלום
פרטנר אגח ד ריבית 30/06/19 18/06/19 0.369
אלביט מערכות אגח א ריבית 30/06/19 18/06/19 2.42
אלביט מערכות אגח א פדיון קרן 30/06/19 18/06/19 50
רבוע נדלן אגח ד ריבית 30/06/19 18/06/19 2.25
רבוע נדלן אגח ד פדיון קרן 30/06/19 18/06/19 50
שיכון ובינוי אגח 5 ריבית 30/06/19 18/06/19 2.75

הנפקת אג"ח קרובות

שם האג"ח תאריך המכרז תאריך פדיון שיעור ריבית היקף גיוס (אלפי ₪)
חשמל 0620 (נע"מ) 17/06/19 17/06/20 0.45 220,000
מז טפ הנפק 49 20/06/19 20/06/23 1.5 --
מז טפ הנפק 50 (COCO) 20/06/19 20/12/24 1.25 --
אמות אגח ו 26/06/19 03/10/29 3 --
צמח המרמן אגח ו 30/06/19 30/06/25 5.5 70,000
מקורות אגח 10 30/06/19 31/12/27 0.5 225,000

אינדיקטורים אג"ח

שם שער שינוי חודשי שינוי השנה שינוי 12 חודשים
מדד המחירים הסיטוניים 94.5 0.6 1.29 0.32
מדד המחירים לצרכן 101.7 0.7 1.5 1.5
מדד תשומות הבניה 114.3 0.1 0.88 1.6
ריבית בנק ישראל 0.25 0 0 0.15
ריבית פריים 1.75 0 0 0.15